Nawigacja

Idea projektu Cele projektu Zespół Nadanie szkole Krajowego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie" Projekt "Odżywiam się zdrowo" Tęczowy tydzień Konkursy Witaminowe rozmaitości Zasady prawidłowego żywienia Śniadanie w szkole Z wiosną po zdrowie Aktywność ruchowa Projekt "Jestem aktywny dla zdrowia" Ćwiczenia śródlekcyjne Prezentacja "Usuwanie blokad w uczeniu się" Programy prozdrowotne realizowane w szkole Szkoła w Ruchu Pierwsza pomoc Chemia na talerzu Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie" Projekt "Ćwiczę i kalorie liczę" Szkolenia Wyjazd integracyjny na lodowisko Ulotka dla Rodziców Witaliśmy wiosnę zdrowo i kolorowo Festiwal zdrowia Jestem sprawny na szóstkę Dietetyk radzi Zdrowe przepisy Mały Mistrz Prezentacja wyników autoewaluacji Zdrowym być to zdrowo żyć Ulotka Projekt "Nie zamykaj się w sobie, bądź otwarty na innych" Projekt "Między Nami" Rodzinne gimnastykowanie Akademia Dobrych Manier Olimpiada Zdrowia Konferencje Wartości odżywcze owoców i warzyw Jemy kolorowo - regulamin konkursu Śniadanie Daje Moc Promujemy życzliwość, koleżeństwo, tolerancję Podsumowanie konkursu "Jesień z witaminami" Warsztaty kulinarne MEDITEST Szkolenia dla Rodziców Jem zdrowo, by pracować sprawnie z głową - warsztaty Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia Pogonić pryszcze - projekt

Szkoła Promująca Zdrowie

Projekt "Odżywiam się zdrowo"

asza szkoła jest miejscem, w którym promowany jest zdrowy styl życia, realizowane są projekty prozdrowotne i proekologiczne. Bierzemy udział w różnych imprezach, apelach, konkursach, kampaniach i programach ogólnopolskich szerzących idee Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Cieszymy się bardzo, że doceniono nasze dotychczasowe starania i przyznano nam w dniu 29 listopada 2012r  AKT PRZYNALEŻNOŚCI do grupy szkół i placówek ubiegających się o CERTYFIKAT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OSWIATY „Szkoła Promująca Zdrowie”.

 

20 stycznia 2016r. odbył się cykl szkoleń z zakresu promocji zdrowia dla nauczycieli, pracowników nie pedagogicznych i rodziców. Pracownicy szkoły na szkoleniu pt. „Moja przerwa na zdrowie” dowiedzieli się czym jest dieto terapia, uporządkowali wiedzę z zakresu wpływu składników odżywczych na samopoczucie. Poszerzyli wiedzę o zalecanych i przeciwwskazanych grupach produktów w wybranych jednostkach chorobowych. Ponadto planowano posiłki i możliwość ich konsumpcji uwzględniając swoją organizację dnia. Dużo uwagi poświęcono nawadnianiu organizmu, ponieważ wszystkie procesy życiowe zachodzą w obecności wody.

Rodzice na szkoleniu pt. „Jak uczeń jadać powinien” mieli możliwość skorzystania z ogromnej wiedzy doświadczonego dietetyka pani Agnieszki  Danielewicz z Instytutu Żywienia i Rozwoju z Sopotu. Każdy zainteresowany miał możliwość indywidualnej konsultacji w sprawie organizacji żywienia swoich dzieci. Wszyscy wiedzą, że prawidłowe odżywianie ma znaczący wpływ na zdrowie, wzrost, harmonijny rozwój i dobre samopoczucie dziecka. Prawidłowo skomponowana dieta wzmaga procesy uczenia się oraz poprawia koncentrację dziecka. Stwierdzono,  że dieta odgrywa istotną rolę w rozwoju mózgu. Do składników odżywczych, które mają ogromne znaczenie w rozwoju dziecka można zaliczyć : białko, jod, cynk, żelazo, witaminy z grupy B a przede wszystkim kwasy tłuszczowe Omega – 3 Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, jednak  popełniamy szereg istotnych błędów. Najczęstsze problemy w zakresie żywienia to:

- nieregularne spożywanie posiłków,

- niejedzenie śniadania przed wyjściem do szkoły oraz brak drugiego posiłku

  w szkole,

- podjadanie między posiłkami, czyli „zapychanie się” bezwartościowymi

  i kalorycznymi produktami prowadzącymi do nadwagi czy otyłości.

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

w Szkole Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II

w Nowym Mieście Lub.

w roku szkolnym 2012/2013

 

 

PROJEKT

„ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO,STAWIAM NA ŚNIADANIE - MOJE ŚNIADANIE”

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

I. Diagnoza problemu

W czerwcu 2011r. przeprowadzono wśród społeczności szkolnej diagnozę dotyczącą prawidłowego żywienia. Badaniem ankietowym objętych było 99 uczniów oraz 32 losowo wybranych rodziców. Poza tym prowadzono obserwacje i rozmowy z dziećmi,  wywiad z pielęgniarką szkolną, analizowano szkolną dokumentację.  Z badań wynika, iż 22% uczniów nie je w szkole II śniadania, a co siódme dziecko  nie zjada śniadania przed wyjściem do szkoły. Tylko 30% je codziennie  świeże warzywa lub owoce. W szkole warzywa, owoce, lub sok owocowo-warzywny spożywa  20% ankietowanych. Najczęściej spożywanym produktem na śniadanie jest kanapka, tak uważa 43% badanych. Tylko co trzeci uczeń zjada prawidłową ilość posiłków w ciągu dnia. Co czwarty badany spożywa posiłek średnio trzy razy dziennie.

 

II. Problem priorytetowy: Znacząca grupa uczniów w szkole odżywia się nieprawidłowo

Na podstawie badań jako podstawowy problem wskazano niepokojące zjawiska w zakresie odżywiania:

a) wielu uczniów klas 0, młodszych klas szkoły podstawowej i starszych przychodzi do szkoły bez zjedzenia śniadania;

b) grupa uczniów nie przynosi II śniadania do szkoły, a część z nich zaopatruje  się w niezdrowe jedzenie w sklepiku szkolnym

c) znacząca grupa dzieci nie je codziennie warzyw, owoców

Prawidłowe odżywianie stanowi podstawę rozwoju fizycznego, zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Niezdrowe  jedzenie, zbyt długie przerwy pomiędzy posiłkami powodują zmniejszenie koncentracji uwagi, ociężałość, zmęczenie oraz osłabienie Prawidłowe posiłki rzutują na aktywność uczniów w szkole i możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przede wszystkim rolą domu rodzinnego. Jednakże duże wsparcie mogą dawać społeczności zewnętrzne, takie jak szkoła, w której wiedzę z tego zakresu mogą otrzymywać tak uczniowie, jak i rodzice.

 

III. Przyczyny istnienia problemu

1. Brak prawidłowych wzorców żywieniowych

2. Wpływ reklam

2. Brak pełnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia dzieci.

3. Brak świadomości na temat znaczenia I i II śniadania w codziennym harmonogramie żywienia dzieci

4. Brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie produktów żywnościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka w wieku szkolnym

4. Zbyt mało ofert edukacyjnych dla rodziców dotyczących zdrowego stylu życia

5. Specyficzne warunki środowiskowe, charakterystyczne dla małych miejscowości

 

IV. Rozwiązania do usunięcia przyczyn problemu

1. Opracowanie przez zespół nauczycieli do spraw promocji zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie wśród uczniów i rodziców.

2. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodziców.

3. Zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe.

4. Prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji, apeli, przedstawień, prelekcji i prezentacji multimedialnych promujących wśród uczniów zdrowe nawyki żywieniowe.

5. Wykonywanie plakatów, prac plastycznych, gazetek tematycznych na temat zdrowego żywienia.

6. Nabywanie umiejętności przygotowywania zdrowego posiłku (surówki, kanapki, sałatki, soki) poprzez czynne i świadome uczestnictwo uczniów w warsztatach.

7. Angażowanie większości uczniów w zewnętrzne programy zdrowotne.

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

MIESIĄC

HASŁO

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIE-DZIALNI + sprawozdanie

IX

Odżywiam się zdrowo - jem kolorowo

-Prelekcja dla rodziców na temat znaczenia śniadań dla dzieci i zdrowego asortymentu w sklepiku szkolnym

 

 - Nawiązanie współpracy ze sklepikiem szkolnym w celu wprowadzenia do sprzedaży zdrowych produktów

 

- Warsztaty dla dzieci klas 0-III „Jem zdrowo”

 

- „Tęczowy Tydzień”- tygodniowa akcja polegająca na spożywaniu codziennie porcji warzyw i owoców w wybranym kolorze

 

- Program edukacyjny dla rodziców „Moje dziecko idzie do szkoły”

 

- Międzynarodowy Dzień Dobrego Życia Cittoslow- współorganizacja imprezy w plenerze mającej na celu promocję zdrowia wśród społeczności lokalnej

 

- Dzień bez samochodu-happening

12.09.

2012

 

 

3.09.2012

 

 

 

 

17-21.09.

2012

 

 

24-28.09

 

 

 

12.09.-14.09.

 

30.09

 

 

 

 

 

22.09

I. Światkowska

Sanepid

 

 

Dyrektor Szkoły

I. Światkowska

 

 

 

K. Kwiatkowska

K. Zapałowska

 

 

K. Zapałowska

I.Światkowska

Wych. klas

 

Sanepid

M. Lewalska

 

Z.Sadowska

A.Falkowska

G. Moczadło

 

 

 

M. Domańska

X

Mądry uczeń wie, co dobre a co złe

- Ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu (przerwa11.30-11.50)

lub szkoła tańca

 

 

-Warzywa przez cały rok- wykonywanie surówek i soków w klasach 0-III oraz degustacja

 

- Kąciki warzywno- owocowe- ekspozycja świeżych warzyw

 i owoców. Wartości odżywcze.

 

- Włączenie w ogólnopolski program „Mleko dla szkół”. Spożywanie mleka w szkole. Pogadanki na godz. wych. –wartości odżywcze mleka i jego przetworów.

 

- Dzień z jogurtem, kefirem

dla odporności i zdrowych kości

 

- Włączenie w ogólnopolski program „Warzywa i owoce w szkole” dla klas I-III – spożywanie w/w produktów w klasie.

 

 

-Gazetki tematyczne na szkolnych korytarzach

 

 

01-12.10

 

 

 

 

08.10.-19.10.

 

 

22.10-26.10

 

 

X

 

 

 

 

 

Każdy wtorek

 

Każda środa

 

 

 

 

Cały rok

I. Światkowska

S. Wysocka

J. Bielaszka

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Wych. Klas 0-VI

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Wych. klas

pielęgniarka

 

 

 

Rodzice

Wychowawcy

 

Dyrektor Szkoły

Nauczyciele

 

 

 

 

M. Domańska

I. Światkowska

A. Falkowska

G. Moczadło

 

XI

Zdrowe śniadanie

 na dobry początek dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Szkolna akcja „Jesień i zima z witaminami”(codzienne spożywanie owoców, warzyw do II śniadania)

 

-Włączenie w ogólnopolski program

 „Śniadanie daje moc”

w klasach 0-III

 

- Utworzenie w klasach „Klubów Śniadaniowych” 0-VI

( po drugiej lekcji)

 

 

- Dzień Zdrowego Śniadania

 

 

 

- Przygotowanie kącików tematycznych w klasach propagujących zdrowe śniadanie

 

- Gazetka tematyczna na szkolnym korytarzu

 

-Dzień Czystego Powietrza-happening

02.11- 28.02

 

 

05.11-09.11

 

 

02.11 -28.02

 

 

 

08.11

 

 

 

12.11-16.11

 

 

06.11

 

 

XI

 

 

Zespół do Promocji Zdrowia

Wychowawcy

 

Wych. klas

 

 

 

Zespół do Promocji Zdrowia

Wych. klas

 

 

K. Zapałowska

J.Wisniewska

 

 

Wych. klas

 

 

 

A. Falkowska

 

 

M. Domańska

 

 

 

XII

Radość serca wychodzi na zdrowie

- Akcja charytatywna „Podaruj słodkie serce”

 

- Koncert charytatywny „Dzieci – dzieciom”

 

- Gala Talentów- „Ciało tańczy- dusza się śmieje”

 

- Prelekcja dla rodziców uczniów klas 0-VI

„Prawidłowe żywienie  i zasady układania jadłospisów dla dzieci i młodzieży”

 

12.12

 

 

14.12.

 

 

Styczeń

 

 

12.12

I. Kołecka

 

 

I. Światkowska

E. Niścigorska-Bojarska

G. Moczadło

M.Lemanowska

 

Sanepid

K. Obremska

I. Światkowska

 

I, II

 

Chcesz być zdrowy nie stroń od wody

 

- Prezentacja „Zalety picia wody”

dla klas 0-VI

 

- Popularyzacja picia wody niegazowanej wśród uczniów, pracowników i rodziców

 

„WITAMINOWE ROZMAITOSCI”

  Promocja zdrowej żywności na spotkaniu z rodzicami – prezentacja potraw i degustacja

 

- Woda dla każdego- pogadanka na godz. wych

 

- Ouiz o wodzie dla klas V

 

 

-Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” w klasach 0

 

 

Konkurs plastyczny pt. „ Szkoła Promujaca Zdrowie” – w formie plakatu

 

- Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące działań podejmowanych w ramach promocji zdrowia

 

 

I, II

 

 

 

I, II

 

 

 

16.01.

 

 

27.01

 

 

16.01.

 

 

 

25.02-08.03

 

 

 

 

 

 

13.01

K. Zapałowska

I. Światkowska

K. Kwiatkowska

 

Zespół do Promocji Zdrowia

 

 

 

Klasy IV-VI

Wych. klas

 

 

Wych.klas

 

 

I. Światkowska

K. Kwiatkowska

 

D.Zdunkowska

E. Wiśniewska

G. Moczadło

 

W. Markowska

 

III

 

Chorobie precz- nowalijki jedz

 

- Zorganizowanie zielonych  ogródków w klasach itp. rzeżucha, szczypior

 

-Zakładamy uprawę ziół, żeby później przygotowywać zdrowe napoje

 

- Inscenizacja „Dbamy o zdrowie”

 

- Dzień Wiosny pt.

„Z WIOSNĄ PO ZDROWIE”

Quiz  lub debata o zdrowiu

 

 

 

 

- Konkurs plastyczny „Jabłkowy plakat” dla klas 0-III

 

 

 

 

- Wystawa „Zdrowe owoce i warzywa” z masy solnej, papierowej, filcu itp.

 

 

11.03-15.03

 

 

marzec

 

 

 

21.03

 

21.03

 

 

 

 

 

 

04.03-08.03

 

 

 

 

15.03

 

Wych. klas

 

 

 

W. Bączek-Samulewicz

I. Światkowska

 

M. Lemanowska

 

I. Światkowska

W. Bączek-Samulewicz

G. Moczadło

K. Zapałowska

J. Wiśniewska

 

G. Moczadło

 

 

 

 

 

Z.Sadowska

IV

Wiesz, co jesz

Tydzień Kultury Zdrowotnej

 

- Warsztaty dla klas IV-VI

„Wiem, co jem”

 

- Pogadanki w klasach na temat „Zdrowego jedzenia”

Wykonanie gazetek w klasach na w/w temat

 

- Apel „Wiem co jem” – zdrowa, ekologiczna żywność. Spotkanie z producentem zdrowej żywności  p. Babalskim

Wystawa produktów ekologicznych

 

-Wykonanie sałatek, surówek, zdrowych kanapek-degustacja

 

 

- Happening z okazji Dnia Ziemi

- Apel z okazji Dnia Ziemi

 

 

- Realizacja programu pt. „Dbam o swoje zdrowie” w klasie 02

 

-Konkurs recytatorski dla kl IV-VI

„Szlachetne zdrowie”

 

 

Konkurs recytatorski dla kl. I-III

„Szlachetne zdrowie”

 

 

 

 

 

12.04.

 

 

15.04-19.04

 

 

04.

 

 

Sanepid

K. Kwiatkowska

I.Światkowska

 

Wych. klas

pielegniarka

K.Kwiatkowska

 

M. Domańska

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Domańska

 

 

 

D. Zdunkowska

K. Kwiatkowska

 

E. Niścigorska –Bojarska. J.Kamiński

M. Domańska

J.Wisniewska

A. Falkowska

Z. Sadowska

 

V,

VI

Jemy zdrowo i żyjemy aktywnie

 

 

- Promocja zdrowej żywności na festynie szkolnym przygotowana przez uczniów i ich rodziców

 

- Powiatowy Turniej Edukacyjny

pt. „Jedz warzywa i owoce-zyskasz przez to nowe moce” dla klas III

 

 

-  Edukacja zdrowotna uczniów w ramach  programu pt. „Trzymaj formę” w klasach V-VI

 

-Wyjazdy na basen

 

- Wycieczki piesze i rowerowe

 

 

- Turniej Rodzinny

 

 

 

- Dzień Dziecka na sportowo-zabawnie i zdrowo

 

- Rodzinne rajdy rowerowe

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

 

V

 

 

01.06

Wych. klas

Zespół Promocji Zdrowia

 

K. Zapałowska

J. Wiśniewska

J. Kowalska

 

 

Wych. klas

 

 

 

Z.Gołębiewski

A. Czepek

Wych. klas

 

 

J. Kamiński

H. Szymańska

I. Światkowska

 

 

 

Wych.klas

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184