Nawigacja

RODO Koncepcja pracy szkoły 2016 - 2021 Statut szkoły Program Wychowawczo - Profilaktyczny na lata 2017 - 2020 Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników System motywująco - dyscyplinujący dla uczniów klas I - VIII i oddz. przedszkolnych Działania wychow. w oddz. przedszkolnych i kl. I- III - rok szk. 2018/2019 Działania wychowawcze w kl. IV - VIII- rok szk. 2018/2019 Kontrakt między Rodzicami a wychowawcą klasy Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych Regulamin świetlicy szkolnej Szkolny zestaw programów nauczania 2018/2019 Szkolny zestaw podręczników na rok 2018/2019 Wyprawka - klasa I 2018/2019 Wyprawka czterolatka 2018/2019 Wyprawka pięciolatka 2018/2019 Wyprawka sześciolatka 2018/2019

Dokumenty

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników

Regulamin wypożyczania i udostępniania    darmowych podręczników (materiałów edukacyjnych)  Szkoły Podstawowej

nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

1.  Podręczniki do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej  są własnością szkoły.

2.  Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3.  Szkoła Podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych) mających postać elektroniczną.

4.  Podręczniki  może wypożyczyć jedynie rodzic bądź prawny opiekun dziecka.

5.  Rodzic bądź prawny opiekun dziecka wypożycza podręczniki potwierdzając ich odbiór czytelnym podpisem w zobowiązaniu

6.  Inne materiały edukacyjne są wydawane bezpłatnie rodzicom uczniów za pośrednictwem wychowawców klas.

7.  W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręczników rodzic bądź prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zniszczony egzemplarz.

8.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

9. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

10. Podręczniki będą wypożyczane uczniom w pierwszym tygodniu września.

 Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą wypożyczając i oddając podręczniki.

11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia / oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się w bibliotece szkolnej.

12. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

 

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn.30 maja 2014r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych i innych ustaw Dz. U. z 2014.r. poz. 8

 

 

 

 

 

 

Nowe Miasto Lub. dn.01.09.2016r.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184