Nawigacja

Samorząd uczniowski Plan pracy samorządu Model absolwenta Tradycja szkolna Laureaci Nagrody "Lolek" Dyżury w szkole 2018/2019 Szczęśliwy Numer - regulamin. Regulamin ORU Zbiórka makulatury i aluminium Konkurs czystości

Uczniowie

Plan pracy samorządu

 

 

Plan pracy Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej na rok szkolny 2018/2019

 

Założenia

Plan pracy Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej został przygotowany na podstawie Planu wychowawczego szkoły, harmonogramu imprez szkolnych, wniosków uczniów, a zwłaszcza członków ORU.

Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej na rok 2018/2019 wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, organizacje szkolne, samorząd klasowy i szkolny.

Cele działania

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, stąd idea samorządności będzie wprowadzana poprzez: uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych, organizację konkursów, imprez szkolnych pod kierunkiem  opiekuna Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej lub innych nauczycieli,  analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Podstawowe cele działania ORU w szkole to:

 •  prezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • podtrzymywanie tradycji,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,
 • rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 •  uświadamianie roli dziecka w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym                                         
 • znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,
 •  reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,
 • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego życia w szkole
 •  dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
 •  dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,
 •  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 •  prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej ORU

 

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

Organizacja ORU

 

 

 

 

 

 • Spotkanie przedstawicieli samorządów klasowych
 • Opracowanie form i kalendarza  pracy
 • Przyjęcie planu pracy na bieżący rok szkolny
 • Podział samorządu na sekcje:   porządkowa, informacyjna, do spraw akcji charytatywnych i określenie zadań każdej z nich
 • Powołanie Komisji ds. Rozwiązywania Konfliktów Uczniowskich

Dzień Chłopaka

 

 • Konkurs na najsympatyczniejszego ucznia
 • Dyskoteka
 • Dzień  krawata i muchy

Akcja „Szkolna koszulka”

(16 dzień każdego  m-ca)

 • Ogłoszenie akcji
 • Promocja szkoły

 

„Roztańczone przerwy”

 • Zdrowy sposób spędzania przerw (IX, X, a następnie wg potrzeb – górny hal – ćwiczenia)

Ogłoszenie konkursów zbiórkowych

 • Zbiórka nakrętek
 • Zbiórka telefonów (uszkodzonych)
 • Inne zbiórki

Półka przeczytanych książek

 •  Wymiana uczniowska zbędnych książek

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Noc w szkole”

 • Integracja ORU
 • Warsztaty aktywności
 • Planowanie pracy w roku szkolnym

Ślubowanie klas I

 

 • Pomoc w przygotowaniu przebiegu  imprezy, wychowawcom klas pierwszych

Zagospodarowanie tablicy ORU

 • Regulaminy
 • Plan pracy ORU
 • Ogłoszenia

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • Akademia w wykonaniu ORU
 • Przygotowanie życzeń

 

 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”- termin wskazany przez organizatora

 • Zbiórka pieniędzy
 • Zliczenie zebranych środków

Szkolny konkurs umiejętności „Złoty rzut beretem”

 

 • Rywalizacja uczniów i klas na wesoło
 • Integracja środowiska uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja  „Kredki dla Afryki…..”

 • Zbiórka pomocy szkolnych
 • Zliczenie zebranych darów i przekazanie je na sierociniec w Afryce

 

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • „Biało-czerwona akcja ubiorów”
 • Udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych

U Andrzeja Czarodzieja

 • Dyskoteka
 • Wróżby z przymrużeniem oka
 • Andrzejkowe karaoke

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Iławie oraz Nadleśnictwa

(akcja trwająca ok. 2 m-cy)

 • Przygotowanie plakatów informacyjnych o zbiórce
 • Zbieranie karmy
 • Podsumowanie akcji – zaproszenie do szkoły przedstawiciela schroniska; rozmowa o prawach zwierząt

Światełko na grobie nauczycieli

 • Pamięć o zmarłych nauczycielach

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki

 • Konkurs na „Mikołajową klasę”(przebranie)
 • Zbiórka słodyczy dla dzieci w szpitalu (domu dziecka)

 

Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę

 • Ogłoszenie konkursu
 • Przestawienie regulaminu konkursu
 • Przygotowania do konkursu
 • Rozstrzygnięcie konkursu

Symbole świąteczne

 • Utworzenie Łańcuch szkolnego
 • Pieczenie pierników świątecznych
 • Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów

 

Styczeń

 

 

WOŚP

 • Dyskoteka
 • Zbiórka uliczna

Dzień Babci i Dziadka

 • Wystawa prac „Co najbardziej lubię robić z babcią i dziadkiem”

Apel podsumowujący I semestr

 • Wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze
 • Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

 

Luty

Walentynki

 • Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe i doręczanie korespondencji

 

Wieczór z książką

 • Zorganizowanie w szkole wieczornego czytania ksiazek wg propozycji uczniów

 

Marzec

Dzień Kobiet - Apel

 • Wykonanie plakatu na korytarzu
 • Przygotowanie życzeń przez chłopców

 

Dzień Wiosny

 • Akcja „przebieranie – nie pytanie”
 • Propozycje klas
 • Wiosenny pokaz mody i fryzur

Wiosenny Gest - dyskoteka

 • Wejście na dyskotekę w zamian za „przybory szkolne” (na rzecz ucznia w roku szkolnym 2016/2017)

Kwiecień

„Mój zwierzak w obiektywie”

 • Konkurs fotograficzny

Koleżeństwo to….

 • Konkurs haseł klasowych na korytarzu

Obchody Światowego Dnia Ziemi

 • Kampania propagująca ochronę przyrody (spotkanie z leśniczym)

 

Maj

 

 

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 • „Biało-czerwona szkoła” (zbiorcza fotografia uczniów z powietrza)
 • Udział przedstawicieli  ORU w apelu

 

Dni Rodziny

 • Konkurs plastyczny „Kocham moją rodzinę, bo…”

Dzień Matki

 

 

 • Akcja list do mamy

 

W zdrowym ciele zdrowy duch - apel

 • Spotkanie ze sportowcami
 • Rozgrzewka i wspólne ćwiczenia

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

 

 • Konkurs wiedzy „Szkolny Omnibus” (rywalizacja najwszechstronniejszych uczniów klas IV, V i VI)
 • „Rozpoznaj belfra po dziecięcym zdjęciu” – konkurs
 • Gry i zabawy na holu/boisku szkolnym

Apel podsumowujący II semestr

 • Wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze
 • Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii
 •  „Cisi bohaterowie” (nagrodzenie osób, które tworzą klimat klasy, szkoły)

Zakończenie roku szkolnego klas

 • Pomoc w przygotowaniu akademii

Podsumowanie pracy ORU za rok szkolny 2015/2016

 • Podsumowanie działalności ORU.  i przygotowanie sprawozdania
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Propozycje prac w ciągu roku szkolnego:

Kolorowy Dzień (imieniny miesiąca)

 

 

 

 • Klasa, która się przebierze w określony kolor i  będzie najrówniej ubrana wygra jeden dzień bez pytania

 

Szczęśliwy numerek

 • Losowanie (każdy piątek > na kolejny tydzień)

Weekendy bez prac pisemnych

(propozycja dla nauczycieli)

 • Na przedmiotach, gdzie jest więcej niż jedna lekcja w tygodniu

 

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego (raz na 2-3 tygodnie)
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas oraz Radą Rodziców
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 •  

Współpraca z :

 • Rada Rodziców
 • Grono Pedagogiczne
 • Młodzieżowa Rada Miasta Nowego Miasta Lubawskiego

                                                                                                                                                   Opiekun ORU: Jerzy Resicki

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184