• Projekty unijne i wymiana międzynarodowa

     • Wiedza Otwarta dla Wszystkich

     •  

       

       

       

       

      Z dniem 1 lutego rozpoczęły się działania projektu, którego liderem jest Forum Animatorów Społecznych, a jego partnerem Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Uczestnikami projektu są: uczniowie, nauczyciele  i rodzice Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Janusza Korczaka i Gimnazjum Filomatów Nowomiejskich.  Działania projektowe realizowane będą od 01.02.2017 r. do  31.01.2019 r.

      Głównym założeniem partnerskiej inicjatywy jest podniesienie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych, społeczno-interpersonalnych, kreatywności oraz korzystania z ICT wśród uczniów oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, a także zwiększenie kompetencji rodziców      w zakresie wspierania dziecka w nauce, rozwijaniu pasji, kontakcie z rówieśnikami poprzez realizację zajęć wyrównawczych       i rozwijających uzdolnienia.

       Będą to m.in.: zajęcia j. angielskiego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, terapia logopedyczna i korekcyjno – kompensacyjna, wyjazdy edukacyjne i eksperymentowanie.

      Zajęcia zrealizowane zostaną metodami aktywnymi, które angażują i pozwalają zdobywać wiedzę  w praktyce: badania, warsztaty, doświadczenia, obserwacje, eksperymentowanie, gry symulacyjne, kreatywne techniki, gry edukacyjne, gry planszowe i terenowe, energizery, quizy i inne.

      Nasi uczniowie będą brali udział w zajęciach rozwijających z języka angielskiego  i matematyczno – przyrodniczych. Przewidziano zajęcia warsztatowe  oparte na doświadczaniu „Liczę i o zdrowie dbam w praktyce” i  „Odkrywanie świata”.  W ramach tych zajęć uczniowie będą mieli okazję do wyjazdów edukacyjnych do Torunia, Olsztyna, Warszawy i Gdyni.W ośrodku pod okiem instruktorów będą przeprowadzać doświadczenia  i eksperymenty m.in. obserwować procesy chemiczne związane z pieczeniem chleba, prowadzić badania dźwiękowe z wykorzystaniem różnych instrumentów,  doświadczać podczas  pracy z gliną zmianę  jej struktury pod wpływem ciepła i wilgoci  oraz inne. Będą współpracować w grupie,  poprzez wspólny cel realizować zadania     i  rozwiązywać problemy, rozwijać kreatywność i inicjatywę. Ponadto uczniowie, którzy chcą usystematyzować swoja wiedzę i przypomnieć sobie wiadomości, które mieli okazje wcześniej przyswoić, będą  mieli  możliwość uczęszczania na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, zajęcia logopedyczne czy zajęcia „Umiem, potrafię, rozumiem”.

      W ramach  projektu  przewidziano również szkolenia  dla nauczycieli i rodziców „Szkoła Umiejętności Trenerskich” czy „Jak wspierać dzieci w pokonywaniu trudności szkolnych”.

      Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

      Wycieczka do Kaczego Bagna  - 13- 14.03.2018 r.

       

      Od 7 do 14 marca uczniowie  uczęszczający na zajęcia w ramach projektu WOW „Wiedza Otwarta dla Wszystkich” uczestniczyli w warsztatach integracyjnych  w ośrodku edukacyjno – eksperymentalnym w Kaczym Bagnie.  Podczas pobytu uczestnicy nabyli nowych umiejętności jak pieczenie chleba, gra na afrykańskich bębnach, wyrób ceramicznych naczyń, krzesanie ognia. Wielu emocji i wrażeń dostarczyła nauka chodzenia na szczudłach, pokaz tańca z ogniem. Warsztaty prowadzone były metodami aktywizującymi, które sprzyjały samodzielności myślenia i motywacji  do działania.   Każdy uczestnik  miał szansę wykazania się, zrobienia czegoś, z czego był zadowolony i dumny. Mógł  stać  się odkrywcą i miał możliwość realizowania własnych pomysłów. Podczas eksperymentowania i doświadczania małym twórcom towarzyszyła naturalna ciekawość świata. Uczenie poprzez zabawę angażowało nie tylko ich  umysł, ale i emocje. Czas spędzony w ośrodku na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów. Każdy z nich zadeklarował, że wróci tu ponownie. 

       

      Wycieczka grupy matematyczno - przyrodniczej  do Olsztyna - 24.10. 2017 r.

       

      24 października odbyła się kolejna wycieczka  organizowana w ramach projektu WOW. Tym razem uczniowie brali udział w imponującej lekcji w hucie szkła artystycznego w Olsztynku. Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się,  w jakiej temperaturze i z czego powstaje szkło, jakie są etapy jego wyrabiania, w jaki sposób się je barwi, a także jak nazywają się specjalne narzędzia do wykonywania szklanych wyrobów. Po atrakcyjnym pokazie dzieci chętnie udzielały odpowiedzi na pytania, a w nagrodę otrzymywały wyrabiane w ich obecności ozdoby.

           

      W kolejnej części wycieczki uczniowie obejrzeli film pt.: "Pan Żaba" w olsztyńskim multikinie. Tematyka nawiązywała do zwierząt, a także ukazywała tolerancję wobec wad drugiego człowieka. Losy bohaterów filmu utkwiły widzom w pamięci, bo wracali oni do nich nawet kolejnego dnia w szkole. Później uczestnicy wycieczki zjedli obiad w uroczym miejscu nad jednym z  jezior. W drodze powrotnej autobus poza uczniami i opiekunami przywiózł do Nowego Miasta Lubawskiego 100 kolorowych balonów, które dzieci otrzymały od właściciela mającego lokal niedaleko restauracji, w której był posiłek. Uczestnicy wyprawy  pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia, bezpiecznie dotarli do swoich domów. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Anna Dembowska, Justyna Wiśniewska, Jagoda Kowalska i Mirosława Mamińska.

      Wycieczka grupy "Liczę i o zdrowie dbam w praktyce" do Fiałek do Wioski Mydlarskiej - 16.10.2017 r.

      Grupa 30 uczniów uczęszczających na zajęcia „Liczę i o zdrowie dbam w praktyce” w ramach projektu unijnego WOW  odbyła w dniu 16 października 2017r. wycieczkę do Fiałek do „Wioski Mydlarskiej”. Te warsztaty na długo pozostaną uczniom w pamięci, gdyż doświadczyli  niezwykłej  stymulacji  zmysłu węchu.  Zmysł ten w szkole pobudzany jest najrzadziej, dlatego zajęcia spotkały się z euforią.

           

      Cała grupa wraz z opiekunami  własnoręcznie przygotowała  prawdziwe, ekologiczne mydełka i sole do kąpieli. Na początku zapoznano się z historią powstania mydła. Później  należało  wybrać zapach, kolor i różne dodatki do mydeł. Wybór był ogromny, gdyż np. zapachów było kilkadziesiąt, jak również  dodatków czy kształtów foremek. Dzieci  kreowały własne mydełka  dobierając kolor, zapach i dodatki. Układano własne kompozycje na mydełkach z ziół, suszu kwiatowego, drobinek kawy czy różnych nasion.

            

       

      Następnie wylano bazę mydlarską, która musiała zastygnąć. W tym czasie dzieci odbyły wizytę w starej pralni, gdzie mogły wypróbować stare, tradycyjne i zapomniane  już techniki prania, maglowania i  prasowania. Kolejnych wyborów grupa musiała dokonać  komponując swoje sole do kąpieli. Tutaj również zaoferowano wiele dodatków.

           

      Spacer po parku krajobrazowym, ognisko z kiełbaskami to chwila na wspólne rozmowy i integrację grupy. Na koniec własnoręcznie wykonane produkty zostały  pięknie zapakowane  i zabrane do domu. Opiekę nad dziećmi sprawowały nauczycielki: Irena Światkowska, Lucyna Ben Nasr i Katarzyna Zapałowska.

       

       

      Wycieczka grupy "Odkrywanie świata" do Warszawy - 10.10.2017 r.

       

       

       

       

          Grupa 30 uczniów biorących udział w projekcie unijnym WOW „Odkrywanie świata” wcześnie rano wyjechała  na wycieczkę do Warszawy.    Celem tego wyjazdu było samodzielne poznawanie praw przyrody, fizyki jak też doświadczanie nowoczesnej komunikacji językowej w Centrum Nauki Kopernik.

      W budynku mieszczą się stałe galerie pod nazwami : Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Korzenie cywilizacji, Strefa światła,  Wystawa Bzz, Re: generacja – moduł dla młodzieży od 14 roku życia.  Zaraz przy wejściu obserwowaliśmy gigantyczne wahadło Foucault’a, które dowodzi o ruchu obrotowym Ziemi wokół własnej osi. Na różnych stanowiskach doświadczaliśmy miedzy innymi  mieszania barw i rozszczepienia światła, odczuwaliśmy siłę trzęsienia ziemi, sterowaliśmy statkiem podwodnym , zmienialiśmy kierunek trąby powietrznej, odkrywaliśmy powietrze, robiliśmy dziurę w wodzie, wytwarzaliśmy fale, majsterkowaliśmy trybami. Badaliśmy również siłę krzyku czy czas sprintu lub refleks.  Wzięliśmy udział w warsztacie „Mnemotechniki”, który pozwala szybciej i efektywniej zapamiętywać.  Ciekawość wzbudził mini warsztat „Światłowody” na którym dowiedzieliśmy się jak dokonuje się przesył informacji w telefonach i Internecie.

           

      Oczekiwanym  miejscem pobytu był Stadion Narodowy. Wybudowano go w latach 2008 – 2011 w miejscu byłego Stadionu Dziesięciolecia z myślą o turnieju finałowym Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012. Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowy, przystosowany do organizacji widowisk sportowych, koncertów muzycznych i innych wydarzeń kulturalnych. Może też pełnić funkcje biurowe, handlowe, hotelowe oraz gastronomiczne.  Obiekt może pomieścić na trybunach ponad 58 tys. kibiców. Stadion zawiera kilka poziomów tj. 10 pięter - część znajduje się pod poziomem boiska.  Zwiedziliśmy trasę „Piłkarskie emocje”.  Na trasie  zobaczyliśmy  m.in. pomieszczenia strefy zawodniczej, wykorzystywane podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wielkie wrażenie  wywołała szatnia piłkarzy z kompletem koszulek zawodników, centrum medialne PGE Narodowego, które przeznaczone jest dla dziennikarzy”.  Widok ogromnych trybun oraz płyty boiska  to niezapomniane chwile.

       

                

      Mieliśmy też chwilę czasu, żeby zobaczyć Zamek Królewski, Stare Miasto i pospacerować po Krakowskim Przedmieściu.  Po osiemu godzinach pobytu w Warszawie wciąż odczuwaliśmy  duży niedosyt , ale zbliżał się wieczór i trzeba było wracać do domu.  Taką moc atrakcji przygotowali opiekunowie Irena Światkowska, Jarosław Kamiński i Jagoda Kowalska.

       

      Wycieczka grupy matematyczno - przyrodniczej  do Torunia - 5.10. 2017 r.

         

      5 października grupa uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu WOW udała się na wycieczkę do Torunia. Wyprawa była ciekawym doświadczeniem, wyzwoliła wiele emocji i niezapomnianych wrażeń. Na początku dzieci  udały się do planetarium, gdzie obejrzały seans „Cudowna podróż”. W trakcie seansu przedstawione zostały podstawowe gwiazdozbiory i związane z nimi greckie mity. Dzieci poznawały Układ Słoneczny przez lądowanie na powierzchni Księżyca i Marsa. Uczniowie oglądali podczas seansu z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Poznały Słońce jako jedną z gwiazd.

             

      Następnie uczniowie odwiedzili salę Geodium - wystawę interaktywną poświęconą Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób dzieci przekonały się, dlaczego mamy cztery pory roku, a  po dniu następuje noc.

      Wokół globusa znajdowały się interaktywne urządzenia, dzięki którym uczniowie mogli samodzielnie eksperymentować, włączając odpowiednie przyciski. Na wystawie były również dwa stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach sali Geodium znajdowały się plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Dzieci mogły zobaczyć wybuchający wulkan, monumentalny lodowiec z zorzami polarnymi i makietę cywilizacji człowieka. W sali Geodium uczniowie korzystali z następujących stanowisk interaktywnych: pole magnetyczne, trzęsienie Ziemi, konwekcja, atmosfera Ziemi, efekt Coriolisa, płyty litosferyczne, lepkość cieczy, cyklon, źródła energii odnawialnej, tornado, spłaszczenie planet, start rakiety, zorza polarna, kolekcja meteorytów. Kolejnym punktem wycieczki było Centrum Edukacji Młyn Wiedzy.

           

      W pracowni kreatywnej przeBUDOWA z elementów systemu klocków według własnych pomysłów tworzyły  budowle i obiekty, zamki, mosty,  tunele i postacie. PrzeŻYCIE to wystawa, na której dzieci w świecie kreatywnej zabawy rozwijały myślenie, ćwiczyły umiejętności manualne czy koordynację psychoruchową. Zajmującym miejscem okazała się również wystawa „Rzeka” , gdzie  doświadczały i wykonywały samodzielnie eksperymenty oraz  obserwowały zjawiska fizyczne.

           

      Dzieciom niezmiernie podobały się wystawy, o czym świadczyła niechęć podczas ich opuszczania. Wzbogacone o nową wiedzę i doświadczenie wróciły  do domu. Swoimi przeżyciami i wiadomościami na pewno podzielą się z  innymi. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Katarzyna Zapałowska, Jagoda Kowalska, Justyna Wiśniewska i Mirosława Mamińska. 

       

       

      Wycieczka   grupy matematyczno - przyrodniczej  do Górzna - 26.09.2017 r.

      26.09.2017 r.  uczniowie klas I – III   uczestniczyli w atrakcyjnej lekcji z edukacji przyrodniczej, która odbyła się w Górznie. Wycieczkę zorganizowano w ramach projektu WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich. Po przyjeździe na miejsce, uczestników  bardzo serdecznie powitał  przewodnik  z Ośrodka Edukacji Ekologicznej  Wilga. Po spożyciu śniadania    dzieci wyruszyły na dwugodzinną wyprawę  ścieżką edukacyjną „Szumny Zdrój” o długości 6 km.

               

       

      Trasa bogata w tablice o treściach ekologicznych  przebiegała przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Podczas leśnego wędrowania przewodnik informował dzieci, jak rozpoznać  wybrane gatunki  drzew liściastych i iglastych.  Omówił budowę warstwową lasu oraz zwrócił uwagę na  typową roślinność występującą w poszczególnych warstwach. Wymieniał nazwy roślin i zwierząt  objętych  ochroną oraz  formy ochrony roślin przed dzikimi zwierzętami. Wędrówka leśnym traktem wymagała sporej kondycji fizycznej ze względu na pokonywanie dużej  odległości.

                 

      Toteż uczestnicy z  przyjemnością odpoczywali pod  wiatą, która jest usytuowana  w sąsiedztwie leśniczówki. Przez cały czas  wyprawy uczniowie podziwiali  piękny, malowniczy i urozmaicony krajobraz o charakterze podgórskim, oddychali zdrowym i  świeżym powietrzem. Po ciekawych i fascynujących zajęciach w terenie, wszyscy  zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi   z apetytem zjedli pyszny obiad w restauracji Wilga. Po obiedzie odbyła się prezentacja multimedialna,  która okazała się doskonałym uzupełnieniem i podsumowaniem pobytu w ośrodku. Uczniowie wrócili pełni niesamowitych wrażeń i bogatsi o nową wiedzę na temat urokliwego zakątka, jakim okazał się Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy.

      Podczas wycieczki  opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Katarzyna Zapałowska, Justyna Wiśniewska, Jagoda Kowalska i Anna Dembowska.

      Wycieczka   grupy matematyczno - przyrodniczej  do Brodnicy - 12.06.2017 r.

      12 czerwca odbyła się wycieczka do Brodnicy zorganizowana w ramach  projektu „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich”. Wzięli w niej udział uczniowie klas I - III, którzy w bieżącym semestrze uczestniczą w edukacyjnych zajęciach rozwijających z różnych dziedzin. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Brodnickiego mieszczącego się w miejscu, gdzie w średniowieczu  Krzyżacy wybudowali Zamek.

       

            

       Dzieci swoją historyczną podróż rozpoczęły od poznania legendy na temat miasta Brodnicy, a także znaczenia jego herbu. Następnie dowiedziały się, w jaki sposób w czasach średniowiecznych budowano zamki, jaką pełniły rolę i czym się charakteryzowały. Pani przewodnik skrupulatnie i obrazowo opowiedziała wszystkim, jak wyglądało życie rycerzy krzyżackich, jakie pomieszczenia znajdowały się w zamku i do czego służyły. Ekscytację dzieci wzbudziły ciekawostki na temat Anny Wazówny, której duch według legend pojawia się co 7 lat na wieży zamku, a ujrzenie go zwiastuje szczęście przez kolejnych  7 lat. Dzieci obejrzały liczne eksponaty muzealne pochodzące z czasów średniowiecznych. Były to elementy garderoby, biżuterii, zbroi, naczyń czy innych przedmiotów codziennego użytku. Najodważniejsi pokonali 196 stopni, by zobaczyć piękną panoramę brodnicką z wieży zamkowej.

           

      Kolejną atrakcją dla wycieczkowiczów była lekcja, która odbyła się w renesansowym spichlerzu brodnickim. Tam dzieci poznały życie zwierząt z różnych środowisk, począwszy od zwierząt gospodarskich po dzikie zwierzęta żyjące w polskich lasach. Uczniowie poznali sposób ich przystosowywania do różnych środowisk,  a także nauczyły się rozpoznawać liczne gatunki zwierząt. Od przewodnika dowiedziały się, jak zachować się w przypadku zagrożenia w konfrontacji z dzikim zwierzęciem. Rozmowy dotyczące ptaków, ssaków, owadów, ryb i pajęczaków były przeplatane ciekawostkami o roślinach, zarówno tych jadalnych,  jak i trujących – wszystkie można było zobaczyć w gablotach wystawowych. Na koniec wielką atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia do domu pierwotnych ludzi okrytego zwierzęcymi skórami. Po licznych atrakcjach dzieci skierowały się do autokaru i podekscytowane wróciły do swoich domów. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Jagoda Kowalska, Katarzyna Zapałowska, Małgorzata Gołębiewska i Anna Dembowska.

       

      Wycieczka grupy matematyczno - przyrodniczej do Olsztyna - 6.06. 2017 r.

       

        6 czerwca  grupa uczniów z klas I – III uczęszczających na zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze w ramach unijnego projektu WOW udała się na wycieczkę do Olsztyna.  Pierwsze kroki uczniowie skierowali do Muzeum Przyrody.

       

             

      Dzieci obejrzały wystawę pt: „Zwierzęta Warmii i Mazur”. Obok pospolitych zwierząt zobaczyły rzadko występujące w Polsce, a także ginące i zagrożone wyginięciem. Wszyscy podziwiali wiele gatunków zwierząt  od żubra po niewielkich rozmiarów owady. Wystawę uzupełniały barwne fotogramy prezentujące różne typy siedlisk, w których występują prezentowane zwierzęta.  Uczestnicy wycieczki mogli też zobaczyć  zwierzęta afrykańskiej sawanny. Wśród eksponatów zwierząt pokazane były między innymi antylopa gnu, struś afrykański, hiena pręgowana, guziec.

                  

      Następnie dzieci udały się do planetarium, gdzie najpierw obejrzały seans „Ziemia, Księżyc  i Słońce”. Uczniowie w prosty i zabawny sposób dowiedzieli się, dlaczego świeci Słońce i do czego można je wykorzystać; jak zmieniają się pory roku. Przedstawione zostały zjawiska atmosferyczne, które można zaobserwować codziennie. Dowiedzieli się też, jak powstał kalendarz i jak przebiegała historia kosmicznych podróży i lądowania na Srebrnym Globie.   W dalszej części pobytu w planetarium uczniowie uczestniczyli w warsztatach, gdzie sami mogli wykonywać doświadczenia z zakresu astrofizyki na miarę dziecięcych możliwości. Edukacyjny pobyt w Olsztynie zakończono zwiedzeniem Obserwatorium Astronomicznego. Dzieci zadowolone i wzbogacone w nową wiedzę oraz doświadczenia wróciły do domu. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Marzenna Rykaczewska, Małgorzata Gołębiewska, Justyna Wiśniewska i Jagoda Kowalska.

       

       

      Wycieczka grupy przyrodniczej "Odkrywanie świata" do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni - 2.06. 2017 r.

        2 czerwca 2017 roku 30 uczniów z projektu WOW  z grup przyrodniczych  „Odkrywanie świata”  było  w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.  To jedno z  miejsc , gdzie odkrywcy – amatorzy na własną rękę  przeprowadzają różnego rodzaju doświadczenia,  by zrozumieć zjawiska występujące w przyrodzie.  Interaktywna wystawa  jednocześnie bawi  i uczy. To miejsce, które u każdego  wyzwala  kreatywność, pobudza  ciekawość i głód wiedzy.

                       

       

      Młodzi przyrodnicy prowadzili doświadczenia  na następujących  wystawach tematycznych:1.HYDROŚWIAT – tam uczniowie  konstruowali  i wprowadzali  w ruch skomplikowane mechanizmy, poznali  działanie śluz, tam i śruby Archimedesa.  Stworzyli   wir wodny i  obserwowali  zjawisko powstawania podwodnych fal. 2.AKCJA-CZŁOWIEK – ta część wystawy pogłębiła znajomość  funkcjonowania ludzkiego organizmu. Dzieci utrwaliły  wiedzę z zakresu budowy ludzkiego ciała, funkcjonowania ludzkich zmysłów.3.NIEWIDOCZNE SIŁY – pokazały świat fizyki bez wzorów i wykresów.  Można było miedzy innymi zagotować wodę bez podgrzewania i słuchać muzyki z zatkanymi uszami. 4.DRZEWO ŻYCIA  – pokazało  spójność, piękno i fascynujące rozwiązania przyrody.  Można było poczuć  trzęsienie Ziemi  czy zmierzyć się w wyścigach ze zwierzętami. 

       

         

      Porcją pozytywnej energii  w Centrum Eksperymentu okazała się lekcja warsztatowa pt. „Witaminowy koktajl”.  Uczniowie bez większego problemu określali jakie korzyści wypływają ze spożywania odpowiedniej ilości witamin oraz co traci organizm, gdy jest ich niedobór. Bezbłędnie rozpoznawali  najbogatsze w składniki odżywcze owoce i warzywa. Kolejnym punktem pobytu w Gdyni była wizyta w Muzeum Oceanograficznym, która pozwoliła  odkryć tajemnice podwodnego świata.  Na początku  uczniowie w sali kinowo-konferencyjnej  wysłuchali i obejrzeli  prezentację  „Flora i fauna Bałtyku”, a następnie wzięli udział w warsztatach w sali laboratoryjnej. Rozwiązując kolejne zadania przy pomocy mikroskopów utrwalali wcześniej poznaną  wiedzę.  Później był czas na to aby poznać  ponad tysiąc okazów morskich i wodno-lądowych pochodzących z różnych rejonów świata np. z Afryki, Ameryki Północnej czy Australii. W Sali Mokrej uczniowie dotykali ryb , a na wystawach uczyli się o życiu w morzach i oceanach. Akwarium Gdyńskie to jedna z największych placówek tego typu w kraju, posiadająca najdłuższe tradycje związane ze zbiorem i ekspozycją wodnej fauny i flory. Dzięki przynależności do struktur Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni  Akwarium prezentuje najciekawsze okazy hodowane w sztucznych warunkach. Wszyscy uczestnicy wycieczki doznali niezapomnianych wrażeń i świetnie się bawili. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Irena Światkowska, Lucyna Ben Nasr i Zyta Sadowska.

             

       

      Wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik w ramach zajęć "Odkrywanie świata" - 2.05.2017 r.

       

      30 uczniów realizujących zajęcia w projekcie  WOW” w ramach zajęć „Odkrywanie świata”  w dniu 2 maja 2017 r.  pojechało do Warszawy. Punktem głównym tego wyjazdu było eksperymentowanie  w Centrum Nauki Kopernik. To właśnie tam uczniowie  spotkali wiele  stanowisk doświadczalnych i narzędzi, które pozwoliły im samodzielne poszerzyć wiedzę i wyjaśnić wiele zjawisk przyrodniczych. Wystawy są bardzo ciekawe  składające  się z ponad 340 eksponatów zgromadzonych w sześciu galeriach tematycznych. Poza tym funkcjonuje Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i Planetarium.  Przez trzy godziny uczniowie przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty. Bardzo ciekawa okazała się wystawa czasowa „Płyń lub giń”, gdzie dzieci na własnej dłoni poczuły siłę wody. Poznały  roboty badające morskie dno, samodzielnie kształtowały  podwodny teren i nurkowały  na sucho. Ogromne wrażenie pozostało po pobycie na tonącym statku. W „ Strefie światła” uczestnicy wyprawy  badali jego własności i doświadczali różnego rodzaju iluzji optycznych oraz form promieniowania elektromagnetycznego.  Galeria „Świat w ruchu” to najbardziej dynamiczne miejsce w CNK. Uczniowie dowiedzieli się tutaj, jak rozchodzą się fale dźwiękowe, a także w jaki sposób wprawiane są w ruch np. nogi. To tutaj mogli samodzielnie wyprodukować prąd elektryczny, przyjrzeć się jak powstaje tornado oraz doświadczyć tego, co dzieje się podczas trzęsień Ziemi. Uczniowie obejrzeli też seans „Słoneczna podróż” w jednym z najnowocześniejszych planetariów multimedialnych na świecie „Niebo Kopernika”,  gdzie dzięki projekcji na sferycznym ekranie otaczającym widownię ze wszystkich stron oraz nowoczesnym technologiom multimedialnym poczuli się jakby przebywali w najodleglejszych zakątkach kosmosu.

       

           

        Po wyjściu z CNK był czas na obiad i spacer po mieście.  Rozpoczęto go od Placu Zamkowego, gdzie uczniowie mogli podziwiać Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy. Z Placu Zamkowego udano się  jedną z najbardziej znanych ulic stolicy kryjących w sobie wiele zabytków- Krakowskie Przedmieście. Spacer zakończono na Placu Piłsudskiego, gdzie obejrzano Grób Nieznanego Żołnierza.  Następne kroki skierowano do autokaru, gdyż zbliżał się wieczór.

           

      Fascynująca wycieczka do Torunia -  6.05 2017 r.

      6 maja grupa uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu WOW udała się na wycieczkę do Torunia. Wyprawa była ciekawym doświadczeniem, wyzwoliła wiele emocji i niezapomnianych wrażeń. Na początku dzieci  zwiedziły interaktywną wystawę  znajdującą się w sali Orbitarium. Na stanowiskach interaktywnych: transmisja sygnału w kosmosie, ocean chmur, atmosfery planet, tornado, opóźnienie sygnału, spłaszczenie planet, ciśnienie atmosferyczne, zorza polarna, ciążenie, czas podróży i  ciężar dzieci mogły bez problemu znaleźć wiele odpowiedzi na pytania związane ze zjawiskami i procesami zachodzącymi we Wszechświecie.

            

      Następnie udały się do planetarium, gdzie obejrzały seans „Astropies Łajka”.

           

      Najciekawszym punktem wycieczki okazało się Centrum Edukacji Młyn Wiedzy. W pracowni kreatywnej przeBUDOWA z elementów systemu klocków według własnych pomysłów tworzyły  budowle i obiekty, zamki, mosty,  tunele i postacie.

           

      PrzeŻYCIE to wystawa, na której dzieci w świecie kreatywnej zabawy rozwijały myślenie, ćwiczyły umiejętności manualne czy koordynację psychoruchową.

           

       

      Zajmującym miejscem okazała się również wystawa „Rzeka” , gdzie  doświadczały i wykonywały samodzielnie eksperymenty oraz  obserwowały zjawiska fizyczne.

           

       

        

       Dzieciom niezmiernie podobały się również inne niemniej ciekawe wystawy, o czym świadczyła niechęć podczas ich opuszczania.

       

           

       

           

      Na końcu wyprawy dzieci odwiedziły  ogród zoobotaniczny, gdzie w sposób poglądowy poznały zachowanie, warunki życia i sposób odżywiania  zwierząt. Poza wybiegami zwierząt dzieci zwiedziły ptaszarnię i herpetarium.

           

      Wzbogacone o nową wiedzę i doświadczenie wróciły  do domu. Swoimi przeżyciami i wiadomościami na pewno podzielą się z  innymi. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Katarzyna Zapałowska, Marzenna Rykaczewska, Justyna Wiśniewska i Anna Dembowska.

      Wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu - 18.04.2017 r.

      W ramach zajęć prozdrowotnych i  matematyczno-przyrodniczych nauczyciele prowadzący zajęcia zaplanowali   kilkanaście wyjazdów edukacyjnych miedzy innymi do Warszawy, Gdyni, Torunia czy Olsztyna.  Mamy już za sobą integracyjny wyjazd do Kaczego Bagna z którym trudno było się rozstać. Wczoraj 18 kwietnia  3 grupy prozdrowotne wróciły z Torunia z Młyna Wiedzy.  Przeprowadziły ekscytujące eksperymenty podczas zajęć warsztatowych o tematyce „Co w brzuchu burczy” i  „Przedziwne komórki”. 

              

      Same przygotowywały preparaty i prowadziły obserwacje mikroskopowe.  Dowiedziały się w jaki sposób  odżywiać  się, aby nasz organizm był zdrowy. Poznały wizualnie pracę układu pokarmowego.  Poza tym obejrzały pięć wystaw stałych. Wystawa o „O obrotach” promuje ruch obrotowy i jego zastosowanie praktyczne.

       

            

      „Rzeka” pokazuje środowisko rzeki i rożne ekosystemy.  Motywem przewodnim wystawy „przeŻycie” jest przygoda, którą każdy może tu przeżyć. Na wystawie „…to takie proste!” dzieci miały szansę rozwinąć  swoją kreatywność. 

      2 maja  trzy  grupy eksperymentalne pod opieką pani Ireny Światkowskiej i  pana Jarosława Kamińskiego  wyjeżdżają  do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy.