Nawigacja

RODO Koncepcja pracy szkoły 2016 - 2021 Statut szkoły Program Wychowawczo - Profilaktyczny na lata 2017 - 2020 Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników System motywująco - dyscyplinujący dla uczniów klas I - VIII i oddz. przedszkolnych Działania wychow. w oddz. przedszkolnych i kl. I- III - rok szk. 2018/2019 Działania wychowawcze w kl. IV - VIII- rok szk. 2018/2019 Kontrakt między Rodzicami a wychowawcą klasy Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych Regulamin świetlicy szkolnej Szkolny zestaw programów nauczania 2018/2019 Szkolny zestaw podręczników na rok 2018/2019 Wyprawka - klasa I 2018/2019 Wyprawka czterolatka 2018/2019 Wyprawka pięciolatka 2018/2019 Wyprawka sześciolatka 2018/2019

Dokumenty

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy

 

Uczeń:

1. Zgłasza nauczycielowy każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzi z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

2. W świetlicy mówi półgłosem, nie krzyczy i nie biega bez potrzeby.

3. Dba o porządek i estetyczny wygląd osobisty.

4. Dba o estetyczny wygląd sali, nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą i swoją własność.

5. Szanuje innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywa, nie obraża, nie wyśmiewa.

6. Dba o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym  miejscu; po zajęciach i zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie,

7. Oszczędnie gospodaruje materiałami,

8.Przed posiłkiem starannie myje ręce, podczas posiłków zachowuje się kulturalnie.

9. Bierze aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.

10. Starannie i samodzielnie odrabia lekcje.

11. Opiekuje się młodszymi kolegami, pomaga w rozwiązywaniu problemów.

12. Przestrzega zasad kulturalnego zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników, szkoły, osób starszych i kolegów, używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184