Nawigacja

Samorząd uczniowski Plan pracy samorządu Model absolwenta Tradycja szkolna Laureaci Nagrody "Lolek" Dyżury w szkole 2018/2019 Szczęśliwy Numer - regulamin. Regulamin ORU Zbiórka makulatury i aluminium Konkurs czystości

Uczniowie

Model absolwenta

Dążeniem naszej  szkoły jest, aby absolwent  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II charakteryzował się następującymi cechami:

 

·       odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym,

·       sprawnym posługiwaniem się co najmniej jednym językiem obcym,

·       umiejętnością wykorzystania mediów do nauki i pracy (komputer, Internet, fax, kserokopiarka),

·       silną emocjonalnie więzią z miastem, regionem, krajem,

·       umiejętnością pracy zespołowej, kreatywnością, przedsiębiorczością, odpowiedzialnością, obowiązkowością,

·       nawykiem stałego uczenia się i doskonalenia,

·       umiejętnością  prawidłowego komunikowania się z innymi,

·       wysoką kulturą osobistą i wysokim morale,

·       wrażliwością na sytuację drugiego człowieka, chęcią i potrzebą niesienia pomocy,

·       dbałością o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,

·       umiejętnością korzystania z dóbr kultury, uczestniczenia w życiu kulturalnym, a nawet tworzeniem go,

·       bezpiecznym i odpowiedzialnym poruszaniem się po drogach jako pieszy, rowerzysta, a w przyszłości – kierowca pojazdu,

·       szacunkiem do przyrody, postawą proekologiczną,

·       szacunkiem dla rodziny i właściwym przygotowaniem do pełnienia w niej określonych ról – macierzyńskiej i ojcowskiej,

·       umiejętnością  życia w zgodzie z samym sobą, z innymi, ze światem,

·       świadomością konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi narodami w zjednoczonej Europie przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności

          narodowej.

 

           
 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184