• Szkoła Promująca Zdrowie

    • Idea projektu

    •                                                            

      SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

      

     Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę. Jest to nowa koncepcja i strategia działań dla zdrowia. Narodziła się ona w latach 70. Nieodłącznym elementem promocji zdrowia i szkoły promującej zdrowie jest edukacja zdrowotna.

     Jednym z twórców koncepcji szkoły promującej zdrowie jest WILLIAMS, który twierdzi, że edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją.

     Wyróżniamy zachowania sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne, pozytywne) takie jak: aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, radzenie sobie ze stresem, poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym.

     Istnieją również zachowania zagrażające zdrowiu (antyzdrowotne, negatywne), które należy w szkołach eliminować. Są to następujące zachowania: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i używanie innych substancji psychoaktywnych oraz ryzykowne zachowania seksualne.

     Dlatego też w szkołach bardzo ważna jest profilaktyka, czyli zapobieganie.

      

     Czym jest szkoła promująca zdrowie?

     Szkoła promująca zdrowie to siedlisko, w którym społeczność szkolna – pracownicy i uczniowie:

     - podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia

     - uczą się zdrowiej i lepiej żyć

     - zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań

      

      

     Cechy szkoły promującej zdrowie

      

     • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmuje szkoła, aby chronić i poprawić zdrowie wszystkich, którzy się w niej znajdują.
     • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
     • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
     • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów
     • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w „ukrytym” programie szkoły. Obejmuje to m.in.: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie, sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
     • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
     • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
     • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody nauczania.
     • Pielęgniarka szkolna ( i inni zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia) uczestniczy czynnie w programie edukacji zdrowotnej.
     • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwości uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach programu kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.
     • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz uczenia uczniów i pracowników radzenia sobie ze stresem.
     • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze, dostępne w szkole, stanowią ważną role w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.