Nawigacja

Idea projektu Cele projektu Zespół Nadanie szkole Krajowego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie" Projekt "Odżywiam się zdrowo" Tęczowy tydzień Konkursy Witaminowe rozmaitości Zasady prawidłowego żywienia Śniadanie w szkole Z wiosną po zdrowie Aktywność ruchowa Projekt "Jestem aktywny dla zdrowia" Ćwiczenia śródlekcyjne Prezentacja "Usuwanie blokad w uczeniu się" Programy prozdrowotne realizowane w szkole Szkoła w Ruchu Pierwsza pomoc Chemia na talerzu Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie" Projekt "Ćwiczę i kalorie liczę" Szkolenia Wyjazd integracyjny na lodowisko Ulotka dla Rodziców Witaliśmy wiosnę zdrowo i kolorowo Festiwal zdrowia Jestem sprawny na szóstkę Dietetyk radzi Zdrowe przepisy Mały Mistrz Prezentacja wyników autoewaluacji Zdrowym być to zdrowo żyć Ulotka Projekt "Nie zamykaj się w sobie, bądź otwarty na innych" Projekt "Między Nami" Rodzinne gimnastykowanie Akademia Dobrych Manier Olimpiada Zdrowia Konferencje Wartości odżywcze owoców i warzyw Jemy kolorowo - regulamin konkursu Śniadanie Daje Moc Promujemy życzliwość, koleżeństwo, tolerancję Podsumowanie konkursu "Jesień z witaminami" Warsztaty kulinarne MEDITEST Szkolenia dla Rodziców Jem zdrowo, by pracować sprawnie z głową - warsztaty Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia

Szkoła Promująca Zdrowie

Promujemy życzliwość, koleżeństwo, tolerancję

Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy  Światowy Dzień Życzliwości i  Pozdrowień. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – III  dzień ten był jednocześnie podsumowaniem szkolnego  projektu edukacyjnego „Promujemy życzliwość, koleżeństwo, tolerancję”. Wszystkie dzieci pod opieką swoich nauczycielek realizowały szereg zadań, których celem było rozwijanie empatii, szacunku i koleżeństwa, wyrabianie umiejętności niesienia pomocy  oraz kształtowanie wrażliwości i życzliwości wobec drugiego człowieka. Nasze  działania zaczęliśmy od 16 listopada – Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Uczniowie w klasach przygotowali „Skrzynki życzliwości”, do których wrzucali miłe  listy adresowane do koleżanek i kolegów. Za pośrednictwem „Poczty życzliwości” każdy otrzymał pozdrowienia i życzenia.

      

 Następnego dnia  dzieci wzięły udział w warsztatach, na których w grupach wykonywały mapę tolerancji – plakat ze skojarzeniami. Pod kierunkiem swoich pań dokonały analizy prac i poznały przykłady tolerancyjnego zachowania wobec innych. Przeprowadzone pogadanki  pozwoliły dzieciom dostrzec   znaczenie drobnych przejawów życzliwości, pomogły nawiązać pozytywne relacje. Następnie opracowano i umieszczono  na korytarzach szkolnych Kodeksy Ucznia Życzliwego.

      

21 listopada dla podkreślenia i odróżnienia ważności dnia dominował kolor żółty. Nauczyciele i uczniowie założyli żółte koszulki, na których przypięli wcześniej przygotowane „uśmiechnięte buźki”. Tak przygotowani zabrali ze sobą żółte baloniki i udali się na boisko szkolne. Tam ustawieni w dużym kole wymieniali między sobą  uśmiechy i miłe słowa. Po powrocie do szkoły pani Anna Dembowska zrobiła  wszystkim uczestnikom happeningu  pamiątkową fotografię.

 

Uczniowie klas IV – VII również  promowali tolerancję, życzliwość i koleżeństwo.   Na każdy dzień zaplanowane były różnorodne przedsięwzięcia, do których włączyła się  cała społeczność szkolna. Pierwszy dzień odbył się pod hasłem: „Jestem Twoim przyjacielem”. Uczniowie ORU przyprowadzili debatę z udziałem przedstawicieli klas, Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora oraz pedagoga szkolnego pod hasłem „Porozmawiajmy o tolerancji…”. W czasie spotkania dyskutowano na  temat akceptacji drugiej osoby, poszanowania ludzkiej godności. Uczniowie podawali przykłady tolerancji oraz nietolerancji w szkole i w Polsce. Satysfakcjonujące było to, że nasi wychowankowie potrafią dostrzec niewłaściwe zachowania i odnieść się do nich samokrytycznie.

 

 

 Drugi dzień przebiegał pod hasłem „ABC TOLERANCJI”. Uczniowie na godzinach wychowawczych wykonali plakaty ze skojarzeniami dotyczącymi empatii, przyjaźni, lojalności, pomocy drugiemu człowiekowi. Swoje prace „ABC TOLERANCJI” promowali na zewnętrznych stronach drzwi sal lekcyjnych. Chętni uczniowie napisali listy skierowane do kolegi lub do świata, w których zawarli przemyślenia na temat tolerancji we współczesnym świecie. STAŃ KOLEGO I NAPISZ COŚ MIŁEGO! – to hasło kolejnego dnia obchodów tygodnia Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień. Podczas przerw uczniowie zamieszczali  na tablicy na dolnym holu kartki z  pozdrowieniami, miłymi słowami skierowanymi do kolegi, koleżanki, grupy lub klasy, rodzica,  nauczyciela, pracownika szkoły.

    

PODARUJ UŚMIECH – z tą ideą, kolejnego dnia, uczniowie ORU wręczali symbole uśmiechu nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły jako drogowskaz w życiu codziennym. Cała społeczność szkolna promowała w tym dniu uśmiech, radość, przyjaźń, które zawsze pomagają w budowaniu pozytywnych relacji miedzy ludźmi .Organizatorzy akcji życzą wszystkim dużo życzliwości  na co dzień, nie tylko od święta. Pomysłodawcami i koordynatorami projektu były Iwona  Kołecka, Katarzyna Zapałowska, Wioletta  Bączek – Samulewicz we współpracy z ORU i  opiekunami.

  

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184