Nawigacja

Wiedza Otwarta dla Wszystkich Już niedługo pójdę w świat Szkoła Wierna Dziedzictwu - certyfikat

Projekty

Wiedza Otwarta dla Wszystkich

Z dniem 1 lutego rozpoczęły się działania projektu, którego liderem jest Forum Animatorów Społecznych, a jego partnerem Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Uczestnikami projektu są: uczniowie, nauczyciele  i rodzice Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Janusza Korczaka i Gimnazjum Filomatów Nowomiejskich.  Działania projektowe realizowane będą od 01.02.2017 r. do  31.01.2019 r.

Głównym założeniem partnerskiej inicjatywy jest podniesienie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych, społeczno-interpersonalnych, kreatywności oraz korzystania z ICT wśród uczniów oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, a także zwiększenie kompetencji rodziców            w zakresie wspierania dziecka w nauce, rozwijaniu pasji, kontakcie z rówieśnikami poprzez realizację zajęć wyrównawczych           i rozwijających uzdolnienia.

 Będą to m.in.: zajęcia j. angielskiego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, terapia logopedyczna i korekcyjno – kompensacyjna, wyjazdy edukacyjne i eksperymentowanie.

Zajęcia zrealizowane zostaną metodami aktywnymi, które angażują i pozwalają zdobywać wiedzę  w praktyce: badania, warsztaty, doświadczenia, obserwacje, eksperymentowanie, gry symulacyjne, kreatywne techniki, gry edukacyjne, gry planszowe i terenowe, energizery, quizy i inne.

Nasi uczniowie będą brali udział w zajęciach rozwijających z języka angielskiego  i matematyczno – przyrodniczych. Przewidziano zajęcia warsztatowe  oparte na doświadczaniu „Liczę i o zdrowie dbam w praktyce” i  „Odkrywanie świata”.  W ramach tych zajęć uczniowie będą mieli okazję do wyjazdów edukacyjnych do Torunia, Olsztyna, Warszawy i Gdyni.W ośrodku pod okiem instruktorów będą przeprowadzać doświadczenia  i eksperymenty m.in. obserwować procesy chemiczne związane z pieczeniem chleba, prowadzić badania dźwiękowe z wykorzystaniem różnych instrumentów,  doświadczać podczas  pracy z gliną zmianę  jej struktury pod wpływem ciepła i wilgoci  oraz inne. Będą współpracować w grupie,  poprzez wspólny cel realizować zadania           i  rozwiązywać problemy, rozwijać kreatywność i inicjatywę. Ponadto uczniowie, którzy chcą usystematyzować swoja wiedzę i przypomnieć sobie wiadomości, które mieli okazje wcześniej przyswoić, będą  mieli  możliwość uczęszczania na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, zajęcia logopedyczne czy zajęcia „Umiem, potrafię, rozumiem”.

W ramach  projektu  przewidziano również szkolenia  dla nauczycieli i rodziców „Szkoła Umiejętności Trenerskich” czy „Jak wspierać dzieci w pokonywaniu trudności szkolnych”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Wycieczka   grupy matematyczno - przyrodniczej  do Brodnicy - 12.06.2017 r.

12 czerwca odbyła się wycieczka do Brodnicy zorganizowana w ramach  projektu „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich”. Wzięli w niej udział uczniowie klas I - III, którzy w bieżącym semestrze uczestniczą w edukacyjnych zajęciach rozwijających z różnych dziedzin. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Brodnickiego mieszczącego się w miejscu, gdzie w średniowieczu  Krzyżacy wybudowali Zamek.

 

      

 Dzieci swoją historyczną podróż rozpoczęły od poznania legendy na temat miasta Brodnicy, a także znaczenia jego herbu. Następnie dowiedziały się, w jaki sposób w czasach średniowiecznych budowano zamki, jaką pełniły rolę i czym się charakteryzowały. Pani przewodnik skrupulatnie i obrazowo opowiedziała wszystkim, jak wyglądało życie rycerzy krzyżackich, jakie pomieszczenia znajdowały się w zamku i do czego służyły. Ekscytację dzieci wzbudziły ciekawostki na temat Anny Wazówny, której duch według legend pojawia się co 7 lat na wieży zamku, a ujrzenie go zwiastuje szczęście przez kolejnych  7 lat. Dzieci obejrzały liczne eksponaty muzealne pochodzące z czasów średniowiecznych. Były to elementy garderoby, biżuterii, zbroi, naczyń czy innych przedmiotów codziennego użytku. Najodważniejsi pokonali 196 stopni, by zobaczyć piękną panoramę brodnicką z wieży zamkowej.

     

Kolejną atrakcją dla wycieczkowiczów była lekcja, która odbyła się w renesansowym spichlerzu brodnickim. Tam dzieci poznały życie zwierząt z różnych środowisk, począwszy od zwierząt gospodarskich po dzikie zwierzęta żyjące w polskich lasach. Uczniowie poznali sposób ich przystosowywania do różnych środowisk,  a także nauczyły się rozpoznawać liczne gatunki zwierząt. Od przewodnika dowiedziały się, jak zachować się w przypadku zagrożenia w konfrontacji z dzikim zwierzęciem. Rozmowy dotyczące ptaków, ssaków, owadów, ryb i pajęczaków były przeplatane ciekawostkami o roślinach, zarówno tych jadalnych,  jak i trujących – wszystkie można było zobaczyć w gablotach wystawowych. Na koniec wielką atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia do domu pierwotnych ludzi okrytego zwierzęcymi skórami. Po licznych atrakcjach dzieci skierowały się do autokaru i podekscytowane wróciły do swoich domów. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Jagoda Kowalska, Katarzyna Zapałowska, Małgorzata Gołębiewska i Anna Dembowska.

Wycieczka grupy matematyczno - przyrodniczej do Olsztyna - 6.06. 2017 r.

 

  6 czerwca  grupa uczniów z klas I – III uczęszczających na zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze w ramach unijnego projektu WOW udała się na wycieczkę do Olsztyna.  Pierwsze kroki uczniowie skierowali do Muzeum Przyrody.

 

       

Dzieci obejrzały wystawę pt: „Zwierzęta Warmii i Mazur”. Obok pospolitych zwierząt zobaczyły rzadko występujące w Polsce, a także ginące i zagrożone wyginięciem. Wszyscy podziwiali wiele gatunków zwierząt  od żubra po niewielkich rozmiarów owady. Wystawę uzupełniały barwne fotogramy prezentujące różne typy siedlisk, w których występują prezentowane zwierzęta.  Uczestnicy wycieczki mogli też zobaczyć  zwierzęta afrykańskiej sawanny. Wśród eksponatów zwierząt pokazane były między innymi antylopa gnu, struś afrykański, hiena pręgowana, guziec.

            

Następnie dzieci udały się do planetarium, gdzie najpierw obejrzały seans „Ziemia, Księżyc  i Słońce”. Uczniowie w prosty i zabawny sposób dowiedzieli się, dlaczego świeci Słońce i do czego można je wykorzystać; jak zmieniają się pory roku. Przedstawione zostały zjawiska atmosferyczne, które można zaobserwować codziennie. Dowiedzieli się też, jak powstał kalendarz i jak przebiegała historia kosmicznych podróży i lądowania na Srebrnym Globie.   W dalszej części pobytu w planetarium uczniowie uczestniczyli w warsztatach, gdzie sami mogli wykonywać doświadczenia z zakresu astrofizyki na miarę dziecięcych możliwości. Edukacyjny pobyt w Olsztynie zakończono zwiedzeniem Obserwatorium Astronomicznego. Dzieci zadowolone i wzbogacone w nową wiedzę oraz doświadczenia wróciły do domu. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Marzenna Rykaczewska, Małgorzata Gołębiewska, Justyna Wiśniewska i Jagoda Kowalska.

 

 

Wycieczka grupy przyrodniczej "Odkrywanie świata" do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni - 2.06. 2017 r.

  2 czerwca 2017 roku 30 uczniów z projektu WOW  z grup przyrodniczych  „Odkrywanie świata”  było  w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.  To jedno z  miejsc , gdzie odkrywcy – amatorzy na własną rękę  przeprowadzają różnego rodzaju doświadczenia,  by zrozumieć zjawiska występujące w przyrodzie.  Interaktywna wystawa  jednocześnie bawi  i uczy. To miejsce, które u każdego  wyzwala  kreatywność, pobudza  ciekawość i głód wiedzy.

                 

 

Młodzi przyrodnicy prowadzili doświadczenia  na następujących  wystawach tematycznych:1.HYDROŚWIAT – tam uczniowie  konstruowali  i wprowadzali  w ruch skomplikowane mechanizmy, poznali  działanie śluz, tam i śruby Archimedesa.  Stworzyli   wir wodny i  obserwowali  zjawisko powstawania podwodnych fal. 2.AKCJA-CZŁOWIEK – ta część wystawy pogłębiła znajomość  funkcjonowania ludzkiego organizmu. Dzieci utrwaliły  wiedzę z zakresu budowy ludzkiego ciała, funkcjonowania ludzkich zmysłów.3.NIEWIDOCZNE SIŁY – pokazały świat fizyki bez wzorów i wykresów.  Można było miedzy innymi zagotować wodę bez podgrzewania i słuchać muzyki z zatkanymi uszami. 4.DRZEWO ŻYCIA  – pokazało  spójność, piękno i fascynujące rozwiązania przyrody.  Można było poczuć  trzęsienie Ziemi  czy zmierzyć się w wyścigach ze zwierzętami. 

 

   

Porcją pozytywnej energii  w Centrum Eksperymentu okazała się lekcja warsztatowa pt. „Witaminowy koktajl”.  Uczniowie bez większego problemu określali jakie korzyści wypływają ze spożywania odpowiedniej ilości witamin oraz co traci organizm, gdy jest ich niedobór. Bezbłędnie rozpoznawali  najbogatsze w składniki odżywcze owoce i warzywa. Kolejnym punktem pobytu w Gdyni była wizyta w Muzeum Oceanograficznym, która pozwoliła  odkryć tajemnice podwodnego świata.  Na początku  uczniowie w sali kinowo-konferencyjnej  wysłuchali i obejrzeli  prezentację  „Flora i fauna Bałtyku”, a następnie wzięli udział w warsztatach w sali laboratoryjnej. Rozwiązując kolejne zadania przy pomocy mikroskopów utrwalali wcześniej poznaną  wiedzę.  Później był czas na to aby poznać  ponad tysiąc okazów morskich i wodno-lądowych pochodzących z różnych rejonów świata np. z Afryki, Ameryki Północnej czy Australii. W Sali Mokrej uczniowie dotykali ryb , a na wystawach uczyli się o życiu w morzach i oceanach. Akwarium Gdyńskie to jedna z największych placówek tego typu w kraju, posiadająca najdłuższe tradycje związane ze zbiorem i ekspozycją wodnej fauny i flory. Dzięki przynależności do struktur Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni  Akwarium prezentuje najciekawsze okazy hodowane w sztucznych warunkach. Wszyscy uczestnicy wycieczki doznali niezapomnianych wrażeń i świetnie się bawili. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Irena Światkowska, Lucyna Ben Nasr i Zyta Sadowska.

       

Wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik w ramach zajęć "Odkrywanie świata" - 2.05.2017 r.

 

30 uczniów realizujących zajęcia w projekcie  WOW” w ramach zajęć „Odkrywanie świata”  w dniu 2 maja 2017 r.  pojechało do Warszawy. Punktem głównym tego wyjazdu było eksperymentowanie  w Centrum Nauki Kopernik. To właśnie tam uczniowie  spotkali wiele  stanowisk doświadczalnych i narzędzi, które pozwoliły im samodzielne poszerzyć wiedzę i wyjaśnić wiele zjawisk przyrodniczych. Wystawy są bardzo ciekawe  składające  się z ponad 340 eksponatów zgromadzonych w sześciu galeriach tematycznych. Poza tym funkcjonuje Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i Planetarium.  Przez trzy godziny uczniowie przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty. Bardzo ciekawa okazała się wystawa czasowa „Płyń lub giń”, gdzie dzieci na własnej dłoni poczuły siłę wody. Poznały  roboty badające morskie dno, samodzielnie kształtowały  podwodny teren i nurkowały  na sucho. Ogromne wrażenie pozostało po pobycie na tonącym statku. W „ Strefie światła” uczestnicy wyprawy  badali jego własności i doświadczali różnego rodzaju iluzji optycznych oraz form promieniowania elektromagnetycznego.  Galeria „Świat w ruchu” to najbardziej dynamiczne miejsce w CNK. Uczniowie dowiedzieli się tutaj, jak rozchodzą się fale dźwiękowe, a także w jaki sposób wprawiane są w ruch np. nogi. To tutaj mogli samodzielnie wyprodukować prąd elektryczny, przyjrzeć się jak powstaje tornado oraz doświadczyć tego, co dzieje się podczas trzęsień Ziemi. Uczniowie obejrzeli też seans „Słoneczna podróż” w jednym z najnowocześniejszych planetariów multimedialnych na świecie „Niebo Kopernika”,  gdzie dzięki projekcji na sferycznym ekranie otaczającym widownię ze wszystkich stron oraz nowoczesnym technologiom multimedialnym poczuli się jakby przebywali w najodleglejszych zakątkach kosmosu.

 

     

  Po wyjściu z CNK był czas na obiad i spacer po mieście.  Rozpoczęto go od Placu Zamkowego, gdzie uczniowie mogli podziwiać Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy. Z Placu Zamkowego udano się  jedną z najbardziej znanych ulic stolicy kryjących w sobie wiele zabytków- Krakowskie Przedmieście. Spacer zakończono na Placu Piłsudskiego, gdzie obejrzano Grób Nieznanego Żołnierza.  Następne kroki skierowano do autokaru, gdyż zbliżał się wieczór.

     

Fascynująca wycieczka do Torunia 6.05 2017 r.

6 maja grupa uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu WOW udała się na wycieczkę do Torunia. Wyprawa była ciekawym doświadczeniem, wyzwoliła wiele emocji i niezapomnianych wrażeń. Na początku dzieci  zwiedziły interaktywną wystawę  znajdującą się w sali Orbitarium. Na stanowiskach interaktywnych: transmisja sygnału w kosmosie, ocean chmur, atmosfery planet, tornado, opóźnienie sygnału, spłaszczenie planet, ciśnienie atmosferyczne, zorza polarna, ciążenie, czas podróży i  ciężar dzieci mogły bez problemu znaleźć wiele odpowiedzi na pytania związane ze zjawiskami i procesami zachodzącymi we Wszechświecie.

      

Następnie udały się do planetarium, gdzie obejrzały seans „Astropies Łajka”.

     

Najciekawszym punktem wycieczki okazało się Centrum Edukacji Młyn Wiedzy. W pracowni kreatywnej przeBUDOWA z elementów systemu klocków według własnych pomysłów tworzyły  budowle i obiekty, zamki, mosty,  tunele i postacie.

     

PrzeŻYCIE to wystawa, na której dzieci w świecie kreatywnej zabawy rozwijały myślenie, ćwiczyły umiejętności manualne czy koordynację psychoruchową.

     

 

Zajmującym miejscem okazała się również wystawa „Rzeka” , gdzie  doświadczały i wykonywały samodzielnie eksperymenty oraz  obserwowały zjawiska fizyczne.

     

 

  

 Dzieciom niezmiernie podobały się również inne niemniej ciekawe wystawy, o czym świadczyła niechęć podczas ich opuszczania.

 

     

 

     

Na końcu wyprawy dzieci odwiedziły  ogród zoobotaniczny, gdzie w sposób poglądowy poznały zachowanie, warunki życia i sposób odżywiania  zwierząt. Poza wybiegami zwierząt dzieci zwiedziły ptaszarnię i herpetarium.

     

Wzbogacone o nową wiedzę i doświadczenie wróciły  do domu. Swoimi przeżyciami i wiadomościami na pewno podzielą się z  innymi. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Katarzyna Zapałowska, Marzenna Rykaczewska, Justyna Wiśniewska i Anna Dembowska.

Wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu - 18.04.2017 r.

W ramach zajęć prozdrowotnych i  matematyczno-przyrodniczych nauczyciele prowadzący zajęcia zaplanowali   kilkanaście wyjazdów edukacyjnych miedzy innymi do Warszawy, Gdyni, Torunia czy Olsztyna.  Mamy już za sobą integracyjny wyjazd do Kaczego Bagna z którym trudno było się rozstać. Wczoraj 18 kwietnia  3 grupy prozdrowotne wróciły z Torunia z Młyna Wiedzy.  Przeprowadziły ekscytujące eksperymenty podczas zajęć warsztatowych o tematyce „Co w brzuchu burczy” i  „Przedziwne komórki”. 

        

Same przygotowywały preparaty i prowadziły obserwacje mikroskopowe.  Dowiedziały się w jaki sposób  odżywiać  się, aby nasz organizm był zdrowy. Poznały wizualnie pracę układu pokarmowego.  Poza tym obejrzały pięć wystaw stałych. Wystawa o „O obrotach” promuje ruch obrotowy i jego zastosowanie praktyczne.

 

      

„Rzeka” pokazuje środowisko rzeki i rożne ekosystemy.  Motywem przewodnim wystawy „przeŻycie” jest przygoda, którą każdy może tu przeżyć. Na wystawie „…to takie proste!” dzieci miały szansę rozwinąć  swoją kreatywność. 

2 maja  trzy  grupy eksperymentalne pod opieką pani Ireny Światkowskiej i  pana Jarosława Kamińskiego  wyjeżdżają  do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184