Nawigacja

Przyroda

Konkursy

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ZBIÓRKI

BATERII W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 


1. Cel konkursu:  Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki baterii.

 • Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki baterii.
 • Zachęcanie wszystkich do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów.
 • Uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych.

2. Organizator konkursu:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub.
 • Koordynator konkursu: Jarosław Kamiński

3. Warunki konkursu i jego przebieg:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 • Uczniowie mogą prosić o wsparcie w zbiórce baterii rodzinę, znajomych, sąsiadów, instytucje, zakłady pracy.
 • Baterie zbierane są przez całą klasę i następnie przekazywane do koordynatora konkursu.
 • Zbiórka baterii odbywa się od 10 września 2018 roku do 10 maja 2019 roku.

4. Kryteria oceny:

 • Ilość (w kilogramach) zebranych w ciągu roku szkolnego baterii przypadająca na jednego ucznia danej klasy.

5. Ogłoszenie wyników konkursu. 

 • Najbardziej aktywne klasy zostaną wyróżnione i nagrodzone dyplomami w czerwcu 2019r.

                                                                       

                                                             Koordynator konkursu

                                                                Jarosław Kamiński

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184