Nawigacja

Idea projektu Cele projektu Zespół Nadanie szkole Krajowego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie" Projekt "Odżywiam się zdrowo" Tęczowy tydzień Konkursy Witaminowe rozmaitości Zasady prawidłowego żywienia Śniadanie w szkole Z wiosną po zdrowie Aktywność ruchowa Projekt "Jestem aktywny dla zdrowia" Ćwiczenia śródlekcyjne Prezentacja "Usuwanie blokad w uczeniu się" Programy prozdrowotne realizowane w szkole Szkoła w Ruchu Pierwsza pomoc Chemia na talerzu Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie" Projekt "Ćwiczę i kalorie liczę" Szkolenia Wyjazd integracyjny na lodowisko Ulotka dla Rodziców Witaliśmy wiosnę zdrowo i kolorowo Festiwal zdrowia Jestem sprawny na szóstkę Dietetyk radzi Zdrowe przepisy Mały Mistrz Prezentacja wyników autoewaluacji Zdrowym być to zdrowo żyć Ulotka Projekt "Nie zamykaj się w sobie, bądź otwarty na innych" Projekt "Między Nami" Rodzinne gimnastykowanie Akademia Dobrych Manier Olimpiada Zdrowia Konferencje Wartości odżywcze owoców i warzyw Jemy kolorowo - regulamin konkursu Śniadanie Daje Moc Promujemy życzliwość, koleżeństwo, tolerancję Podsumowanie konkursu "Jesień z witaminami" Warsztaty kulinarne MEDITEST Szkolenia dla Rodziców Jem zdrowo, by pracować sprawnie z głową - warsztaty Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia Pogonić pryszcze - projekt

Szkoła Promująca Zdrowie

Projekt "Ćwiczę i kalorie liczę"

PLAN DZIAŁANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

PRIORYTET: WYBIERAM ZBILANSOWANĄ DIETĘ I WIĘCEJ SIĘ RUSZAM

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA

I. Diagnoza problemu

W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele zaobserwowali, że wielu uczniów naszej szkoły ma wagę nieodpowiednią do wzrostu. Koordynator promocji zdrowia w szkole przeprowadził  wywiad z  pielęgniarką szkolną. Z wywiadu wynikało, że pani Krystyna potwierdzała nasze obawy. W związku z tym  zdecydowano, że pielęgniarka przeprowadzi wśród społeczności uczniowskiej diagnozę dotyczącą określenia  masy ciała. Do oceny prawidłowej masy ciała zastosowała wskaźnik BMI. Badaniem  objęci byli wszyscy  uczniowie klas 0-V. Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 67,8% populacji naszych uczniów ma prawidłową wagę. 13,5% ma nadwagę, a u 8,5% uczniów obserwuje się otyłość. Natomiast 10 % dzieci ma niedowagę. Chłopcy w badaniach wypadają znacznie lepiej, ponieważ 74,3% ma wagę prawidłową, 12,3% nadwagę, a tylko 6,7% otyłość. Niedowagę stwierdzono u 6,7% badanych.   Tylko 61,4%  dziewczynek ma wagę prawidłową. Nadwagę stwierdzono u 14,7%, a otyłość u 10,3%. Jeśli chodzi o niedowagę to takich osób płci żeńskiej jest 13,6%.

 

II. Problem priorytetowy: Znacząca grupa uczniów w szkole ma nieprawidłową wagę ciała.

Na podstawie badań jako podstawowy problem wskazano niepokojące zjawisko dotyczące nadwagi i niedowagi naszych uczniów.

 • Najsłabiej w badaniach wypadły klasy trzecie, gdyż tylko 47,1% ma wagę prawidłową, u 31,4% stwierdzono nadwagę, a u 15,7% otyłość. Jeśli chodzi o niedowagę to takich uczniów w klasach trzecich jest 5,9%.
 • Trochę lepiej wypadły klasy piąte. 61,4% waga prawidłowa, 22,8% nadwaga, 8,8% otyłość, 7,0% niedowaga
 • W klasach drugich, czwartych i grupach przedszkolnych około 75% ma wagę prawidłową, 9% nadwagę, 8 % otyłość i 8% niedowagę
 • Wśród uczniów klas pierwszych najwięcej osób ma  niedowagę tj. 18,5%. W normie wagowej mieści się 69,1%

 

Obserwując otyłość u dzieci w okresie dzieciństwa i dojrzewania można spodziewać się jej utrzymania, aż do dorosłości w około 80% przypadków. Wczesne skutki otyłości u dzieci to konsekwencje psychospołeczne w postaci odczuwania niskiego zadowolenia z życia, trudności w nawiązywaniu znajomości , a także niskie poczucie własnej wartości. Wczesne skutki objawiają się również w postaci zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej, występującej w postaci zespołu metabolicznego, a także zmianami w układzie kostnym. Późne następstwa otyłości występujące w wieku dorosłym zwiększają ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia itd.

 

III. Przyczyny istnienia problemu

1. Utrwalony, nieprawidłowy sposób żywienia dzieci

2. Wpływ reklam

3. Nieznajomość wartości produktów spożywczych. Źle zbilansowana dieta pod względem energetycznym, jak i odżywczym.  

4. Szerząca się wśród dzieci i młodzieży tendencja do ograniczania aktywności fizycznej

5. Złe wzorce w zakresie aktywności fizycznej

6.  Zbyt mało ofert edukacyjnych dla rodziców dotyczących zdrowego stylu życia

7. Specyficzne warunki środowiskowe, charakterystyczne dla małych miejscowości

 

IV. Rozwiązania do usunięcia przyczyn problemu

 

1. Opracowanie przez zespół nauczycieli do spraw promocji zdrowia harmonogramu działań promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną wśród społeczności szkolnej

2. Organizowanie zajęć motywujących dzieci do  samodzielnych prozdrowotnych wyborów

 ( wymiana przepisów kulinarnych, festiwal zdrowia, Tęczowy Tydzień itp.)

3. Kontynuowanie wspólnych śniadań w klasie

4. Zapewnienie obiadów szkolnych zgodnych z zaleceniami/ normami

5. Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych promujących aktywny wypoczynek i zdrowe jedzenie

6. Dbanie o rozwijanie wśród uczniów zdolności i wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia- kółka kulinarne, festyn zdrowia, festyn rodzinny

7. Prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji, apeli, przedstawień, prelekcji i prezentacji multimedialnych promujących wśród uczniów zdrowe nawyki żywieniowe i ruch

8. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodziców na temat roli żywienia i aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dzieci

9. Dalsza wymiana produktów na prozdrowotny asortyment w sklepiku szkolnym

10. Wprowadzenie motywującego systemu oceniania na lekcjach WF, zachęcanie do aktywności fizycznej w czasie wolnym

11. Wdrożenie w szkole zróżnicowanej oferty zajęć ruchowych do wyboru

12. Poprawa dostępu do źródełek czystej i świeżej wody pitnej

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Ćwiczę i kalorie liczę"

Cel główny:

 • Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych  i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości

 

Cele szczegółowe:

 • Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie.
 • Nauczenie uczniów podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia.
 • Uświadomienie przyczyn nadwagi i otyłości
 • Zwrócenie uwagi na przyzwyczajenia żywieniowe, które przeszkadzają w utrzymaniu odpowiedniej masy ciała

 

 

Założenia projektu

 • Projekt zakłada, że cała społeczność- uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły podejmą wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz większą aktywność fizyczną

 

Przewidywane korzyści

 • spadek występowania i narastania nadwagi i otyłości u dzieci
 • wzrost wiedzy żywieniowej wśród społeczności szkolnej
 • racjonalne żywienie w środowisku szkolnym tj. stołówce szkolnej i szkolnym sklepiku
 • ukształtowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków w zakresie aktywności fizycznej


 Adresat projektu:

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i  pracownicy Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub.
 

Czas trwania: rok szkolny 2015/2016

 

Planowane przedsięwzięcia:

 • Kontynuowanie „Śniadaniowych przerw” wspólnie z nauczycielem. Spożywanie  porcji warzyw i owoców
 • Zapewnienie zdrowych obiadów w szkole zgodnych pod względem odżywczym i energetycznym
 • Warsztaty kulinarne dla dzieci „Dzień dobrego jedzenia”
 • „Woda w szkole” zorganizowanie źródełek czystej i świeżej wody
 • Zwiększenie zajęć ruchowych dla wszystkich uczniów
 • Stopniowe eliminowanie produktów wysokokalorycznych w sklepiku szkolnym
 • Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców z wykwalifikowanym kucharzem. „Zdrowe pasty, sałatki i przekąski dla dzieci”
 • Przeprowadzenie 2 zajęć na godzinach wychowawczych według przygotowanych scenariuszy tj. „Wystrzegaj się otyłości”, „Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne”
 • Szkolenie dla rodziców i nauczycieli „Jak uczeń jadać powinien”, „Zdrowie na talerzu pracownika szkoły”
 • Organizowanie turniejów sportowych dla rodzin
 • „Szkoła w ruchu” w dni wolne od zajęć dydaktycznych - najlepiej na łonie natury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184