• Aktualności

      • Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, spędzone w gronie najbliższych, przyniosą wiele radości, ciepła i optymizmu, a nadchodzący Nowy Rok 2019 niech spełni zamierzenia i przyniesie wiele satysfakcji.

     • „Pójdźmy do Betlejem” – jasełka szkolne
      • „Pójdźmy do Betlejem” – jasełka szkolne

      • Dzisiaj w naszej szkole odbyła się Wigilia.  Prowadząca uroczystość Ewelina Niścigorska –Bojarska powitała gości: Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Dorotę Osińską, Radnych Miejskich: Adama Strausa, Mieczysława Kubackiego i Jana Obuchowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Romualda Koszewskiego, Księdza Kanonika Zbigniewa Markowskiego, Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Monikę Szymańską, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, emerytowanych dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli z przedszkola miejskiego i szkoły, a także licznie przybyłe dzieci i rodziców.

       Życzenia świąteczne złożył dyrektor Jerzy Resicki oraz obecni goście.

       Uczniowie klasy I a, IV a, IV b i V a pod kierunkiem nauczycielek Elżbiety Lewandowskiej i Marzenny Rykaczewskiej przedstawili jasełka pt.: „Pójdźmy do Betlejem”. Dzieci śpiewały kolędy tradycyjne i współczesne oraz przedstawiły sceny biblijne mówiące o narodzeniu Chrystusa. Do żłóbka przybyły też dzieci z różnych kontynentów i radośnie witały Dzieciątko. Piękne stroje przygotowali rodzice małych artystów, a dekorację sali wykonały nauczycielki: Wiesława Markowska i Marzena Cieplak.

       Nie był to pierwszy występ jasełkowy w tym roku. Wczoraj dzieci  wystąpiły dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w sali Miejskiego Centrum Kultury.

       Jutro  jasełka obejrzą wszyscy pozostali uczniowie naszej szkoły. Następnie cała „grupa jasełkowa” uda się do zakładu patronackiego „Expom”, aby tam zaprezentować swoje przedstawienie oraz złożyć życzenia świąteczne dyrekcji  i pracownikom. (enb)

     • Dziękujemy ofiarodawcom!
      • Dziękujemy ofiarodawcom!

      • „Podaruj słodkie serce” to akcja charytatywna, która organizowana jest w naszej szkole od wielu lat. Nadal cieszy się ogromnym powodzeniem wśród naszych uczniów. Nie brakuje u nas osób o gorących sercach, które chętnie dzielą się z innymi. Cieszy fakt, że  z roku na rok  rzesza ofiarodawców powiększa się, bo  są wśród nas tacy, którzy pamiętają o innych i potrafią się dzielić.  Tegoroczna przedświąteczna zbiórka słodyczy  zakończyła się ogromnym  sukcesem. Z przyniesionych do szkoły słodyczy    udało się przygotować wiele  paczek świątecznych, które trafiły do naszych uczniów.  Zbiórka  trwała   3 tygodnie i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej. Jej głównym celem było wyrabianie wśród uczniów nawyku dzielenia się z innymi. Akcję zorganizowały nauczycielki: Katarzyna Zapałowska, Iwona Kołecka,  Wioletta Bączek – Samulewicz. Organizatorki serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom. (KZ)

     • Ogólnopolskie zmagania
      • Ogólnopolskie zmagania

      • 13 grudnia 2018 r. w hali lekkoatletycznej Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyły się III Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa "Czwartków Lekkoatletycznych". W zawodach uczestniczyło ponad 600 zawodników szkół podstawowych z klas V i VI. Uczniowie rywalizowali w biegach na 60 m., 300 m., 600 m., 1000 m., skoku w dal oraz wzwyż. Młodzi zawodnicy z naszej szkoły mieli możliwość startować w tej imprezie jako reprezentacja Nowego Miasta Lubawskiego. Podczas tej imprezy spotkali wielu znanych sportowców. Należeli do nich medaliści mistrzostw świata i Europy: w skoku o tyczce (6 m.) – Piotr Lisek, w skoku wzwyż (2,33 m.)  – Sylwester Bednarek oraz Marian Woronin – bieg 100 m (9,99 s), który jest jednocześnie jednym z organizatorów zawodów z cyklu „Czwartki LA”  Uczniowie wykazali się walecznością i pomimo tremy zdołali uzyskać dobre lokaty.
       W zawodach uczestniczyli i zajęli miejsca:
       V m. – Jakub Cegielski – skok wzwyż – 140 cm.
       VI m. – Małgorzata Milewska – 600 m – 1,55,07 s. (rekord życiowy)
       XI m.  – Konrad Bartycha – 60 m – 8,72 cm.
       XII m. – Kamila Ławicka – 300 m – 50,07 s (rekord życiowy)
       Opiekunem młodych sportowców był nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole Zbigniew Gołębiewski. (enb)

     • Wywiadówka - klasy I - VIII
      • Wywiadówka - klasy I - VIII

      • 12 grudnia 2018 roku (środa) odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-VIII według następującego harmonogramu:

       17.00 - 18.00 - wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-III

       17.30 - 18.00 - E - szkolenie dla wychowawców i rodziców uczniów  klas VI-VIII na temat: "Być rodzicem nastolatka, czyli słów kilka o rozważnym rodzicielstwie"

       ok. 18.00  - 19.00 - wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV-VIII

       Zapraszamy! (enb)

     • SKS Tour
      • SKS Tour

      • 7 grudnia 2018 r. w hali MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się zajęcia sportowe z cyklu SKS Tour. Zajęcia te odbywają się na terenie całego kraju w 1 miejscowości dla każdego województwa i  przeznaczone są dla grup sportowych SKS. Głównym organizatorem tych spotkań jest Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie.

       W naszej miejscowości w tym dniu odbyły się dwie imprezy. Przed południem dla grup młodszych kl. VI i młodszych, a później dla starszych sportowców z klas od VII do III gimnazjalnej.
       W spotkaniach uczestniczyło ponad 400 uczniów, w tym 40 z naszej szkoły pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego - Andrzeja Czepka oraz Zbigniewa Gołębiewskiego.
       Młodzi sportowcy próbowali swoich sił na deskorolce, w wiosłowaniu, na drążku, odbijali rakietą piłkę zawieszoną na lince, żonglowali: talerzami, piłkami, a także próbowali chodzić na szczudłach i jeździć na monocyklu.
       Na koniec każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe torby z upominkami, a dla całej grupy przekazano piłki siatkowe. (enb)

     • XX Mikołajkowy Turniej Skoku Wzwyż
      • XX Mikołajkowy Turniej Skoku Wzwyż

      • 6 grudnia 2018 roku Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” zorganizował jubileuszowy XX Mikołajkowy Turniej Skoku Wzwyż. Brało w nim udział udział 4o młodych zawodników i zawodniczek  z nowomiejskich szkół podstawowych.
       Uroczystego otwarcia zawodów dokonał dyrektor szkoły Jerzy Resicki. Prezes UKS Zbigniew Gołębiewski zapoznał uczestników z organizacją zawodów. Następnie uczniowie stanęli do rywalizacji.
       Zwycięzcami w swoich kategoriach zostali: Kowalkowska Maja – 115 cm – SP 2, Domżalska Julia – 120 cm – SP 1, Milewska Małgorzata - 125 cm - SP 1, Orzechowski Olgierd – 120 cm – SP 2, Bochenek Miłosz - 125 cm – SP 2, Cegielski Jakub - 145 cm - SP 1.
       Na zwycięzców czekały medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze. (enb)

     • Realizowaliśmy projekt o tolerancji
      • Realizowaliśmy projekt o tolerancji

      • Tolerancja, życzliwość, koleżeństwo – ważne dla nas wartości” to hasło przewodnie projektu realizowanego w naszej szkole w dniach 26.11 – 30.11.2018 r. Tegoroczne działania  miały na celu rozwijanie empatii, szacunku i koleżeństwa, kształtowanie wrażliwości i życzliwości  wobec drugiego człowieka,  wyrabianie umiejętności niesienia pomocy innym  oraz krzewienie idei wolontariatu wśród dzieci. Każdego dnia uczniowie podejmowali działania, które  w różnym stopniu wpłynęły  na zmianę zachowań i uwrażliwiły uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji.  W klasach  przeprowadzone zostały pogadanki połączone z prezentacją multimedialną  na temat tolerancji wśród uczniów. Wszyscy wzięli udział w warsztatach plastycznych pod nazwą „Mój kolega z innego kraju”. Po warsztatach wspólnie dokonali analizy treści prac i umieścili je na dolnym holu w kąciku „Do artysty świat należy”. Kolejnym działaniem było  wykonanie według własnego pomysłu medalu przyjaźni  i obdarowanie nim koleżanki  lub kolegi z równoległej klasy. Wspaniałą lekcją o tolerancji okazało się głośne czytanie przez nauczycieli  utworów tematycznie związanych z życzliwością, tolerancją, koleżeństwem oraz przyjaźnią. W Dniu Radości i Przyjaźni dzieci złożyły wizytę w Bibliotece Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim celem zapoznania się z literaturą dziecięcą i młodzieżową dotyczącą koleżeństwa, przyjaźni. Uczniowie  kl. IV uczestniczyli w warsztacie na temat tolerancji w życiu człowieka. Cała społeczność szkolna mogła zamieszczać na tablicy dokończone zdanie z wyrazem „Lubię…”, wyrażając w ten sposób aprobatę hasła „Każdy z nas jest inny, każdy jest wyjątkowy”. W Dniu Pozdrowień funkcjonowała poczta serdeczności z życzeniami i pozdrowieniami. Promując uśmiech uczniowie ORU wręczali symbole uśmiechu rodzicom, dzieciom, pracownikom szkoły. Niecodziennym wydarzeniem była  debata „Porozmawiajmy o tolerancji”, w której wzięli udział  przedstawiciele wszystkich klas. Ciekawe pytania uczestników wywoływały  ożywioną dyskusję, a udzielane odpowiedzi świadczyły o znajomości tematu. Podsumowaniem działań był happening, na którym każda klasa zaprezentowała wcześniej przygotowane hasło, motto na temat tolerancji.  Pomysłodawcami i koordynatorami projektu były Iwona Kołecka, Katarzyna Zapałowska, Wioletta Bączek – Samulewicz we współpracy z Zytą Sadowską – opiekunem ORU, które serdecznie dziękują całej społeczności szkolnej za aktywny udział w przedsięwzięciu.  (KZ)                                                                                                                                                                                   

        

     • Zuzanna Anna Dąbrowska laureatką Olimpiady Zdrowego Stylu Życia
      • Zuzanna Anna Dąbrowska laureatką Olimpiady Zdrowego Stylu Życia

      • Zuzanna Anna Dąbrowska zaprezentuje powiat nowomiejski na szczeblu wojewódzkim Olimpiady Zdrowia

       1 grudnia 2018 r. odbył się etap rejonowy XXVII edycji Ogólnopolskiej  Olimpiady Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę  reprezentowały  Zuzanna Anna  Dąbrowska  z kl VIIb  oraz Zuzanna  Grześkiewicz  z  klasy Vc.  Uczennice wykazały się bardzo szeroką wiedzą z zakresu zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Z.A. Dąbrowska nie miała sobie równych, natomiast Z. Grześkiewicz zajęła V miejsce. Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble tj. szkolny, rejonowy,  okręgowy (wojewódzki), centralny ( dla szkół średnich). Przed Zuzanną Dąbrowską etap wojewódzki w marcu 2019 r.- życzymy jej sukcesu. Uczennice do konkursu przygotowała  pani I. Światkowska.  W kategorii I  – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum wzięło udział 12 szkół z powiatu nowomiejskiego po 2 uczniów z każdej szkoły. Uczestnicy pierwszych trzech miejsc otrzymali piękne nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali upominki i dyplomy.Fundatorami nagród były poszczególne gminy.  Organizacją Olimpiady zajął się Rejonowy Odział PCK w Nowym Mieście Lubawskim  przy współpracy Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub oraz Sanepidu. (KZ)