• Strefa Ucznia

     • Zbiórka makulatury i aluminium

     •  

      Regulamin konkursu szkolnego

      dla klas 0-VIII

      w roku szkolnym 2018/2019

      SUPER ZBIERACZ makulatury i aluminium” 

      Cele konkursu

      • uwrażliwienie na konieczność zbiórki materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia (recyklingu)
      • kształtowanie nawyku segregacji odpadów
      • uświadomienie rozsądnego gospodarowania zasobami przyrody

      Harmonogram konkursu

      • ogłoszenie konkursu – 01.10.2016r
      • zakończenie konkursu – czerwiec 2017 r,

      Zasady konkursu

      1. Konkurs polega na zbiórce puszek aluminiowych sprasowanych (zgniecionych) i makulatury wiązanej w pęczki przez każdą klasę naszej szkoły. Uczniowie każdej klasy systematycznie zbierają surowce wtórne.

            Puszki aluminiowe – do kartonu z napisem aluminium

           makulaturę – do kartonu z napisem papier

      1. Większą ilość makulatury lub aluminium należy dostarczyć w dniu zbiórki surowców.
      2. Terminy zbiórek podawane będą z tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.
      3. Puszki i makulatura ważone będą komisyjnie w określonym wcześniej dniu zbiórki surowców.
      4. Zaplanowano około 4-5 zbiórek w ciągu roku szkolnego.
      5. Masa zebranych surowców przeliczona zostanie na jednego ucznia w klasie.
      6. Aktualne wyniki zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń.

       

      Przyznajemy:

      • I, II, III  miejsce w zbiórce makulatury
      • I, II, III  miejsce w zbiórce aluminium

      Nagrody:

      Wycieczka klasowa-  I miejsce w zbiórce makulatury

      II, III miejsce -  pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe

      W kategorii aluminium przyznajemy atrakcyjne nagrody rzeczowe

      Dbajmy o naszą planetę Ziemię

      i włączmy się aktywnie w zbiórkę surowców wtórnych.

       

              Odpowiedzialni:   Irena Światkowska,   Anna Falkowska,   Zyta Sadowska

                                                                                                                  

      ZBIÓRKA MAKULATURY W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

      W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

       

      KLASA

       

      Ciężar w kg

      październik

      Ciężar w kg

      grudzień

      Ciężar w kg

      marzec

      Ciężar w kg

      maj

      RAZEM

      KLASA

      Masa zebranego surowca w przeliczeniu na jednego ucznia

      0- I

      26,0

      0,0

      22,0

       

       

       

      0- II

      0,0

      64,0

      47,0

       

       

       

      0-III

      7,0

      32,0

      3,0

       

       

       

      I A

      7,0

      48,0

      56,0

       

       

       

      I B

      127,0

      128,0

      35,0

       

       

       

       II A

      93,0

      45,0

      79,0

       

       

       

      II B

      90,0

      125,0

      40,0

       

       

       

      III A

      114,0

      23,0

      86,0

       

       

       

      III B

      32,0

      22,0

      24,0

       

       

       

      III C

      42,0

      0,0

      24,0

       

       

       

      III D

      107,0

      104,0

      73,0

       

       

       

      IVA

      18,0

      3,0

      0,0

       

       

       

      IV B

      182,0

      4.0

      209,0

       

       

       

      IV C

      364,0

      432,0

      224,0

       

       

       

      V A

      43,0

      19,0

      97,0

       

       

       

      V B

      463,0

      17,0

      678,0

       

       

       

      VI A

      40,0

      52,0

      0,0

       

       

       

      VI B

      95,0

      76,0

      96,0

       

       

       

      VII A

      23,0

      93,0

      7,0

       

       

       

      VII B

      32,0

      0,0

      41,0

       

       

       

      RAZEM

      1905,0

      1287,0

      1841,0

       

       

       

      Ponadto

       

       

       

       

       

       

      OGÓŁEM

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ZBIÓRKA ALUMINIUM W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

      WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

       

       

      KLASA

       

      Ciężar w kg

      październik

      Ciężar w kg

      grudzień

      Ciężar w kg

      marzec

      Ciężar w kg

      czerwiec

      RAZEM

      KLASA

      Masa zebranego surowca w przeliczeniu na jednego ucznia

      0- I

       

       

       

       

       

       

      0- II

       

       

       

       

       

       

      0-III

       

       

       

       

       

       

      I A

       

       

       

       

       

       

      I B

       

       

       

       

       

       

       II A

       

       

      0,3

       

       

       

      II B

       

       

       

       

       

       

      III A

       

       

       

       

       

       

      III B

       

       

       

       

       

       

      III C

       

       

       

       

       

       

      III D

       

       

       

       

       

       

      IVA

       

       

       

       

       

       

      IVB

      0,5

       

       

       

       

       

      IV C

      4,5

      1,4

      2,6

       

       

       

      V A

       

       

      2,1

       

       

       

      V B

       

       

       

       

       

       

      VI A

       

       

       

       

       

       

      VI B

       

       

       

       

       

       

      VII A

       

       

       

       

       

       

      VII B

      5,0

       

      2,0

       

       

       

      RAZEM

      10,0

      1,4

      7,0

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Nakrętki Przedszkole- 16kg- X

      Nakrętki URU – 60kg -X