• Aktualności

      • Grunwaldzkie potyczki

      •    W dniu 29.05. 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Przełajowych Biegach Grunwaldzkich Dzieci i Młodzieży Szkolnej z okazji 100 – rocznicy Odzyskania Niepodległości. Pod skwarnym niebem młodzi sportowcy rywalizowali w biegach, które odbywały się na polach bitwy grunwaldzkiej. W zawodach uczestniczyło ponad 600 zawodników z całego województwa warmińsko – mazurskiego. Naszą szkołę reprezentowało 11 uczniów pod opieką n-la w-f p. Zbigniewa Gołębiewskiego. Z najmłodszych w kategorii rocznika 2008 najlepiej pobiegł Bartek Dąbrowski, który uplasował się na 6 miejscu. Marysia Rudnik uzyskała18, a Magdalena Kamińska 20 lokatę. W rocznikach 2006/2007 najlepszy rezultat uzyskała Kamila Ławicka – 15 miejsce. Julia Dembińska – 26, Amelia Bedra – 30, Kotłowski Igor – 32 oraz Kornelia Seweryn – 48 miejsce. Należy zaznaczyć, iż biegi w tych rocznikach były najliczniej obsadzone i w każdym z nich startowało prawie 100 zawodników i zawodniczek. Klasy VI reprezentowało naszą szkołę 3 reprezentantów.  Wśród dziewcząt Oktawia Straus uzyskała 7 miejsce, a chłopcy uplasowali się obok siebie. Miłosz Moczadło – 6 i Oliwier Zdanowski – 7 miejsca. (KZ)

     • Ojczyzna słowem malowana
      • Ojczyzna słowem malowana

      • W dniu 29.05.2018 r. w Szkole Podstawowej nr2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lub. odbył się Miejski Konkurs Poezji Patriotycznej „ Ojczyzna słowem malowana”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I-III . Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie poezji, upowszechnianie kultury języka, rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem recytowali swoje wybrane utwory. Jury oceniając prezentowane wiersze brało pod uwagę dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu wszystkich utworów jury ogłosiło werdykt i wyłoniło po jednym zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych. Wśród klas pierwszych najlepiej zaprezentował się Igor Wierciński, z klas drugich Zofia Mączkowska, zaś  z klas trzecich Jan Milewski. Wszyscy ci uczniowie byli przedstawicielami naszej szkoły. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. (KZ)

     • Dzień Mamy i Taty
      • Dzień Mamy i Taty

      • Dzień Mamy i Taty to bardzo ważna uroczystość. Dziś w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć rodziców na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów klas 1a i 1b. Mali artyści bardzo starannie przygotowali się do występów. Uczniowie uświetnili tą uroczystość pięknymi wierszami, piosenkami, grą na instrumentach, tańcem. Rodzice wyraźnie byli wzruszeni oglądając występ swoich pociech. Na zakończenie dzieci w podziękowaniu za trud włożony w ich wychowanie wręczyli rodzicom kwiaty, a wykonawcom wszyscy zebrani dziękowali gromkimi brawami. (KZ)

     • Wojewódzkie zmagania
      • Wojewódzkie zmagania

      • W dniu 24.05.2018 r. na stadionie OSiR w Lubawie odbył się finał wojewódzki w Czwórboju La. W zmaganiach uczestniczyły zawodniczki z naszej szkoły pod opieką nauczyciela wf p. Zbigniewa Gołębiewskiego. Dziewczęta uzyskiwały bardzo dobre wyniki i poprawiały swoje rekordy życiowe. W skoku wzwyż swoje rekordy biły Alicja Kowalska – zwyciężając tę konkurencję z wynikiem 130 cm, a skacząc już poza konkurencją poprawiła do 138 cm. Na wysokości 120 cm swoje życiówki uzyskały: Gosia Milewska, Sandra Wilk oraz Kamila Ławicka. Kamila także uzyskała V miejsce w biegu na 60 m. Bardzo dobrze skakała wzwyż Oktawia Straus osiągając wysokość 125 cm. Najbardziej wszechstronną reprezentantką SP 1 była Aleksandra Pruchniewska, która z naszej drużyny uzyskała najwyższą ilość punktów. Ostatecznie nasza ekipa zajęła 7 miejsce.  (KZ)

     • Gościliśmy studentów z USA
      • Gościliśmy studentów z USA

      • 23 maja 2018 roku gościliśmy w naszej placówce  ośmioosobową  grupę studentów ze Stanów Zjednoczonych. Wolontariusze z młodzieżowego klubu chrześcijańskiego: Caleb, Kortni, Jordan, Woody, Hannah, Megan, Morgan oraz Katy- studenci Uniwersytetu w Arkansas przyjechali do Polski na zaproszenie państwa Franks, którzy obecnie mieszkają w Iławie. Studenci wraz z opiekunami przeprowadzili szereg lekcji w języku angielskim, na których uczniowie z 12 klas, od pierwszej do siódmej, mieli okazję porozmawiać z gośćmi w ich języku ojczystym. Wszystkie dzieci były bardzo podekscytowane i próbowały swoich sił. Z pewnością spotkania te pomogły wielu uczniom przełamać bariery językowe, rozwinąć ich  kompetencje mówienia i rozumienia ze słuchu oraz uwierzyć we własne możliwości językowe. W imieniu Burmistrza Miasta oraz gospodarzy goście otrzymali drobne upominki z rąk  wiceburmistrza Krzysztofa Widźgowskiego. (KZ)

     • XVI Festyn Rodzinny za nami
      • XVI Festyn Rodzinny za nami

      • Tegoroczny festyn wpisał się w cykl imprez organizowanych w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. XVI Festyn Szkolny przebiegał pod hasłem "Na festynie jak  w rodzinie" Na uroczystość przybyli zaproszeni goście – reprezentanci nowomiejskich urzędów – Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja z radnymi: Zbigniewem Ewertowskim oraz Adamem Kłosowskim, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Osińska, Prezes EXPOM S.A. Rafał Domżalski, Dyrektor MOSiR Marek Borkowski, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka Renata Szwarc, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska, Dyrektor SP nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich Bożena Rutkowska-Marciniak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Moczadło.

       Uroczystego otwarcia festynu dokonali: Burmistrz Józef Blank, Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Jerzy Resicki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Moczadło.

       We wstępnej części festynu podsumowano tegoroczny Bieg Papieski – ubiegłoroczni zwycięzcy biegu - uczniowie klasy Vb przekazali puchar przechodni dyrektora szkoły tegorocznym zwycięzcom - uczniom klasy sportowej IVc.

       Po części oficjalnej prowadzące uroczystość Anna Dembowska i Ewelina Niścigorska-Bojarska  zaprosiły zebranych do skorzystania z atrakcji festynu. Każdy znalazł coś dla siebie - można było podziwiać m.in. sztuki walki i pokazy taneczne, zrobić sobie zdjęcie z Lwem Nowomiejskim, skorzystać z kiermaszu ciast i różnych punktów małej gastronomii. Podczas festynu można było m.in. pozjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni, poskakać na trampolinie, obejrzeć wóz strażacki, policyjny oraz straży miejskiej. W punkcie medycznym  można było zmierzyć ciśnienie  i wagę ciała. Niemałą atrakcją było malowanie twarzy i kolorowe warkoczyki.

       Podczas festynu swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne zaprezentowali uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-VII. Dodatkową atrakcją była Fotobudka, która cieczyła się ogromną popularnością wśród gości festynu.

       Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wspaniałej imprezy. (enb)

        

     • Święto Szkoły
      • Święto Szkoły

      • 18 maja 2018 roku obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 mszą św. w naszej bazylice, w której uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Po eucharystii wszyscy udali się do szkoły. Na czele pochodu szły poczty sztandarowe.

       W sali gimnastycznej placówki  kontynuowano uroczystość. Prowadząca powitała przybyłych gości: gospodarza miasta Burmistrza Józefa Blanka, Radnych Miejskich – Zbigniewa Ewertowskiego, Adama Kłosowskiego oraz Andrzeja Nadolskiego, Kierownika Referatu Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Dorotę Osińską, Prezesa ZNP Marię Krezymon, Przewodniczącą Rady Rodziców Annę Moczadło, dyrektorów i kierowników zaprzyjaźnionych szkół, placówek oświatowych i instytucji kultury oraz instytucji miejskich.  Na uroczystość przybyli również goście specjalni, którzy  przyjechali  do szkoły w ramach wymiany międzynarodowej: Liliya Vavryniv, Nadiia Tsebrynska,  Nataliia Trachuk, Nadiia Konyk z Tarnopolu na Ukrainie oraz Andrei Dzhabiev z Kaliningradu.

       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jerzy Resicki, w słowach skierowanych do zebranych wskazał na wartości, które są pielęgnowane w szkole, na wzajemną otwartość. Zaznaczył, iż palcówka jest otwarta na kontakty z innymi szkołami z zagranicy. Zaproszeni goście złożyli kwiaty na ręce dyrektora szkoły, życząc sukcesów w dalszej pracy oraz podejmowania nowych, owocnych przedsięwzięć.

       Ważnym punktem uroczystości było podpisanie umowy partnerskiej w dziedzinach edukacji, nauki i kultury pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, a Ogólnokształcącą szkołą nr 28 w Tarnopolu. Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół – Jerzy Resicki i Liliya Vavryniv uroczyście złożyli swoje podpisy na umowach sporządzonych w języku ukraińskim i polskim.

       Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie nagrody LOLEK, która w tym roku została przyznana po raz ósmy. Statuetkę i certyfikat otrzymuje uczeń, który godnie reprezentuje szkołę i wciela w życie ideały Jana Pawła II. Lolka 2018 otrzymał uczeń klasy VII b Jakub Figurski. Święto szkoły było okazją do wręczenia podziękowań dla osób i instytucji za bardzo dobrą współpracę, za pomoc i wspieranie działań i przedsięwzięć szkoły. W tym roku słowa uznania otrzymali: Burmistrz Miasta Józef Blank, Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Dorota Osińska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim Marek Borkowski oraz Prezes Klubu Sportowego „Drwęca” Bożena Dąbrowska.

       Montaż słowno – muzyczny  pod tytułem „Jeśli pamięć o Tobie, to na zawsze” przedstawili uczniowie klas piątych pod kierunkiem polonistek – Anny Lendzion i Magdaleny Lemanowskiej. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała nauczycielka muzyki – Hanna Szymańska. Święto Szkoły poprowadziła Ewelina Niścigorska-Bojarska.

       Po części oficjalnej posadzono drzewka przyjaźni symbolizujące partnerskie szkoły z Tarnopolu i Kaliningradu, a dzieci zaproszono na kremówki papieskie. (enb)

     • Podsumowano projekt "Spotkanie z polsko - niemiecko - rosyjską historią"
      • Podsumowano projekt "Spotkanie z polsko - niemiecko - rosyjską historią"

      • Wczoraj podsumowano  Projekt Międzynarodowy „Spotkanie z polsko – niemiecko – rosyjską historią”.  Na spotkaniu byli obecni: Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury  i Sportu Dorota Osińska, Dyrektor  MOSiR Marek Borkowski,  Dyrekcja szkoły, nauczyciele i  uczniowie biorący udział w projekcie oraz   rodzice. Byli również  goście specjalni, którzy  przyjechali  do naszej szkoły w ramach wymiany międzynarodowej: Liliya Vavryniv, Nadiia Tsebrynska,  Nataliia Trachuk, Nadiia Konyk z Tarnopolu na Ukrainie oraz Andrei Dzhabiev z Kaliningradu. Projekt  realizowany był od 8 do 15 kwietnia bieżącego roku, a uczestniczyło w nim 12 uczniów  z naszej szkoły oraz  2 opiekunów.   Wymiana była okazją  do wzajemnego zrozumienia się, otwarcia na innych, znoszenia barier kulturowych i językowych, przezwyciężania stereotypów, a także  poznania  historii, kultury, zwyczajów innych narodów.  Dla uczestników projektu organizatorzy przygotowali  bogaty w różne atrakcje program, który gwarantował dobrą zabawę.  Wymiana przebiegała w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze. Na spotkaniu uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami, opowiadali o swoich odczuciach, doświadczeniach i wyrażali swoje opinie na temat wspólnie spędzonego czasu z młodzieżą rosyjską i niemiecką. Swoje zdanie  wyrazili  też rodzice, którzy tak jak  ich dzieci,  nie szczędzili słów zadowolenia i pochwały pod adresem organizatorów wymiany. (KZ)

     • Spotkanie ze strażakiem
      • Spotkanie ze strażakiem

      • W dniu 14 maja 2018r. grupę przedszkolną „01 Pszczółki” odwiedziła Pani Monika Gurzyńska, która należy do Ochotniczej Straży Pożarnej. Na początku spotkania Pani Monika przeczytała dzieciom bajkę Czesława Janczarskiego pt. "Jak Wojtek został strażakiem?”, której dzieci wysłuchały z ogromnym zainteresowaniem. Następnie w interesujący sposób dokonała prezentacji stroju  bojowego strażaka oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Poinformowała również dzieci, jak należy postępować podczas alarmu przeciwpożarowego.  Tego dnia mali milusińscy mieli również okazję przymierzyć pas, hełm strażacki oraz obejrzeć dokładnie prądownicę. W trakcie spotkania panowała miła i serdeczna atmosfera. Dzieci były bardzo podekscytowane wizytą niecodziennego gościa. Serdecznie dziękujemy za tak interesujące spotkanie. (KZ)

     • Konkurs pięknego czytania
      • Konkurs pięknego czytania

      • 16 maja odbył się Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Tereszewie, na który pojechało trzech laureatów naszej szkoły, uczniów z klas 1-3. W konkursie oceniano płynne i wyraźne czytanie, a także dykcję i przekaz artystyczny czytanej legendy. Spośród 17 uczestników w kategorii klas trzecich I miejsce zajęła Oliwia Brzeska z kl. III a, II miejsce w kategorii klas pierwszych zajęła Michalina Mówińska z kl. I a. Klasy drugie reprezentował Aleksander Grześkiewicz. Gratulujemy uczestnikom. (enb)

     • Bieg Papieski
      • Bieg Papieski

      • Dnia 16.05.2018r. jak co roku nasza szkoła organizuje Bieg Papieski dla klas IV - VII. Formuła dzisiejszego biegu sztafetowego to 4 dziewczynki i 4 chłopców ( oczywiście dystans dostosowany do wieku). Przy bardzo dobrej pogodzie również i rywalizacja była bardzo sportowa. A oto wyniki biegu:

       1 miejsce klasa IV c
       2 miejsce klasa V b
       3 miejsce VI b
       4 miejsce VII b (KZ)

     • Wyniki konkursu EKO - PLANETA i konkursu GEO - PLANETA PLUS
      • Wyniki konkursu EKO - PLANETA i konkursu GEO - PLANETA PLUS

      • W czwartek, tj. 1 marca 201 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA           w formie testowej. Uczestniczyło w nim czworo uczniów naszej szkoły. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 38. Otrzymaliśmy wyniki tego konkursu, które przedstawiają się następująco:
       a)   Jakub Figurski kl.VIIb 27 punktów,
       b)   Zuzanna Anna Dąbrowska  kl. VIb  26 punktów,

       c)   Miłosz Moczadło kl. VIa  21 punktów,

       d)   Małgorzata Wiśniewska kl. VIb  15 punktów.

       Uczeń Jakub Figurski  z klasy VIIb otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik, Zuzanna Anna Dąbrowska z klasy VIb - dyplom wyróżnienia.

       Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uznania.

         W środę 14 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "GEO-PLANETA" PLUS w formie testowej. Uczestniczyło w nim sześcioro uczniów naszej szkoły: Miłosz Moczadło, Bartosz Dąbkowski, Szymon Lewandowski, Michalina Dąbrowska, Ksawery Kuczkowski oraz Bartosz Różycki. Maksymalna ilość punktów to 38. Otrzymaliśmy wyniki tego konkursu, które przedstawiają się następująco:

       a)  Bartosz Dąbkowski kl.Vb  23 punky - dyplom za bardzo dobry wynik,

       b)  Szymon Lewandowski kl. VIIa  20 punktów - dyplom wyróżnienia,

       c)  Michalina Dąbrowska kl. VIb  17 punktów - dyplom uznania,

       d)  Miłosz Moczadło kl. VIa 17 punktów - dyplom uznania,

       e)  Ksawery Kuczkowski kl. VIIa  16 punktów - dyplom uznania,

       f)  Bartosz Różycki kl. VIb  15 punktów - dyplom uznania.

       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (KZ)

      • Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy - Las bez tajemnic

      • 16 maja 2018r. na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Grabina – Łąkorz” odbyła się XI edycja Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Leśnictwie i Łowiectwie pod hasłem "Las bez tajemnic". Organizatorami tego konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy, Nadleśnictwo Jamy, Brodnica i Iława, Porozumienie Kół Łowieckich "Kult św. Huberta" oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu. Do wspólnych zmagań przystąpiły 22 szkoły z powiatu brodnickiego i nowomiejskiego, reprezentowanych po dwóch uczniów z każdej szkoły. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIa: Miłosz Moczadło i Wiktor Grzywacz. Uczestnicy pisali test wiedzy o leśnictwie i łowiectwie oraz znajomości podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych, rozpoznawali podstawowe gatunki drzew i krzewów na podstawie zdjęć i naturalnych okazów oraz ocenie podlegała wcześniej przygotowana praca - Pędownik. Nasi uczniowie nie znaleźli się w pierwszej trójce. Natomiast trzecie miejsce w strzelaniu z wiatrówki zdobył Miłosz Moczadło. Uczniowie wrócili zadowoleni z nagrodami i wzbogaceni o nowe doświadczenia. Szkoła otrzymała dyplom, lornetkę oraz piękny Przewodnik Collinsa - "Drzewa". Opiekunem uczniów był  nauczyciel przyrody - p. Jarosław Kamiński. Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (KZ)

     • XIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
      • XIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

      • 14 maja 2018 r. w naszej placówce odbył się XIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego. W konkursie na etapie szkolnym wzięły udział 73 osoby, natomiast do etapu powiatowego przystąpilo 20 uczniów z ośmiu szkół podstawowych. Test leksykalno-gramatyczny przygotował Marcin Lendzion, nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Trzebczyku. Gośćmi konkursu byli  wiceburmistrz Nowego Miasta Lubawskiego  Krzysztof Widźgowski oraz wicestarosta Katarzyna Trzaskalska. W trakcie pisania testu przez uczniów odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego. Szkolenie pt. „Po nitce do kłębka-egzamin ósmoklasisty odkodowany” poprowadził konsultant metodyczny wydawnictwa  Oxford, Grzegorz Fidala.

       Wyniki konkursu są następujące:

        

       1. Stanisław Sosnowski z Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

       2. Samuel Schramm z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim

       2. Jakub Figurski  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim

       3. Mateusz Nas z Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

       4. Mateusz Siemieński ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie

       4. Dawid Szpanelewski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim

       5. Marcin Machajski z Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej z Nowego Miasta Lubawskiego

       5. Szymon Melka ze Szkoły Podstawowej z Lipinek

       6. Miłosz Grzywacz ze Szkoły Podstawowej z Boleszyna

       7. Michał Bytner ze Szkoły Podstawowej z Lipinek

        

       Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe, wydawnictwo Oxford oraz firma Aviva,  poczęstunek natomiast Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim, za co serdecznie dziękujemy. Organizacją konkursu zajęła się: Lucyna Ben Nasr oraz Łukasz Leszczyński. Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom! (KZ)

     • Mityng lekkoatletyczny
      • Mityng lekkoatletyczny

      • 5 maja w Lidzbarku Warmińskim odbył się mityng lekkoatletyczny w ramach wojewódzkiego otwarcia sezonu oraz zawody z programu Lekkoatletyka  dla każdego, w którym wzięło udział blisko 200 dzieci. Rywalizowały one w biegach na 60, 600 i 1000 m oraz w skoku w dal. Nie zabrakło w nim zawodników z naszej szkoły, którzy udowodnili swoją sprawność fizyczną. Do sukcesów zaliczyć można 2 miejsca:  Mai Antoszewskiej w pchnięciu kulą 3 kg na odległość 11.07 m, Alicji Kowalskiej w skoku w dal – 4,12 m III miejsca: Dawida Szpanelewskiego z rekordem szkoły w biegu na 600 m z czasem 1.29,89 s Miłosza Moczadło w skoku w dal na odległość 4,60 m Alicji Kowalskiej w w biegu na 60  Blisko podium były także dziewczęta w biegu na 600 m. Ola Pruchniewska – V, Oktawia Straus – VI, Sandra Wilk – VII oraz Julia Dembińska – VIII. Na zakończenie zawodów najlepsi zawodnicy i zawodniczki z każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale. Przed nimi następne zawody. Życzymy im dalszych sukcesów. (KZ)

        

     • Ogólnopolski konkurs– MEDITEST
      • Ogólnopolski konkurs– MEDITEST

      • Pięcioro  uczniów naszej szkoły wzięło udział w  ogólnopolskim konkursie
       z wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony – MEDITEST. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienia znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, oraz zwiększenie świadomości wobec zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach. Konkurs ten obejmuje treści ponadprogramowe, a organizuje go Ogólnopolskie Centrum Edukacji.  Polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań. Ogromny sukces w tym konkursie osiągnęła uczennica klasy VIb Zuzanna Anna Dąbrowska, która otrzymała tytuł laureata zajmując 5 miejsce. Kolejni uczniowie to:

       Zuzanna Zielińska klasa VIA – 17 miejsce

       Małgorzata Wiśniewska VIB – 22 miejsce

       Patrycja Kempkowska VIA – 25miejsce

       Miłosz Moczadło VIA- 26 miejsce

       Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem I. Światkowskiej. (KZ)

     • Rejonowy konkurs pierwszej pomocy i wiedzy o PCK
      • Rejonowy konkurs pierwszej pomocy i wiedzy o PCK

      • W dniu 10 maja 2018r  drużyna w składzie: Bartosz Zellma, Małgorzata Wiśniewska z kl. VIb i  Zuzanna Zielińska z kl. VIa wywalczyła I miejsce  w Rejonowym Konkursie  Udzielania Pierwszej Pomocy i Wiedzy o PCK.  Celem konkursu było sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, reagowanie w sytuacjach zagrożenia i upowszechnianie podstawowych zasad i historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim współorganizowany z Rejonowym Oddziałem PCK.  Do rywalizacji przystąpiły 3-osobowe reprezentacje  z 8 szkół powiatu nowomiejskiego. Zawodnicy  musieli pokonać trasę, na której rozmieszczone były stacje z upozorowanymi wypadkami. Należało np. opatrzeć chorego ze złamaniem otwartym kończyny  czy urazem głowy. Poza udzieleniem pierwszej pomocy, każda drużyna musiała odpowiedzieć na szereg pytań z historii PCK.  Nasz zespół wypadł rewelacyjnie zdobywając 129 punktów na 133 możliwe. Doceniono ich pracę zespołową, kreatywność i planowe działanie. Życie ludzkie jest wartością o pierwszorzędnym znaczeniu. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele jest sytuacji, gdy nagle może być ono zagrożone. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji z powodu zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.  Zespół ten jest przygotowany i gotowy do ratowania innych. Oni wiedzą, że często o ludzkim życiu decyduje szybkość i sprawność prowadzenia działań ratowniczych. Drużynę do konkursu przygotowała opiekun SK PCK Irena Światkowska. (KZ)

     • Śladami Jana Pawła II
      • Śladami Jana Pawła II

      • 11 maja 2018 roku, w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,  na obiektach sportowych  należących do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim odbył się II Nowomiejski Konkurs „Śladami  Jana Pawła II” dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem konkursu była nowomiejska „Jedynka”.  Konkurs otworzył wiceburmistrz Nowego Miasta Lubawskiego  Krzysztof Widźgowski.

       Celem konkursu było propagowania zdrowego stylu życia, wzmacnianie więzi rodzinnych, kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej, podnoszenie świadomości społecznej w  zakresie promowania i kształtowania prozdrowotnego stylu życia młodzieży szkół podstawowych, doskonalenie umiejętność działania w zespole i rozwijanie umiejętność pozytywnej i motywującej rywalizacji.

       W konkursie udział wzięły Rodziny ze szkół w Nowym Mieście i w Kurzętniku. Ciekawe i różnorodne konkurencje sportowe przebiegły w atmosferze zrozumienia i przyjaźni.  Konkurs zakończył się wyłonieniem zwycięzców, którymi została Rodzina  z Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Na II miejscu uplasowała się Rodzina z nowomiejskiej „Dwójki”, a na trzecim szkoła gospodarzy. (enb)

        

     • Zapraszamy na XVI Festyn Szkolny
      • Zapraszamy na XVI Festyn Szkolny


      • Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie  spędzanie czasu w miłej   i przyjaznej atmosferze  na

        XVI Festyn Szkolny pn. „Na festynie jak w rodzinie”

       Impreza  odbędzie się 19 maja 2018 roku (sobota) na terenie naszej szkoły. Głównym celem  jest propagowanie i pogłębianie więzi pomiędzy członkami rodziny, społeczności szkolnej i lokalnej. Uroczyste otwarcie festynu nastąpi  o godzinie 14.00.  Patronat honorowy imprezy objął Burmistrz Miasta Józef Blank, a patronat medialny - Gazeta Nowomiejska oraz TV Eltronik Lubawa. W programie przygotowaliśmy wiele atrakcji m.in. pokaz umiejętności wokalnych, tanecznych i aktorskich gości oraz  naszych  uczniów, występ orkiestry dętej, zespołów i grup muzycznych, pokaz sztuki walk i taniec z ogniem, kawiarenka i kiermasz ciast, punkt gastronomiczny, a w nim: zdrowa żywność, tosty i sandwiche, kiełbasa z grilla, szaszłyki, grochówka, kluski z kapustą, wata cukrowa, popcorn, kiermasz książek i zabawek, punkt medyczny, zjeżdżalnia i trampolina dla najmłodszych, przejażdżka bryczką, malowanie twarzy, stoisko z kosmetykami, punkt medyczny, pokaz udzielania pierwszej pomocy. Po raz pierwszy na naszym festynie FOTO budka! Zapraszamy! (enb)