Nawigacja

 • Ogólnopolskie zmagania

  Ogólnopolskie zmagania

  13 grudnia 2018 r. w hali lekkoatletycznej Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyły się III Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa "Czwartków Lekkoatletycznych". W zawodach uczestniczyło ponad 600 zawodników szkół podstawowych z klas V i VI. Uczniowie rywalizowali w biegach na 60 m., 300 m., 600 m., 1000 m., skoku w dal oraz wzwyż. Młodzi zawodnicy z naszej szkoły mieli możliwość startować w tej imprezie jako reprezentacja Nowego Miasta Lubawskiego. Podczas tej imprezy spotkali wielu znanych sportowców. Należeli do nich medaliści mistrzostw świata i Europy: w skoku o tyczce (6 m.) – Piotr Lisek, w skoku wzwyż (2,33 m.)  – Sylwester Bednarek oraz Marian Woronin – bieg 100 m (9,99 s), który jest jednocześnie jednym z organizatorów zawodów z cyklu „Czwartki LA”  Uczniowie wykazali się walecznością i pomimo tremy zdołali uzyskać dobre lokaty.
  W zawodach uczestniczyli i zajęli miejsca:
  V m. – Jakub Cegielski – skok wzwyż – 140 cm.
  VI m. – Małgorzata Milewska – 600 m – 1,55,07 s. (rekord życiowy)
  XI m.  – Konrad Bartycha – 60 m – 8,72 cm.
  XII m. – Kamila Ławicka – 300 m – 50,07 s (rekord życiowy)
  Opiekunem młodych sportowców był nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole Zbigniew Gołębiewski. (enb)

 • Wywiadówka - klasy I - VIII

  Wywiadówka - klasy I - VIII

  12 grudnia 2018 roku (środa) odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-VIII według następującego harmonogramu:

  17.00 - 18.00 - wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-III

  17.30 - 18.00 - E - szkolenie dla wychowawców i rodziców uczniów  klas VI-VIII na temat: "Być rodzicem nastolatka, czyli słów kilka o rozważnym rodzicielstwie"

  ok. 18.00  - 19.00 - wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV-VIII

  Zapraszamy! (enb)

 • Wywiadówka - oddziały przedszkolne

  Wywiadówka - oddziały przedszkolne

  10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) odbędzie się wywiadówka dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zapraszamy na godzinę 17.00. (enb)

 • SKS Tour

  SKS Tour

  7 grudnia 2018 r. w hali MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się zajęcia sportowe z cyklu SKS Tour. Zajęcia te odbywają się na terenie całego kraju w 1 miejscowości dla każdego województwa i  przeznaczone są dla grup sportowych SKS. Głównym organizatorem tych spotkań jest Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie.

  W naszej miejscowości w tym dniu odbyły się dwie imprezy. Przed południem dla grup młodszych kl. VI i młodszych, a później dla starszych sportowców z klas od VII do III gimnazjalnej.
  W spotkaniach uczestniczyło ponad 400 uczniów, w tym 40 z naszej szkoły pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego - Andrzeja Czepka oraz Zbigniewa Gołębiewskiego.
  Młodzi sportowcy próbowali swoich sił na deskorolce, w wiosłowaniu, na drążku, odbijali rakietą piłkę zawieszoną na lince, żonglowali: talerzami, piłkami, a także próbowali chodzić na szczudłach i jeździć na monocyklu.
  Na koniec każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe torby z upominkami, a dla całej grupy przekazano piłki siatkowe. (enb)

 • XX Mikołajkowy Turniej Skoku Wzwyż

  XX Mikołajkowy Turniej Skoku Wzwyż

  6 grudnia 2018 roku Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” zorganizował jubileuszowy XX Mikołajkowy Turniej Skoku Wzwyż. Brało w nim udział udział 4o młodych zawodników i zawodniczek  z nowomiejskich szkół podstawowych.
  Uroczystego otwarcia zawodów dokonał dyrektor szkoły Jerzy Resicki. Prezes UKS Zbigniew Gołębiewski zapoznał uczestników z organizacją zawodów. Następnie uczniowie stanęli do rywalizacji.
  Zwycięzcami w swoich kategoriach zostali: Kowalkowska Maja – 115 cm – SP 2, Domżalska Julia – 120 cm – SP 1, Milewska Małgorzata - 125 cm - SP 1, Orzechowski Olgierd – 120 cm – SP 2, Bochenek Miłosz - 125 cm – SP 2, Cegielski Jakub - 145 cm - SP 1.
  Na zwycięzców czekały medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze. (enb)

 • Uwaga! Zmiana terminu zbiórki surowców wtórnych

  Uwaga! Zmiana terminu zbiórki surowców wtórnych
  06.12.2018

  Kolejna zbiórka makulatury, aluminium i nakrętek odbędzie się w poniedziałek 17 grudnia.  Serdecznie zapraszamy  całą społeczność szkolną do wzięcia udziału w akcji. (KZ)

 • Realizowaliśmy projekt o tolerancji

  Realizowaliśmy projekt o tolerancji
  02.12.2018

  Tolerancja, życzliwość, koleżeństwo – ważne dla nas wartości” to hasło przewodnie projektu realizowanego w naszej szkole w dniach 26.11 – 30.11.2018 r. Tegoroczne działania  miały na celu rozwijanie empatii, szacunku i koleżeństwa, kształtowanie wrażliwości i życzliwości  wobec drugiego człowieka,  wyrabianie umiejętności niesienia pomocy innym  oraz krzewienie idei wolontariatu wśród dzieci. Każdego dnia uczniowie podejmowali działania, które  w różnym stopniu wpłynęły  na zmianę zachowań i uwrażliwiły uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji.  W klasach  przeprowadzone zostały pogadanki połączone z prezentacją multimedialną  na temat tolerancji wśród uczniów. Wszyscy wzięli udział w warsztatach plastycznych pod nazwą „Mój kolega z innego kraju”. Po warsztatach wspólnie dokonali analizy treści prac i umieścili je na dolnym holu w kąciku „Do artysty świat należy”. Kolejnym działaniem było  wykonanie według własnego pomysłu medalu przyjaźni  i obdarowanie nim koleżanki  lub kolegi z równoległej klasy. Wspaniałą lekcją o tolerancji okazało się głośne czytanie przez nauczycieli  utworów tematycznie związanych z życzliwością, tolerancją, koleżeństwem oraz przyjaźnią. W Dniu Radości i Przyjaźni dzieci złożyły wizytę w Bibliotece Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim celem zapoznania się z literaturą dziecięcą i młodzieżową dotyczącą koleżeństwa, przyjaźni. Uczniowie  kl. IV uczestniczyli w warsztacie na temat tolerancji w życiu człowieka. Cała społeczność szkolna mogła zamieszczać na tablicy dokończone zdanie z wyrazem „Lubię…”, wyrażając w ten sposób aprobatę hasła „Każdy z nas jest inny, każdy jest wyjątkowy”. W Dniu Pozdrowień funkcjonowała poczta serdeczności z życzeniami i pozdrowieniami. Promując uśmiech uczniowie ORU wręczali symbole uśmiechu rodzicom, dzieciom, pracownikom szkoły. Niecodziennym wydarzeniem była  debata „Porozmawiajmy o tolerancji”, w której wzięli udział  przedstawiciele wszystkich klas. Ciekawe pytania uczestników wywoływały  ożywioną dyskusję, a udzielane odpowiedzi świadczyły o znajomości tematu. Podsumowaniem działań był happening, na którym każda klasa zaprezentowała wcześniej przygotowane hasło, motto na temat tolerancji.  Pomysłodawcami i koordynatorami projektu były Iwona Kołecka, Katarzyna Zapałowska, Wioletta Bączek – Samulewicz we współpracy z Zytą Sadowską – opiekunem ORU, które serdecznie dziękują całej społeczności szkolnej za aktywny udział w przedsięwzięciu.  (KZ)                                                                                                                                                                                   

   

 • Zuzanna Anna Dąbrowska laureatką Olimpiady Zdrowego Stylu Życia

  Zuzanna Anna Dąbrowska laureatką Olimpiady Zdrowego Stylu Życia
  02.12.2018

  Zuzanna Anna Dąbrowska zaprezentuje powiat nowomiejski na szczeblu wojewódzkim Olimpiady Zdrowia

  1 grudnia 2018 r. odbył się etap rejonowy XXVII edycji Ogólnopolskiej  Olimpiady Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę  reprezentowały  Zuzanna Anna  Dąbrowska  z kl VIIb  oraz Zuzanna  Grześkiewicz  z  klasy Vc.  Uczennice wykazały się bardzo szeroką wiedzą z zakresu zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Z.A. Dąbrowska nie miała sobie równych, natomiast Z. Grześkiewicz zajęła V miejsce. Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble tj. szkolny, rejonowy,  okręgowy (wojewódzki), centralny ( dla szkół średnich). Przed Zuzanną Dąbrowską etap wojewódzki w marcu 2019 r.- życzymy jej sukcesu. Uczennice do konkursu przygotowała  pani I. Światkowska.  W kategorii I  – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum wzięło udział 12 szkół z powiatu nowomiejskiego po 2 uczniów z każdej szkoły. Uczestnicy pierwszych trzech miejsc otrzymali piękne nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali upominki i dyplomy.Fundatorami nagród były poszczególne gminy.  Organizacją Olimpiady zajął się Rejonowy Odział PCK w Nowym Mieście Lubawskim  przy współpracy Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub oraz Sanepidu. (KZ)

 • Test wiedzy na 100 lat Niepodległości

   Test wiedzy na 100 lat Niepodległości
  30.11.2018

  Dzisiaj w naszej szkole odbył się test wiedzy o Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Konkurs miał na celu kształtować podstawy patriotyczne uczniów, rozwijać ich zainteresowania oraz pogłębić i utrwalić wiedzę historyczną. Rywalizowali ze sobą reprezentanci klas szóstych, siódmej oraz ósmych. Uczniowie odpowiadali na pytania za pomocą pilotów interaktywnych. Po przeprowadzeniu testu oraz dogrywki wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z klasy 8 B, drugie miejsce wywalczyła klasa 8 A, a trzecie 6 A. Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielkę historii Kamilę Fabisiak. Wszystkim uczniom gratulujemy wiedzy oraz zaangażowania. (enb)

 • Lekcja lekkiej atletyki

  Lekcja lekkiej atletyki

  28 listopada  w naszej szkole odbyły się zajęcia pokazowe z lekkoatletyki dla najmłodszych przedstawicieli szkoły.  W zabawie, którą poprowadził trener OLA Zbigniew Gołębiewski wzięło udział 30 uczniów z klas II i III. Po rozgrzewce poprowadzonej przez zawodniczki trenujące lekkoatletykę przyszedł czas na zabawę. Przy głośnym dopingu uczniowie próbowali zmierzyć się z różnego rodzaju konkurencjami lekkoatletycznymi. 15 dziewcząt i 15 chłopców ambitnie pokonywało wszystkie przeszkody, przygotowane dla nich przez zawodników trenujących w grupie LDK. Wszystkie te konkurencje traktowane były jako zabawa i każdy uczestnik, który ukończył zadanie mógł poczuć się zwycięzcą. Za udział w sportowej rywalizacji dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. (enb)

 • Podaruj Słodkie Serce

  Podaruj Słodkie Serce
  28.11.2018

  UWAGA! 

  Organizujemy w naszej szkole PRZEDŚWIĄTECZNĄ ZBIÓRKĘ SŁODYCZY. Akcja trwać będzie  od 28 XI 2018 r. do 12 XII 2018 r., a jej celem jest przygotowanie paczek świątecznych,  które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!(zbiórka słodyczy w salach: 22, 23 i 30). (KZ)

 • Międzyszkolna wymiana pocztówkowa

  Międzyszkolna wymiana pocztówkowa
  27.11.2018

  Uczniowie klasy III b włączyli się do projektu „Międzyszkolna wymiana pocztówkowa”.  Akcja prowadzona  jest w  naszym kraju i  ma  na celu zachęcić dzieci do pisania  listów  oraz wysyłania pocztówek. Polega na wymianie pocztówkowej  z różnymi szkołami  z  Polski. Po ogłoszeniu akcji  dzieci z radością wyraziły chęć swojego udziału. Najpierw zgromadziły widokówki i znaczki pocztowe.  Później  przyszedł czas na pisanie pozdrowień i adresowanie kartek do koleżanek i kolegów.  Wywołało to  wiele emocji, a to dopiero początek „ naszej podróży po Polsce”.   Dzisiaj uczniowie wybrali  się  na pocztę i wysłali  kilka kolejnych w różne regiony naszego kraju. Do tej pory  otrzymaliśmy 3 pocztówki:  z Włocławka, Żnina i  Nowego Dworu Mazowieckiego.  Mamy nadzieję, że akcja "nabierze rumieńców" i nasza kolekcja  powiększy się o kilkanaście następnych kolorowych pocztówek. (KZ)

 • Pasowanie Na Starszaka połączone z Dniem Pluszowego Misia

  Pasowanie Na Starszaka połączone z Dniem Pluszowego Misia
  23.11.2018

  Dnia 23 listopada 2018r. odbyło się uroczyste "Pasowanie Na Starszaka" oraz uczczony został "Dzień Pluszowego Misia". Odświętny strój, a także wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia. Na początku uroczystości najstarsze przedszkolaki, z grupy „Krasnoludki”  zaprezentowały gościom wiersze i piosenki. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a Dyrektor Jerzy Resicki  za pomocą dużego ołówka, dokonał pasowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili, każdy milusiński otrzymał dyplom oraz upominek ufundowany przez Radę Rodziców. Po pasowaniu młodsze grupy przedstawiły program artystyczny związany z obchodami Dnia Pluszowego Misia. Dzieci śpiewały, recytowały wiersze oraz tańczyły. Na zakończenie wszystkie grupy wraz ze swoimi paniami oddały się wspólnej zabawie. Ten dzień w przedszkolu wywołał u dzieci wiele uśmiechu i radości. (AD)

 • Mikołajkowy Turniej Szachowy

  Mikołajkowy Turniej Szachowy
  25.11.2018

  Wczoraj w szkole odbył się 40 Mikołajkowy Turniej Szachowy, który zgromadził 130 uczestników z 4 województw. Przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej byli podzieli na 4 kategorie. W dwóch z nich zwyciężyły uczennice naszej szkoly: Wiktoria Dziodko i Magdalena Grzywacz. Uczestnicy oprócz nagród otrzymali łakocie ufundowane przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego oraz firmy i instytucje. (enb)

 • Dzień otwarty dla Rodziców

  Dzień otwarty dla Rodziców
  20.11.2018

  Informujemy, iż w dniu 28 listopada 2018 roku odbędzie się Dzień Otwarty

  Klasy I-III - w godz.17.00 - 17.45

  Klasy IV-VIII - w godz. 17.45-18.30.

  Zapraszamy. (enb)

   

 • Odpowiedzialność karna nieletnich

  Odpowiedzialność karna nieletnich

  22.11.2018 r. odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa i zachowań ryzykownych wśród uczniów.  Pogadankę połączoną z dyskusją poprowadził z uczniami klas VIII kurator z Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim. Główne zagadnienia, które zostały poruszone w czasie spotkania dotyczyły praw nieletnich, przywilejów i obowiązków oraz odpowiedzialności karnej obowiązującej osoby do 18 roku życia. Kurator zwrócił szczególną uwagę i przestrzegał przed eksperymentowaniem z używkami – papierosami, alkoholem, narkotykami i dopalaczami. W przystępny sposób omówił konsekwencje prawne wynikające z używania tego typu substancji psychoaktywnych. Wyjaśnił pojęcie stalkingu i bullyingu oraz zapoznał z odpowiedzialnością jakiej podlegają osoby, które dopuszczają się tego typu czynów. Uczniowie byli skupieni,  chętnie brali udział w dyskusji. (enb)

 • Wojewódzkie półfinały

  Wojewódzkie półfinały

  22.11.2018 r. w naszej szkole odbyły się półfinały województwa warmińsko-mazurskiego w szachach. W zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy startowała reprezentacja naszej szkoły w składzie: Wiktoria Dziodko, Małgorzata Milewska, Magdalena Grzywacz oraz Igor Stasiuk.

  W kategorii uczniów klas VI i młodszych nasi zawodnicy wyprzedzili uczniów z SP z Tuszewa oraz SP 2 z Nowego Miasta Lubawskiego i zajęli pierwsze miejsce, awansując do finału wojewódzkiego. Gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów. (enb)

 • Zawód - Kierowca

  Zawód - Kierowca
  21.11.2018

  W dzisiejszym dniu,  w ramach doradztwa zawodowego, odbyło się spotkanie uczniów klas 1-3 z Panią Agnieszką Wróblewską, która prowadzi firmę przewozową i codzienne zasiada za kierownicą autobusu. Dzieci dowiedziały się, jakie należy mieć uprawnienia i jakie warunki trzeba spełniać, by móc zostać kierowcą autobusu. Pani Agnieszka opowiedziała również o zasadach bezpieczeństwa, które warto znać jeżdżąc autobusem zarówno jako kierowca, jak i w roli pasażera. Dzieci miały czas na zadawanie nurtujących ich pytań dotyczących tego zawodu i uzyskały na nie odpowiedzi. Na koniec Pani wicedyrektor Eleonora Lewalska, wychowawcy klas oraz uczniowie, podziękowali za ciekawą lekcję oraz systematyczne wspieranie naszej szkoły. (AD)

 • Wycieczka do Torunia w ramach projektu WOW

  Wycieczka do Torunia w ramach projektu WOW
  18.11.2018

  13 listopada 2018r. odbyła się ostatnia wycieczka w ramach realizowanego w szkole projektu WOW „Wiedza Otwarta dla Wszystkich”. Tym razem 30 uczniów uczęszczających na  zajęcia eksperymentalne i prozdrowotne z klas VI-VIII pojechało do Torunia do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Wizytę w Centrum rozpoczęli warsztatami fizycznymi pt. „Z notatnika doświadczalnika”. Podczas 120-minutowych zajęć w pracowni fizycznej, uczniowie zmierzyli się z problemami i pojęciami omawianymi na szkolnych lekcjach fizyki.  Pracowali w grupach przeprowadzając doświadczenia, które pomogły im lepiej zrozumieć zagadnienia związane z fizyką dźwięku, optyką geometryczną, prądem elektrycznym i ruchem harmonicznym. Celem zajęć było przede wszystkim zapoznanie uczniów z metodologią procesu badawczego. Zwrócono też uwagę na rolę modelu fizycznego w naukach przyrodniczych. Potem był czas na zwiedzanie wystaw i samodzielne eksperymentowanie.  Zwiedzającym nie umknęło Wahadło Foucaulta, które dowodzi, że Ziemia kręci się wokół własnej osi. Na wystawie „O obrotach” obejrzano dwadzieścia sześć stanowisk interaktywnych, tematycznie związanych z kołem, ruchem obrotowym, układami planetarnymi i podróżami kosmicznymi. Wiodącym eksponatem wystawy na II piętrze  był duży model rzeki od źródła po deltowe ujście do morza. Wędrując wzdłuż biegu rzeki uczniowie mieli  okazję poznać ciekawostki przyrodnicze charakterystyczne dla górnego, środkowego oraz dolnego biegu rzeki. Wystawa czasowaKalejdoskop – przewrotne oko” składała się z 30 stanowisk, m.in. wielkiego kalejdoskopu, labiryntów świetlnych złożonych z elementów optycznych, takich jak zwierciadła, soczewki, pryzmaty, lustrzanych mozaik, miraży i zadań zręcznościowych, które angażowały wszystkich. Uczniowie zainteresowani ciałem człowieka, jego zmysłami  czy badaniami profilaktycznymi kierowali się  na III piętro. Po kreatywnych zajęciach umysłowych był czas na  zajęcia skoczne  w „Parku trampolin”.  Tutaj potrzebny był zapas sił  fizycznych  i  umiejętność  pracy zespołowej.  Bardzo zmęczeni i jednocześnie  szczęśliwi opuścili  to miejsce. Później udano się na  smaczny obiad i spacer przy świetle latarń  ulicą Szeroką. Uczniowie nie chcieli słyszeć, że to ostatni wyjazd w ramach projektu WOW. Program wycieczki przygotowali i opiekę sprawowali Irena Światkowska, Jagoda Kowalska i Łukasz Leszczyński. (KZ)

 • Konkurs na koszulkę rozstrzygnięty!

  Konkurs na koszulkę rozstrzygnięty!
  15.11.2018

  W czwartek 15 listopada w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu na  Autorską Koszulkę pod nazwą "Rzuć palenie". Konkurs, organizowany w ramach "Światowego Dnia Rzucania Palenia", przeznaczony był dla uczniów szkoł podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu nowomiejskiego.

  Alicja Bojarska - uczennica klasy IVa zdobyła I miejsce w kategorii wiekowej uczniów klas IV-VI, Oliwia Florenc - I miejsce, a Zuzanna Anna Dąbrowska - II w kategorii wiekowej uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum. Dziewczynkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Opiekunką uczennic była pani Wiesława Markowska. (enb)

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184