Nawigacja

Samorząd uczniowski Plan pracy samorządu Model absolwenta Tradycja szkolna Laureaci Nagrody "Lolek" Dyżury w szkole 2018/2019 Szczęśliwy Numer - regulamin. Regulamin ORU Zbiórka makulatury i aluminium Konkurs czystości

Uczniowie

Szczęśliwy Numer - regulamin.

 

Ustalenia ogólne

1. Na wniosek społeczności uczniowskiej na Radzie Pedagogicznej, która odbyła się 24.02.2010 r. wprowadza się w Szkole Podstawowej nr 1im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim tzw. „Losowanie szczęśliwego numeru”.

2. Uczniowie o numerze w dzienniku zajęć edukacyjnych, zgodnym z wylosowanym na dany dzień „szczęśliwym numerem”, zwolnieni są z przygotowania do zajęć w danym dniu.

 

Ustalenia formalne

1. Losowanie odbywać się będzie w każdy piątek na przerwie między lekcją pierwszą, a drugą w sali nr 26. Losowane będą numery na kolejne dni w następnym tygodniu.

3. Wyniki losowania umieszczane będą w gablocie na dolnym holu.

4. Losowanie prowadzić będzie przedstawiciel Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej w osobie przewodniczącej.

5. W skład komisji nadzorującej poprawny przebieg losowania wchodzić będą:

a) opiekun Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej

b) przedstawiciel Grona Pedagogicznego

c) przedstawiciel społeczności uczniowskiej wybrany przypadkowo.

6. W przypadku nieobecności, któregoś z członków komisji nadzorującej ustalane będzie zastępstwo. Dopuszcza się przeprowadzenie losowania w obecności min. 2 członków komisji nadzorującej.

7. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

8. Zwolnienie z przygotowania do zajęć w danym dniu z tytułu „szczęśliwego numeru” obejmuje odpowiedź ustną z bieżącego materiału oraz niezapowiedzianą pracę pisemną z bieżącego materiału (tzw. kartkówkę).

9. Zwolnienie z przygotowania do zajęć w danym dniu z tytułu „szczęśliwego numeru” nie obejmuje zapowiedzianych prac pisemnych oraz zapowiedzianych powtórzeń ustnych

z większej partii materiału.

10. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można ale nie trzeba skorzystać.

11. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych. Za zadanie domowe (lub jego brak) uczeń może zostać oceniony.

12. Uczeń ze szczęśliwym numerem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji.  Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!

13. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

14. Szczęśliwy numerek nie dotyczy osób, które bardzo często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.

 

Szczęśliwy numer wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 roku i będzie obowiązywał do odwołania.

 

 

opiekun ORU Ewelina Niścigorska-Bojarska

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184