Nawigacja

Idea projektu Cele projektu Zespół Projekt "Odżywiam się zdrowo" Tęczowy tydzień Konkursy Witaminowe rozmaitości Zasady prawidłowego żywienia Śniadanie w szkole Z wiosną po zdrowie Aktywność ruchowa Projekt "Jestem aktywny dla zdrowia" Ćwiczenia śródlekcyjne Prezentacja "Usuwanie blokad w uczeniu się" Programy prozdrowotne realizowane w szkole Szkoła w Ruchu Pierwsza pomoc Chemia na talerzu Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie" Projekt "Ćwiczę i kalorie liczę" Szkolenia Wyjazd integracyjny na lodowisko Ulotka dla Rodziców Witaliśmy wiosnę zdrowo i kolorowo Festiwal zdrowia Jestem sprawny na szóstkę Dietetyk radzi Zdrowe przepisy Mały Mistrz Prezentacja wyników autoewaluacji Zdrowym być to zdrowo żyć Ulotka Projekt "Nie zamykaj się w sobie, bądź otwarty na innych" Projekt "Między Nami" Rodzinne gimnastykowanie Akademia Dobrych Manier Olimpiada Zdrowia Konferencje Wartości odżywcze owoców i warzyw Jemy kolorowo - regulamin konkursu Śniadanie Daje Moc Promujemy życzliwość, koleżeństwo, tolerancję Nadanie szkole Krajowego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie" Podsumowanie konkursu "Jesień z witaminami" Warsztaty kulinarne MEDITEST Szkolenia dla Rodziców Jem zdrowo, by pracować sprawnie z głową - warsztaty

Szkoła Promująca Zdrowie

Projekt "Jestem aktywny dla zdrowia"

 

Projekt „Jestem aktywny dla zdrowia”

Cele:

  • Powyższy projekt ma na celu zachęcenie społeczności szkolnej do aktywnego stylu życia oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych, poprzez  udział w różnych zajęciach sportowych.
  •  Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety oraz odpowiedzialnych zachowań konsumenckich.

Cele szczegółowe:

·  Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie.

·  Nauczenie uczniów podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia.

·  Wdrożenie zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie.

Cele wychowawcze:

·  Zna zasady zdrowego stylu życia

·  Zna różne formy aktywności ruchowej

·  Potrafi aktywnie wypoczywać

·  Potrafi przekonać swoich rówieśników do zdrowego stylu życia

·  Pogłębia zainteresowania problematyką prozdrowotną

 Adresat projektu:

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i  pracownicy Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub.
 

Czas trwania: rok szkolny 2013/2014

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN

 

Odpowiedzialni

Sprawozdanie

Prowadzenie edukacji na temat zdrowego stylu życia. Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej „Metoda Kinezjologii Edukacyjnej” – program rozwoju  ruchowego usuwający blokady w uczeniu się

2. Prelekcja dla rodziców na temat ćwiczeń ruchowych Metodą Dennisona

3. Wystawa książek z dziedziny zdrowego stylu życia

4 Wystawa „Biblioteka szkolna poleca-książki, które warto przeczytać”

5. Utworzenie nowego działu w bibliotece szkolnej pt. „Zdrowy styl życia”

6. Sporządzenie wykazu literatury z zakresu zdrowia dostępnej w bibliotece szkolnej, miejskiej i pedagogicznej. Strona www biblioteki szkolnej

X

 

 

 

I

 

I

 

Cały rok

 

XI

 

 

I

I. Światkowska

G. Moczadło

 

 

I. Światkowska

G. Moczadło

T. Gierszyńska

 

T. Gierszyńska

W. Markowska

T. Gierszyńska

 

 

T. Gierszyńska

Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych

1. Ćwiczenia  z muzyką na długiej przerwie pt. „Roztańczone przerwy”

2. Ćwiczenia śródlekcyjne w klasach 0-VI wykorzystujące elementy kinezjologii edukacyjnej

X

 

XI-V

ORU- Jan Bielaszka

ORU

Wychowawcy klas

Propagowanie aktywności fizycznej poprzez umożliwienie udziału w różnorodnych formach zajęć, imprezach i zawodach sportowych

 

1. Uczestnictwo uczniów w szkolnych imprezach sportowych

2. Uczestnictwo uczniów w zawodach sportowych

3. Czynny udział uczniów w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach fakultatywnych

4. Udział uczniów w zajęciach na basenie

 3. Kółko taneczne dla klas III

4. Zajęcia pozalekcyjne: baseball, piłka siatkowa, lekkoatletyka

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

XII, III

 

Cały rok

Cały rok

Nauczyciele wf

 

Nauczyciele wf

 

Nauczyciele wf

 

 

Z. Gołębiewski

 

A. Kasprowicz

Nauczyciele wf

Programy i akcje prozdrowotne

1. 1. Program „Mleko w szkole”

dla klas 0-VI

2. Program „Owoce w szkole”

dla klas I-III

3. Program „Czyste powietrze wokół nas” dla oddziałów 5-6-latków

 

4. Program „Dbam o swoje zdrowie” –oddział 02

5. Program „Nie pal przy mnie proszę” dla klas I-III

6. Program „Szkoła promująca zdrowie”- projekt „Jestem aktywny dla zdrowia” dla całej społeczności szkolnej

7. Program „Śniadanie daje moc” dla klas I-III

8. Program „5 razy owoce, warzywa lub soki” dla oddziałów przedszkolnych

9. Program „Trzymaj formę”

dla klas V-VI

10. Program „Super Wiewiórka”  klasa Ic

11. Program „Ratowniczek”

dla klas IV-VI

 

KONKURSY, TURNIEJE, AKCJE

1. Szkolny konkurs plastyczny „Moja ulubiona dyscyplina sportu”

2. Szkolny konkurs czytelniczo-sportowy dla klas II „Zaczarowany świat zdrowia”

3. Montaż słowno-muzyczny „Dbam o swoje zdrowie”

4. Warsztaty psychoaktywne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu dla dzieci i rodziców

 

5. Szkolny konkurs na prezentację multimedialną pt. „Ćwiczę z mamą, ćwiczę z tatą”

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

XI- cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

IV-V

 

I

 

 

XII

Intendentka

 

Intendentka

 

Wych.

grup 5-6- latków

 

D. Zdunkowska

 

Wych. klas I-III

 

I. Światkowska

 

 

K. Zapałowska

 

G. Moczadło

 

Nauczyciele wf

 

K. Zapałowska

 

W. Bączek-Samulewicz

 

 

T. Gierszyńska

 

T. Gierszyńska

 

 

 

T. Gierszyńska

I. Kołecka

Jan Bielaszka

PCRE PPP

 

K. Zapałowska

I. Światkowska

Korygowanie wad postawy

1. Badanie uczniów pod kątem prawidłowej postawy

2.Udział  uczniów w zajęciach gimnastyki korekcyjnej

3. Zapoznanie rodziców z wadami postawy dzieci oraz propozycjami ćwiczeń korygujących wady postawy w domu

4. Zajęcie otwarte dla rodziców klas I

„ Prawidłowa postawa ciała  na co dzień”

5.Konsultacje rodziców uczniów z klas I z rehabilitantami

 

IX

 

Cały rok

 

XI

 

 

 

I

 

 

I

Pielęgniarka, nauczyciele wf

Nauczyciele wf

 

Z. Gołębiewski

 

 

 

Rehabilitanci z Poradni Eskulap

 

Rehabilitanci z Poradni Eskulap

 

Integracja społeczności szkolnej poprzez stosowanie różnych  form aktywności fizycznej

1. „Pieszy Rajd Jesienny”  dla

klas 0-III

2. Zajęcia terenowe „Zielona szkoła” dla klas IV-VI

3. Święto Ziemniaka dla klas III

4. Wyjazd na lodowisko do Torunia

/n-le, pracownicy, rodzice/

5. Nordic walking –trasa do Mszanowa /n-le, pracownicy, rodzice/

6. Ćwiczenia pilatesu, jogi

 /n-le, pracownicy, rodzice/

7. Wycieczka rowerowa

/n-le, pracownicy, rodzice/

 

 

IX

 

IX

 

IX

I-II

 

V-VI

 

III-IV

 

V

K. Zapałowska

 

I. Światkowska

 

A. Falkowska

I. Światkowska

 

Z. Gołębiewski

 

 

 

J. Bielaszka

Integracja ze społecznością lokalną poprzez aktywny udział i organizację imprez sportowych

1. Udział w zawodach międzyszkolnych „5 Milionów” - udział uczniów klas I-III

2. Miejski Rodzinny Rajd Rowerowy

3. Biegi z okazji Dnia Niepodległości

 

4. XIV Powiatowy Turniej Mikołajkowy skoku wzwyż

5. Powiatowy Turniej „Żyję zdrowo bo sportowo” dla klas III

 

6. Wiosna w szortach –potyczki sportowe

Klasy I-III

 

Klasy IV-VI

 

7. 1 czerwca – Dzień Sportu

 

 

 

 

8. Udział w konkursie powiatowym „Czujemy się bezpiecznie”- oddziały przedszkolne

9. Konkurs powiatowy „Książka moich marzeń-Jestem aktywny dla zdrowia”

 

 

IX

 

IX

XI

 

XII

 

V

 

 

21 III

 

 

 

 

 

1 VI

 

 

 

 

 

 

 

V

M. Gołębiewska

M. Mamińska

 

A. Czepek

Z. Gołębiewski

A. Czepek

Z. Gołębiewski

K. Zapałowska

J. Wiśniewska

J. Kowalska

 

 

K. Zapałowska

I. Światkowska

L. Ben Nasr

I. Światkowska

Z. Gołębiewski

A. Czepek

K. Zapałowska

L. Ben Nasr

I. Światkowska

E. Wisniewska

D. Zdunkowska

 

T. Gierszyńska

Wdrażanie na terenie szkoły zdrowej żywności  i zdrowego odżywiania

1. Poszerzenie asortymentu o zdrowe artykuły w sklepiku szkolnym

2. Kontynuacja codziennych wspólnych przerw śniadaniowych o 9.40.

3. Przeprowadzenie akcji pt. „Tęczowy Tydzień”

4. Przystąpienie do  ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”

 

 

IX

 

Cały rok

 

X

 

X

Dyrektor

Koordynator PZ

Wychowawcy

 

K. Zapałowska

I. Światkowska

K. Zapałowska


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184