Nawigacja

 • Święto Szkoły

  18 maja 2018 roku obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 mszą św. w naszej bazylice, w której uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Po eucharystii wszyscy udali się do szkoły. Na czele pochodu szły poczty sztandarowe.

  W sali gimnastycznej placówki  kontynuowano uroczystość. Prowadząca powitała przybyłych gości: gospodarza miasta Burmistrza Józefa Blanka, Radnych Miejskich – Zbigniewa Ewertowskiego, Adama Kłosowskiego oraz Andrzeja Nadolskiego, Kierownika Referatu Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Dorotę Osińską, Prezesa ZNP Marię Krezymon, Przewodniczącą Rady Rodziców Annę Moczadło, dyrektorów i kierowników zaprzyjaźnionych szkół, placówek oświatowych i instytucji kultury oraz instytucji miejskich.  Na uroczystość przybyli również goście specjalni, którzy  przyjechali  do szkoły w ramach wymiany międzynarodowej: Liliya Vavryniv, Nadiia Tsebrynska,  Nataliia Trachuk, Nadiia Konyk z Tarnopolu na Ukrainie oraz Andrei Dzhabiev z Kaliningradu.

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jerzy Resicki, w słowach skierowanych do zebranych wskazał na wartości, które są pielęgnowane w szkole, na wzajemną otwartość. Zaznaczył, iż palcówka jest otwarta na kontakty z innymi szkołami z zagranicy. Zaproszeni goście złożyli kwiaty na ręce dyrektora szkoły, życząc sukcesów w dalszej pracy oraz podejmowania nowych, owocnych przedsięwzięć.

  Ważnym punktem uroczystości było podpisanie umowy partnerskiej w dziedzinach edukacji, nauki i kultury pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, a Ogólnokształcącą szkołą nr 28 w Tarnopolu. Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół – Jerzy Resicki i Liliya Vavryniv uroczyście złożyli swoje podpisy na umowach sporządzonych w języku ukraińskim i polskim.

  Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie nagrody LOLEK, która w tym roku została przyznana po raz ósmy. Statuetkę i certyfikat otrzymuje uczeń, który godnie reprezentuje szkołę i wciela w życie ideały Jana Pawła II. Lolka 2018 otrzymał uczeń klasy VII b Jakub Figurski. Święto szkoły było okazją do wręczenia podziękowań dla osób i instytucji za bardzo dobrą współpracę, za pomoc i wspieranie działań i przedsięwzięć szkoły. W tym roku słowa uznania otrzymali: Burmistrz Miasta Józef Blank, Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Dorota Osińska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim Marek Borkowski oraz Prezes Klubu Sportowego „Drwęca” Bożena Dąbrowska.

  Montaż słowno – muzyczny  pod tytułem „Jeśli pamięć o Tobie, to na zawsze” przedstawili uczniowie klas piątych pod kierunkiem polonistek – Anny Lendzion i Magdaleny Lemanowskiej. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała nauczycielka muzyki – Hanna Szymańska. Święto Szkoły poprowadziła Ewelina Niścigorska-Bojarska.

  Po części oficjalnej posadzono drzewka przyjaźni symbolizujące partnerskie szkoły z Tarnopolu i Kaliningradu, a dzieci zaproszono na kremówki papieskie. (enb)

 • Podsumowano projekt "Spotkanie z polsko - niemiecko - rosyjską historią"

  18.05.2018

  Wczoraj podsumowano  Projekt Międzynarodowy „Spotkanie z polsko – niemiecko – rosyjską historią”.  Na spotkaniu byli obecni: Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury  i Sportu Dorota Osińska, Dyrektor  MOSiR Marek Borkowski,  Dyrekcja szkoły, nauczyciele i  uczniowie biorący udział w projekcie oraz   rodzice. Byli również  goście specjalni, którzy  przyjechali  do naszej szkoły w ramach wymiany międzynarodowej: Liliya Vavryniv, Nadiia Tsebrynska,  Nataliia Trachuk, Nadiia Konyk z Tarnopolu na Ukrainie oraz Andrei Dzhabiev z Kaliningradu. Projekt  realizowany był od 8 do 15 kwietnia bieżącego roku, a uczestniczyło w nim 12 uczniów  z naszej szkoły oraz  2 opiekunów.   Wymiana była okazją  do wzajemnego zrozumienia się, otwarcia na innych, znoszenia barier kulturowych i językowych, przezwyciężania stereotypów, a także  poznania  historii, kultury, zwyczajów innych narodów.  Dla uczestników projektu organizatorzy przygotowali  bogaty w różne atrakcje program, który gwarantował dobrą zabawę.  Wymiana przebiegała w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze. Na spotkaniu uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami, opowiadali o swoich odczuciach, doświadczeniach i wyrażali swoje opinie na temat wspólnie spędzonego czasu z młodzieżą rosyjską i niemiecką. Swoje zdanie  wyrazili  też rodzice, którzy tak jak  ich dzieci,  nie szczędzili słów zadowolenia i pochwały pod adresem organizatorów wymiany. (KZ)

 • Spotkanie ze strażakiem

  W dniu 14 maja 2018r. grupę przedszkolną „01 Pszczółki” odwiedziła Pani Monika Gurzyńska, która należy do Ochotniczej Straży Pożarnej. Na początku spotkania Pani Monika przeczytała dzieciom bajkę Czesława Janczarskiego pt. "Jak Wojtek został strażakiem?”, której dzieci wysłuchały z ogromnym zainteresowaniem. Następnie w interesujący sposób dokonała prezentacji stroju  bojowego strażaka oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Poinformowała również dzieci, jak należy postępować podczas alarmu przeciwpożarowego.  Tego dnia mali milusińscy mieli również okazję przymierzyć pas, hełm strażacki oraz obejrzeć dokładnie prądownicę. W trakcie spotkania panowała miła i serdeczna atmosfera. Dzieci były bardzo podekscytowane wizytą niecodziennego gościa. Serdecznie dziękujemy za tak interesujące spotkanie. (KZ)

 • Konkurs pięknego czytania

  16 maja odbył się Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Tereszewie, na który pojechało trzech laureatów naszej szkoły, uczniów z klas 1-3. W konkursie oceniano płynne i wyraźne czytanie, a także dykcję i przekaz artystyczny czytanej legendy. Spośród 17 uczestników w kategorii klas trzecich I miejsce zajęła Oliwia Brzeska z kl. III a, II miejsce w kategorii klas pierwszych zajęła Michalina Mówińska z kl. I a. Klasy drugie reprezentował Aleksander Grześkiewicz. Gratulujemy uczestnikom. (enb)

 • Bieg Papieski

  17.05.2018

  Dnia 16.05.2018r. jak co roku nasza szkoła organizuje Bieg Papieski dla klas IV - VII. Formuła dzisiejszego biegu sztafetowego to 4 dziewczynki i 4 chłopców ( oczywiście dystans dostosowany do wieku). Przy bardzo dobrej pogodzie również i rywalizacja była bardzo sportowa. A oto wyniki biegu:

  1 miejsce klasa IV c
  2 miejsce klasa V b
  3 miejsce VI b
  4 miejsce VII b (KZ)

 • Wyniki konkursu EKO - PLANETA i konkursu GEO - PLANETA PLUS

  17.05.2018

  W czwartek, tj. 1 marca 201 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA           w formie testowej. Uczestniczyło w nim czworo uczniów naszej szkoły. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 38. Otrzymaliśmy wyniki tego konkursu, które przedstawiają się następująco:
  a)   Jakub Figurski kl.VIIb 27 punktów,
  b)   Zuzanna Anna Dąbrowska  kl. VIb  26 punktów,

  c)   Miłosz Moczadło kl. VIa  21 punktów,

  d)   Małgorzata Wiśniewska kl. VIb  15 punktów.

  Uczeń Jakub Figurski  z klasy VIIb otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik, Zuzanna Anna Dąbrowska z klasy VIb - dyplom wyróżnienia.

  Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uznania.

    W środę 14 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "GEO-PLANETA" PLUS w formie testowej. Uczestniczyło w nim sześcioro uczniów naszej szkoły: Miłosz Moczadło, Bartosz Dąbkowski, Szymon Lewandowski, Michalina Dąbrowska, Ksawery Kuczkowski oraz Bartosz Różycki. Maksymalna ilość punktów to 38. Otrzymaliśmy wyniki tego konkursu, które przedstawiają się następująco:

  a)  Bartosz Dąbkowski kl.Vb  23 punky - dyplom za bardzo dobry wynik,

  b)  Szymon Lewandowski kl. VIIa  20 punktów - dyplom wyróżnienia,

  c)  Michalina Dąbrowska kl. VIb  17 punktów - dyplom uznania,

  d)  Miłosz Moczadło kl. VIa 17 punktów - dyplom uznania,

  e)  Ksawery Kuczkowski kl. VIIa  16 punktów - dyplom uznania,

  f)  Bartosz Różycki kl. VIb  15 punktów - dyplom uznania.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (KZ)

 • Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy - Las bez tajemnic

  16 maja 2018r. na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Grabina – Łąkorz” odbyła się XI edycja Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Leśnictwie i Łowiectwie pod hasłem "Las bez tajemnic". Organizatorami tego konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy, Nadleśnictwo Jamy, Brodnica i Iława, Porozumienie Kół Łowieckich "Kult św. Huberta" oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu. Do wspólnych zmagań przystąpiły 22 szkoły z powiatu brodnickiego i nowomiejskiego, reprezentowanych po dwóch uczniów z każdej szkoły. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIa: Miłosz Moczadło i Wiktor Grzywacz. Uczestnicy pisali test wiedzy o leśnictwie i łowiectwie oraz znajomości podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych, rozpoznawali podstawowe gatunki drzew i krzewów na podstawie zdjęć i naturalnych okazów oraz ocenie podlegała wcześniej przygotowana praca - Pędownik. Nasi uczniowie nie znaleźli się w pierwszej trójce. Natomiast trzecie miejsce w strzelaniu z wiatrówki zdobył Miłosz Moczadło. Uczniowie wrócili zadowoleni z nagrodami i wzbogaceni o nowe doświadczenia. Szkoła otrzymała dyplom, lornetkę oraz piękny Przewodnik Collinsa - "Drzewa". Opiekunem uczniów był  nauczyciel przyrody - p. Jarosław Kamiński. Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (KZ)

 • XIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

  17.05.2018

  14 maja 2018 r. w naszej placówce odbył się XIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego. W konkursie na etapie szkolnym wzięły udział 73 osoby, natomiast do etapu powiatowego przystąpilo 20 uczniów z ośmiu szkół podstawowych. Test leksykalno-gramatyczny przygotował Marcin Lendzion, nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Trzebczyku. Gośćmi konkursu byli  wiceburmistrz Nowego Miasta Lubawskiego  Krzysztof Widźgowski oraz wicestarosta Katarzyna Trzaskalska. W trakcie pisania testu przez uczniów odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego. Szkolenie pt. „Po nitce do kłębka-egzamin ósmoklasisty odkodowany” poprowadził konsultant metodyczny wydawnictwa  Oxford, Grzegorz Fidala.

  Wyniki konkursu są następujące:

   

  1. Stanisław Sosnowski z Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

  2. Samuel Schramm z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim

  2. Jakub Figurski  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim

  3. Mateusz Nas z Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

  4. Mateusz Siemieński ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie

  4. Dawid Szpanelewski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim

  5. Marcin Machajski z Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej z Nowego Miasta Lubawskiego

  5. Szymon Melka ze Szkoły Podstawowej z Lipinek

  6. Miłosz Grzywacz ze Szkoły Podstawowej z Boleszyna

  7. Michał Bytner ze Szkoły Podstawowej z Lipinek

   

  Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe, wydawnictwo Oxford oraz firma Aviva,  poczęstunek natomiast Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim, za co serdecznie dziękujemy. Organizacją konkursu zajęła się: Lucyna Ben Nasr oraz Łukasz Leszczyński. Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom! (KZ)

 • Mityng lekkoatletyczny

  17.05.2018

  5 maja w Lidzbarku Warmińskim odbył się mityng lekkoatletyczny w ramach wojewódzkiego otwarcia sezonu oraz zawody z programu Lekkoatletyka  dla każdego, w którym wzięło udział blisko 200 dzieci. Rywalizowały one w biegach na 60, 600 i 1000 m oraz w skoku w dal. Nie zabrakło w nim zawodników z naszej szkoły, którzy udowodnili swoją sprawność fizyczną. Do sukcesów zaliczyć można 2 miejsca:  Mai Antoszewskiej w pchnięciu kulą 3 kg na odległość 11.07 m, Alicji Kowalskiej w skoku w dal – 4,12 m III miejsca: Dawida Szpanelewskiego z rekordem szkoły w biegu na 600 m z czasem 1.29,89 s Miłosza Moczadło w skoku w dal na odległość 4,60 m Alicji Kowalskiej w w biegu na 60  Blisko podium były także dziewczęta w biegu na 600 m. Ola Pruchniewska – V, Oktawia Straus – VI, Sandra Wilk – VII oraz Julia Dembińska – VIII. Na zakończenie zawodów najlepsi zawodnicy i zawodniczki z każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale. Przed nimi następne zawody. Życzymy im dalszych sukcesów. (KZ)

   

 • Ogólnopolski konkurs– MEDITEST

  15.05.2018

  Pięcioro  uczniów naszej szkoły wzięło udział w  ogólnopolskim konkursie
  z wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony – MEDITEST. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienia znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, oraz zwiększenie świadomości wobec zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach. Konkurs ten obejmuje treści ponadprogramowe, a organizuje go Ogólnopolskie Centrum Edukacji.  Polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań. Ogromny sukces w tym konkursie osiągnęła uczennica klasy VIb Zuzanna Anna Dąbrowska, która otrzymała tytuł laureata zajmując 5 miejsce. Kolejni uczniowie to:

  Zuzanna Zielińska klasa VIA – 17 miejsce

  Małgorzata Wiśniewska VIB – 22 miejsce

  Patrycja Kempkowska VIA – 25miejsce

  Miłosz Moczadło VIA- 26 miejsce

  Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem I. Światkowskiej. (KZ)

 • Rejonowy konkurs pierwszej pomocy i wiedzy o PCK

  15.05.2018

  W dniu 10 maja 2018r  drużyna w składzie: Bartosz Zellma, Małgorzata Wiśniewska z kl. VIb i  Zuzanna Zielińska z kl. VIa wywalczyła I miejsce  w Rejonowym Konkursie  Udzielania Pierwszej Pomocy i Wiedzy o PCK.  Celem konkursu było sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, reagowanie w sytuacjach zagrożenia i upowszechnianie podstawowych zasad i historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim współorganizowany z Rejonowym Oddziałem PCK.  Do rywalizacji przystąpiły 3-osobowe reprezentacje  z 8 szkół powiatu nowomiejskiego. Zawodnicy  musieli pokonać trasę, na której rozmieszczone były stacje z upozorowanymi wypadkami. Należało np. opatrzeć chorego ze złamaniem otwartym kończyny  czy urazem głowy. Poza udzieleniem pierwszej pomocy, każda drużyna musiała odpowiedzieć na szereg pytań z historii PCK.  Nasz zespół wypadł rewelacyjnie zdobywając 129 punktów na 133 możliwe. Doceniono ich pracę zespołową, kreatywność i planowe działanie. Życie ludzkie jest wartością o pierwszorzędnym znaczeniu. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele jest sytuacji, gdy nagle może być ono zagrożone. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji z powodu zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.  Zespół ten jest przygotowany i gotowy do ratowania innych. Oni wiedzą, że często o ludzkim życiu decyduje szybkość i sprawność prowadzenia działań ratowniczych. Drużynę do konkursu przygotowała opiekun SK PCK Irena Światkowska. (KZ)

 • Śladami Jana Pawła II

  11 maja 2018 roku, w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,  na obiektach sportowych  należących do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim odbył się II Nowomiejski Konkurs „Śladami  Jana Pawła II” dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem konkursu była nowomiejska „Jedynka”.  Konkurs otworzył wiceburmistrz Nowego Miasta Lubawskiego  Krzysztof Widźgowski.

  Celem konkursu było propagowania zdrowego stylu życia, wzmacnianie więzi rodzinnych, kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej, podnoszenie świadomości społecznej w  zakresie promowania i kształtowania prozdrowotnego stylu życia młodzieży szkół podstawowych, doskonalenie umiejętność działania w zespole i rozwijanie umiejętność pozytywnej i motywującej rywalizacji.

  W konkursie udział wzięły Rodziny ze szkół w Nowym Mieście i w Kurzętniku. Ciekawe i różnorodne konkurencje sportowe przebiegły w atmosferze zrozumienia i przyjaźni.  Konkurs zakończył się wyłonieniem zwycięzców, którymi została Rodzina  z Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Na II miejscu uplasowała się Rodzina z nowomiejskiej „Dwójki”, a na trzecim szkoła gospodarzy. (enb)

   

 • Zapraszamy na XVI Festyn Szkolny


  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie  spędzanie czasu w miłej   i przyjaznej atmosferze  na

   XVI Festyn Szkolny pn. „Na festynie jak w rodzinie”

  Impreza  odbędzie się 19 maja 2018 roku (sobota) na terenie naszej szkoły. Głównym celem  jest propagowanie i pogłębianie więzi pomiędzy członkami rodziny, społeczności szkolnej i lokalnej. Uroczyste otwarcie festynu nastąpi  o godzinie 14.00.  Patronat honorowy imprezy objął Burmistrz Miasta Józef Blank, a patronat medialny - Gazeta Nowomiejska oraz TV Eltronik Lubawa. W programie przygotowaliśmy wiele atrakcji m.in. pokaz umiejętności wokalnych, tanecznych i aktorskich gości oraz  naszych  uczniów, występ orkiestry dętej, zespołów i grup muzycznych, pokaz sztuki walk i taniec z ogniem, kawiarenka i kiermasz ciast, punkt gastronomiczny, a w nim: zdrowa żywność, tosty i sandwiche, kiełbasa z grilla, szaszłyki, grochówka, kluski z kapustą, wata cukrowa, popcorn, kiermasz książek i zabawek, punkt medyczny, zjeżdżalnia i trampolina dla najmłodszych, przejażdżka bryczką, malowanie twarzy, stoisko z kosmetykami, punkt medyczny, pokaz udzielania pierwszej pomocy. Po raz pierwszy na naszym festynie FOTO budka! Zapraszamy! (enb)

 • Święto Patrona Szkoły

  Uroczyste Święto Patrona Szkoły odbędzie się 18 maja 2018 r.                                 

 • Nasze recytatorki na konkursie w Lubawie

  Niezmiennie staramy się promować i zaszczepiać w naszych uczniach zamiłowanie do poezji, dlatego nie mogło nas zabraknąć na XXXVI Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Spotkania z Poezją”, który 9 maja odbył się w Lubawie. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Towarzystwo Kultury Teatralnej w Olsztynie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie. Naszą szkołę reprezentowały: uczennica klasy IV c Zuzanna Grześkiewicz, która wykonała wiersz Jana Brzechwy pod tytułem „Żuraw i czapla oraz Oliwia Wiśniewska, uczennica klasy VI a, która zaprezentowała utwór „Czarodziejski pies”, również pióra Jana Brzechwy. Konkurencja była duża, a poziom umiejętności wszystkich dzieci bardzo wysoki. Niemniej cieszymy się, że dziewczyny spróbowały swoich sił i zdobyły tym samym więcej doświadczenia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Grand Prix będzie nasze! (enb)

 • Warsztaty dla Rodziców

  10.05.2018

  Serdecznie zapraszamy Rodziców do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się 16 czerwca 2018 r. w Kaczym Bagnie. Zajęcia realizowane są   przez Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych w partnerstwie z Gminą Nowe Miasto Lubawskie w ramach Projektu WOW – „Wiedza otwarta dla wszystkich”. Warsztaty mają na celu wesprzeć rodziców  w nabywaniu wiedzy i umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych,  pomocnych do skutecznego porozumiewania się z dziećmi, reagowania w sytuacjach trudnych, wyznaczania granic i wzmacniania.  

  Tematyka warsztatów

  1. Młodzieńczy bunt

  2. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, czyli o aktywnym i wspierającym słuchaniu

  3. Wolność a zasady, czyli wyrażanie oczekiwać i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane

  4. Jak chwalić i wzmacniać dziecko, by chciało się uczyć i rozwijać?

  5. Trudne pytania, trudne rozmowy

  Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zainteresowanych Rodziców zapraszamy o zgłoszenie swojego udziału  u wychowawców klas. (KZ)

 • Zapraszamy Rodziców do szkoły

  04.05.2018

  9  maja 2018 r. (środa) zapraszamy Rodziców do szkoły. W tym dniu odbędą się  zebrania  według ustalonego harmonogramu:

  16:00 - zebranie przewodniczących rad oddziałowych  z  oddziałów przedszkolnych i klas I-VII w sali nr 31

  16:30 - 18:00 - wywiadówki dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III

  17:15  - spotkanie Rodziców  z Dyrektorem  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Jerzym   Resickim  

  Prelekcja  na  temat „Wpływ sposobu odżywiania na sukcesy edukacyjne” – Justyna Dobrzańska-Migdał  MIGDIET na górnym holu.

  17:15 – 18:45  - wywiadówki rodziców uczniów klas IV-VII (KZ)

 • Wiosennie sprzątanie Ziemi 2018

  01.05.2018

  W dniu 27 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy IVb, Vb, VIIa i VIIb  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim wzięli udział w akcji „Sprzątanie Ziemi”. Zbieranie śmieci miało przypomnieć społeczności uczniowskiej o Międzynarodowym Dniu Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia. Klasa IVb porządkowała nasyp i otoczenie nasypu kolejowego, klasa Vb sprzątała tereny zieleni przy ulicy Wodnej, klasy VIIa i VIIb porządkowały tereny zieleni przy ulicy Piastowskiej. W sposób selektywny zebrano około 4 worków 60 litrowych odpadów, w tym: PET 1,5 worka, szkło 1,5 worka i 1 worek innych odpadów. Wszyscy pracowali, jak co roku, z dużym zaangażowaniem, traktując to jako dobrą zabawę i jednocześnie pracę bardzo potrzebną naszemu, lokalnemu środowisku. Serdecznie dziękujemy. (KZ)

 • Wiwat Konstytucja

  27 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta 3 Maja pt. „Sensacje XVIII wieku”. Gościem spotkania był Burmistrz Miasta Józef Blank, który zabierając głos podkreślił, jak ważna była i jest konstytucja w życiu społecznym. Z aranżacji telewizyjnej dowiedzieliśmy się o kulisach wprowadzenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Przeprowadzono wywiady z jej zwolennikami i przeciwnikami. Przedstawiono prognozę pogody i zaprezentowano modę końca XVIII wieku. Ekspertem „Sensacji XVIII wieku” był dyrektor Szkoły Jerzy Resicki.

  Uroczystość uatrakcyjniła muzyczna lista przebojów. Wystąpił chór szkolny pod dyrekcją Hanny Szymańskiej oraz soliści: Wiktoria Ankowska (wraz z akompaniującymi koleżankami) i Jakub Cieplak z kl. IV c z piosenką „Taki kraj”. Dekorację przygotowała Wiesława Markowska, obsługą sprzętu zajął się Wiesław Jankowski. Akademię przygotowali uczniowie klas VIIa i VIIb wraz wychowawczyniami Lucyną Ben Nasr i Wiolettą Bączek – Samulewicz. Uroczystość poprowadziła Ewelina Niścigorska – Bojarska.

  Tuż po akademii wszyscy uczniowie udali się na dziedziniec szkoły, gdzie miało miejsce uroczyste wciągnięcie flagi na maszt. (enb)

   

 • Z powodu świąt państwowych przypadających w najbliższym tygodniu, informujemy, iż w tych dniach nie ma zajeć dydaktyczno - wychowawczych.

   

  1 maja - Święto Pracy

  2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  3 maja - Święto Konstytucji 3 maja

  30 IV oraz 4 V to dni wolne od zajeć dydaktyczno - wychowawczych. Dla uczniów, którzy zgłosili taką potrzebę, są zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.(30 IV i 4 V) (enb) 

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184