Nawigacja

RODO Koncepcja pracy szkoły 2016 - 2021 Statut szkoły Program Wychowawczo - Profilaktyczny na lata 2017 - 2020 Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników System motywująco - dyscyplinujący dla uczniów klas I - VIII i oddz. przedszkolnych Działania wychow. w oddz. przedszkolnych i kl. I- III - rok szk. 2018/2019 Działania wychowawcze w kl. IV - VIII- rok szk. 2018/2019 Kontrakt między Rodzicami a wychowawcą klasy Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych Regulamin świetlicy szkolnej Szkolny zestaw programów nauczania 2018/2019 Szkolny zestaw podręczników na rok 2018/2019 Wyprawka - klasa I 2018/2019 Wyprawka czterolatka 2018/2019 Wyprawka pięciolatka 2018/2019 Wyprawka sześciolatka 2018/2019

Dokumenty

Szkolny zestaw programów nauczania 2018/2019

SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 1 IM. JANA PAWŁA II  W  NOWYM  MIEŚCIE  LUB.

ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Autor, wydawnictwo

 

Obowiązuje

w  klasach

 

Oddział przedszkolny

 

1.

Wychowanie przedszkolne

Program  Wychowania przedszkolnego –
„Od zabawy do nauki”

 

Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Skora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos
 Wydawnictwo NOWA ERA

 

 

O1  4-latki

2.

Wychowanie przedszkolne

Program wychowania przedszkolnego „Rozwój- wychowanie - edukacja”

 

 

Anna Stalmach - Tkacz, Karina Mucha
 Wydawnictwo NOWA ERA

 

 

O2  5-latki

3.

Wychowanie przedszkolne

Program wychowania przedszkolnego „Rozwój- wychowanie - edukacja”

 

 

 

Anna Stalmach - Tkacz, Karina Mucha

Wydawnictwo NOWA ERA

 

 

O3  6-latki

4.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu zgodny z Podstawą Programową
wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo MACMILLAN EDUCATION

 

O1, O2

5.

Język angielski

English Play Box

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim zgodny
z Podstawą Programową
wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
z dnia 14 lutego 2017 r.

 

Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos

Wydawnictwo NOWA  ERA

 

O3

5.

Religia

 

„Kochamy dobrego Boga”.

 

 

 

 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ-0-01/10
z dnia 9.06.2010 r.

O1, O2

6.

Religia

„W radości dzieci Bożych”

Ks. Tadeusz Śmiech

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3

 

Klasy I - III

 

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Program Nauczania-Uczenia się dla I etapu kształcenia

edukacji wczesnoszkolnej.

Teresa Janicka-Panek

Wydawnictwo NOWA ERA

 

 

I A, I B

II A, II B

 

2.

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania
dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej
„Szkoła na miarę”.

Teresa Janicka-Panek, Barbara Bieleń, Hanna Małkowska-Zegadło

Wydawnictwo NOWA ERA

 

 

III A, III B

 

3.

Zajęcia komputerowe

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę” -

zajęcia komputerowe.

Michał Kęska

Wydawnictwo NOWA ERA

 

 

III A, III B

4.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny
z Podstawą Programową
z dnia 14.02.2017 r.

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

Wydawnictwo MACMILLAN EDUCATION

 

I A, I B

II A, II B

 

5.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny
z podstawą programową z dnia 30.05.2014 r. dla
I etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa klasy I-III.

 

Arkadiusz Mędela, Ilona Studzińska, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo MACMILLAN EDUCATION

 

 

 

 

III A, III B

 

6.

Religia

 

Program „W rodzinie dzieci Bożych”.

 

 

 

 

 

Ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 

 

 

I A, I B

II A, II B

III A, III B

 

 

Klasy IV - VIII

 

1.

Język polski

 

Program nauczania „Nowe Słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej.

 

 

 

Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo NOWA ERA 
 

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

VII A

VIII A, VIII B

 

2.

 

Język polski

 

Program nauczania „Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach
IV-VI szkoły podstawowej.

 

Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo NOWA ERA 
 

 

VI A, VI B

 

3.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Melanie Ellis, Anna Rak

Wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

VII A

VIII A, VIII B

 

4.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas
IV-VI szkoły podstawowej,

II etap edukacyjny.

 

Melanie Ellis, Anna Rak

Wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

 VI A, VI B

5.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny
kl. VII-VIII).

 

 

Anna Jaroszewska

Wydawnictwo NOWA ERA

 

VIII A, VIII B

 

 

6.

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego
w szkole podstawowej
kl. VII-VIII.

 

Agata Buchowiecka-Fudała
Wydawnictwo PWN

 

VII A

7.

Muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcje muzyki”.

 

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo NOWA ERA

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

VII A

 

8.

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo NOWA ERA

 

VI A, VI B

 

9.

Plastyka

„Do dzieła !” Program nauczania plastyki
w kl. IV-VII.

 

 

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Wydawnictwo NOWA ERA

 

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

VII A

 

10.

Plastyka

„Do dzieła !”.
Program nauczania plastyki
w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo NOWA ERA

 

 

VI A, VI B

 

11.

Historia

 

 

„Wczoraj i dziś”.
Program nauczania historii
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

 

T. Maćkowski

Wydawnictwo NOWA ERA 
 

 

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

VII A

VIII A, VIII B

 

12.

Historia

i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”.
Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa
w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

 

T. Maćkowski

Wydawnictwo NOWA ERA 
 

 

 

VI A, VI B

 

13.

Wiedza
o społeczeństwie

„Dziś i jutro” Program nauczania wiedzy
o społeczeństwie w szkole podstawowej.

Barbara Furman

Wydawnictwo NOWA ERA 

 

VIII A, VIII B

 

14.

Przyroda

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach szkoły podstawowej.

 

Jolanta Golanko

Wydawnictwo NOWA ERA

 

IV A, IV B, IV C

 

 

15.

Przyroda

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

 

Jolanta Golanko

Wydawnictwo NOWA ERA

 

VI A, VI B

 

16.

Geografia

 

 

 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”.

 

 

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Wydawnictwo NOWA ERA

 

V A, V B, V C

VII A

VIII A, VIII B

 

17.

Biologia

 

 

 

 

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej.

 

 

Anna Zdziennicka
Wydawnictwo NOWA ERA

 

V A, V B, V C

VII A

VIII A, VIII B

 

18.

Chemia

 

 

 

 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej  „Chemia Nowej Ery”.

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo NOWA ERA

 

VII A

VIII A, VIII B

 

19.

Fizyka

 

 

 

„Fizyka z plusem” Program nauczania fizyki dla II etapu edukacyjnego kl. VII-VIII szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową obowiązującą od 14 lutego 2017 r.

Krzysztof Horodecki,
Artur Ludwikowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

VII A

VIII A, VIII B

 

20.

Matematyka

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla kl. IV-VIII
w szkole podstawowej.

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński,
J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

VII A

VIII A, VIII B

 

21.

Matematyka

„Matematyka z kluczem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

 

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska,  Małgorzata Paszyńska

Wydawnictwo NOWA ERA

 

VI A, VI B

 

22.

Informatyka

„Lubię to !” Program nauczania informatyki
w szkole podstawowej.

 

Michał Kęska

Wydawnictwo NOWA ERA

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

VII A

VIII A, VIII B

 

23.

Zajęcia komputerowe

„Lubię to !”.
Program nauczania zajęć komputerowych dla klas
IV-VI szkoły podstawowej.

 

Michał Kęska

Wydawnictwo NOWA ERA

 

VI A, VI B

 

24.

Technika

„Jak to działa ?”. Program nauczania techniki
w szkole podstawowej.

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Wydawnictwo NOWA ERA

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

 

25.

Zajęcia techniczne

 

„Jak to działa ?”.
Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

 

Lech Łabecki

Wydawnictwo NOWA ERA

 

VI A, VI B

 

26.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Krzysztof Warchoł
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Rzeszów 2017

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

VII A

VIII A, VIII B

 

27.

Wychowanie fizyczne

„Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”

Program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

A. Romanowska

Wydawnictwo KOREPETYTOR 

 

 

 

VI A, VI B

28.

Edukacja
dla bezpieczeństwa

Program nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – „Żyję i działam bezpiecznie”.

 

Jarosław Słoma

Wydawnictwo NOWA ERA

 

VIII A, VIII B

 

29.

Religia

 

 

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”.
Program do nauki religii dla klas IV-V szkoły podstawowej.

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

 

30.

Religia

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”.
Program do nauki religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 

AZ-2-02/12

z dnia 30.05.2012 r.

VI A, VI B

31.

Religia

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”.
Program do nauki religii dla klas IV-V szkoły podstawowej.

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

 

 

VII A
VIII A, VIII B

32.

Wychowanie
do życia w rodzinie

 

 

 

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia

w rodzinie. Program dla
kl. IV, V, VII, VIII szkoły podstawowej.

T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk

Wydawnictwo RUBIKON

 

 

 

IV A, IV B, IV C

V A, V B, V C

VII A

VIII A, VIII B

 

32.

Wychowanie
do życia w rodzinie

 

 

 

 

 

 

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia

w rodzinie, program dla
kl. V-VI szkoły podstawowej.

T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk

Wydawnictwo RUBIKON

 

 

 

 

 

VI A, VI B

                 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184