Nawigacja

Idea projektu Cele projektu Zespół Nadanie szkole Krajowego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie" Projekt "Odżywiam się zdrowo" Tęczowy tydzień Konkursy Witaminowe rozmaitości Zasady prawidłowego żywienia Śniadanie w szkole Z wiosną po zdrowie Aktywność ruchowa Projekt "Jestem aktywny dla zdrowia" Ćwiczenia śródlekcyjne Prezentacja "Usuwanie blokad w uczeniu się" Programy prozdrowotne realizowane w szkole Szkoła w Ruchu Pierwsza pomoc Chemia na talerzu Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie" Projekt "Ćwiczę i kalorie liczę" Szkolenia Wyjazd integracyjny na lodowisko Ulotka dla Rodziców Witaliśmy wiosnę zdrowo i kolorowo Festiwal zdrowia Jestem sprawny na szóstkę Dietetyk radzi Zdrowe przepisy Mały Mistrz Prezentacja wyników autoewaluacji Zdrowym być to zdrowo żyć Ulotka Projekt "Nie zamykaj się w sobie, bądź otwarty na innych" Projekt "Między Nami" Rodzinne gimnastykowanie Akademia Dobrych Manier Olimpiada Zdrowia Konferencje Wartości odżywcze owoców i warzyw Jemy kolorowo - regulamin konkursu Śniadanie Daje Moc Promujemy życzliwość, koleżeństwo, tolerancję Podsumowanie konkursu "Jesień z witaminami" Warsztaty kulinarne MEDITEST Szkolenia dla Rodziców Jem zdrowo, by pracować sprawnie z głową - warsztaty Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia

Szkoła Promująca Zdrowie

Prezentacja wyników autoewaluacji

Przeprowadzenie autoewaluacji i przedstawienie  wyników szerokiej publiczności to jeden z warunków jaki placówka musi spełnić starając się o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, który nadawany jest przez Ministra Edukacji Narodowej.

W z wiązku z tym 24 maja 2016r. zaprezentowano wyniki autoewaluacji, przeprowadzonej w szkole w zakresie 4 standardów tj.

Standard pierwszy: Tworzenie warunków dla rozwoju szkoły promującej zdrowie

Standard drugi: Klimat społeczny szkoły

Standard trzeci:  Edukacja zdrowotna i program profilaktyki

Standard czwarty: Warunki oraz organizacja nauki i pracy

Wcześniej powołano grupy zadaniowe. Zespoły sprawdziły w jakim stopniu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II osiągnęła te standardy i jakie są dotychczasowe efekty działań w placówce. Opracowano wnioski, przedstawiono mocne i słabe strony oraz wybrano problem priorytetowy dla każdego standardu.  W zespołach pracowali  zarówno nauczyciele różnych  specjalności, jak i rodzice, uczniowie, pielęgniarka szkolna, kierownik administracji i obsługi oraz intendentka. Nad całością czuwał koordynator Szkoły Promującej Zdrowie Irena Światkowska. Badaniami objęto 122 uczniów, 26 nauczycieli, 77 rodziców i 14 pracowników niepedagogicznych. W autoewaluacji wykorzystano następujące metody: obserwację bezpośrednią, analizę dokumentów, wywiady i badania ankietowe, a wśród uczniów z klas III –technikę „Narysuj i napisz”.

Uzyskane wyniki to dla szkoły nie tylko refleksja nad tym co udało się osiągnąć dotychczas, ale również  wybór problemów priorytetowych  i  kierunek  działania na kolejne lata.

Na spotkaniu zorganizowanym z okazji posumowania wyników autoewaluacji swoją obecnością  zaszczycili nas: Anna Zdaniukiewicz - Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Wicestarosta Powiatu Nowomiejskiego Katarzyna Trzaskalska, Dyrektor PCRE w Nowym Mieście Lub Bożena Maciejewska, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lub. starszy aspirant Paweł Cherkowski, Dyrektor Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim Bożena Rutkowska- Marciniak, Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawski Anna Goszka,  producent zdrowej żywności Mieczysław Babalski, pracownik SANEPIDU Katarzyna Miąskowska, pracownik NZOZ „Eskulap” Emilia Milewska, radni miejscy: Andrzej Nadolski, Wojciech Kłosowski,  przedstawiciele Rady Rodziców w składzie: Dorota Rzemińska, Barbara Milewska, Agnieszka Kijora i Ewa Teska. Z wynikami autoewaluacji zapoznali się nauczyciele, przedstawiciele uczniów i pracownicy niepedagogiczni.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim począwszy od 2009 roku zintensyfikowano działania w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz nadano im charakter ciągły. Są one wyróżnikiem szkoły w gminie i powiecie.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184