• Aktualności

     • Dawid najlepszy w powiecie!
      • Dawid najlepszy w powiecie!

      • Dzisiaj w nowomiejskiej hali MOSiR odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie:

       - grupa starsza- Aleksandra Lendzinowska,  Dawid Kozłowski, Kacper Bedra

       -grupa młodsza - Julia Dembińska,Wiktoria Leszko, Kacper Siwy i Damian Dembiński.

       W klasyfikacji drużynowej grupa młodsza zdobyła III miejsce, natomiast grupa starsza II . Drużyny otrzymały puchary i upominki.

       Puchar w klasyfikacji indywidualnej za pierwsze miejsce zdobył uczeń naszej szkoły Dawid Kozłowski z klasy 8b i otrzymał nagrodę rzeczową - kamerę sportową. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. (enb)

     • Witaj 3 Maj
      • Witaj 3 Maj

      • 30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczysta akademia rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sali gimnastycznej  zebrali się uczniowie klas I-VIII wraz z nauczycielami. Na uroczystości gościliśmy Zastępcę Burmistrza Krzysztofa Widźgowskiego, Radnych Miejskich: Andrzeja Nadolskiego i Andrzeja Jankowskiego,  prezesa Firmy Expom Rafała Domżalskiego oraz Ewę Rudnik – przewodniczącą Rady Rodziców.  Dyrektor szkoły Jerzy Resicki przypomniał zebranym, iż uchwalona 3 maja 1791 r. Konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.  Wiceburmistrz Krzysztof  Widźgowski podkreślił znaczenie patriotyzmu, wskazał na rolę Ojczyzny
       i symboli narodowych w życiu ludzi. Zachęcił do aktywnego udziału w uroczystościach, które będą zorganizowane na rynku nowomiejskim z okazji Święta Flagi Państwowej.

       Uczniowie klas V przedstawili  montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Witaj 3 Maj”,
       w którym  pokazali jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Starali się również odpowiedzieć na pytanie - Czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność? Pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów: Jakuba Cieplaka, Aleksandry Lendzion
       i Katarzyny Górskiej pozwoliły wrócić do czasów minionych i przypomnieć wydarzenia związane z dniem 3 maja 1791 roku.

       Akademię przygotowali uczniowie klas Va, Vb, Vc wraz z wychowawczyniami Magdaleną Ewertowską, Zytą Sadowską, Ireną Światkowską. Solistów przygotowała pani Hanna Szymańska. Dekorację przygotowała Wiesława Markowska. Uroczystość poprowadziła Ewelina Niścigorska – Bojarska. (enb)

        

        

     • Wiosennie sprzątanie Ziemi 2019
      • Wiosennie sprzątanie Ziemi 2019

      • 26 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy IIIb, IVa i Vc Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim wzięli udział w akcji „Sprzątanie Ziemi”. Zbieranie śmieci miało przypomnieć społeczności uczniowskiej o Międzynarodowym Dniu Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia. Klasa IVa porządkowała nasyp i otoczenie nasypu kolejowego, klasa Vc sprzątała tereny zieleni przy ulicy Wodnej i Piastowskiej, klasa IIIb porządkowała teren wokół szkoły. W sposób selektywny zebrano około 9 worków 60 litrowych odpadów, w tym: PET 3 worki, szkło 3 worki i 3 worki innych odpadów. Wszyscy pracowali, jak co roku, z dużym zaangażowaniem, traktując to jako dobrą zabawę i jednocześnie pracę bardzo potrzebną naszemu lokalnemu środowisku. Serdecznie dziękujemy. (enb)

     • OGŁOSZENIE
      • OGŁOSZENIE

      • Przypominam, iż zostały ostatnie dni zbiórki baterii. Ostateczny ich termin to 6 maja 2019 roku . Nie wyrzucamy baterii do kosza, tylko przynosimy je do szkoły.

                                                                                                         Koordynator akcji Jarosław Kamiński

                                                                                                                                                                                                                                                            

        

     • Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
      • Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

      • Dzisiaj w naszej szkole  odbył się Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W konkursie brały udział 4 drużyny: dwie ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dwie ze Szkoły Podstawowej nr 2. Celem konkursu było zwrócenie szczególnej uwagi na poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, propagowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz  promowanie  roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał przedstawiciel KPP w Nowym Mieście Lubawskim - mł. asp. Mateusz Soter oraz pielęgniarka Krystyna Kwiatkowska.

       Turniej składał się z trzech etapów oddzielnie punktowanych. Najpierw wszyscy uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o ruchu drogowym. Następnie każda drużyna miała do wykonania  zadanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzecia część - praktyczna jazda rowerem po trudnym torze przeszkód odbyła się na kompleksie sportowym ,,Sportowa Jagiellonka” . Suma punktów uzyskanych w trzech etapach turnieju zdecydowała o końcowych wynikach. 

       W wyniku rywalizacji zwyciężyli uczniowie naszej szkoły w składzie: Aleksandra Lendzinowska,  Dawid Kozłowski, Kacper Bedra (starsza grupa) oraz Wiktoria Leszko, Julia Dembińska, Kacper Siwy i Damian Dembiński (grupa młodsza). Uczniowie ci będą reprezentować Nowe Miasto Lubawskie na zawodach powiatowych. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta. Gratulacje uczestnikom złożył zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski oraz Dyrektor Jerzy Resicki, a także przedstawiciele Policji - Mateusz Soter i Paweł Cherkowski.  Do turnieju uczniów przygotowali: Krystyna Kwiatkowska oraz  nauczyciele  Zyta Sadowska i  Andrzej Czepek. (enb)

        

     • Sztafetowe zmagania
      • Sztafetowe zmagania

      • 25.04.2019 na stadionie MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe drużyn mieszanych. W zawodach uczestniczyło trzydzieścioro uczniów z naszej szkoły. Startowali w trzech kategoriach wiekowych. A oto rezultaty: 1 miejsce w kategorii kl. V, 2 miejsce – kl. VI oraz 4 miejsce uczniowie klas IV. (enb)

     • Wizyta w szpitalu
      • Wizyta w szpitalu

      • Uczniowie Szkolnego Koła PCK złożyli wizytę na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lub. Na miejscu przywitał nas z radością personel oddziału dziecięcego, gdyż przynieśliśmy małym pacjentom prezenty. Przekazaliśmy stolik i trzy krzesełka. Były to mebelki firmy IKEA- zestaw MAMUT, które zakupiliśmy z  funduszy  Szkolnego Koła PCK. Pieniądze pozyskaliśmy ze sprzedaży biletów wstępu na szkolną dyskotekę z okazji Dni Młodzieży PCK.  Dodatkowo koleżanki i koledzy z kasy VIa zebrali środki pieniężne i zakupili artykuły papiernicze  tj. kolorowanki o treściach edukacyjnych, wycinanki, kredki, zmywalne mazaki. Te artykuły zostawiliśmy również na oddziale dziecięcym. Mali pacjenci byli nieco zawstydzeni naszą obecnością. Panie pielęgniarki poprosiły nas, abyśmy rozpakowali prezenty i wskazały miejsce, na którym ustawiliśmy przyniesione przedmioty. Dzieci przyglądały się kolorowym mebelkom i jak doniósł nam personel, zaraz po naszym wyjściu maluchy zaczęły bawić się przy nowym stoliku i oglądać  książeczki– relacjonuje Maria Grabowska – członek koła PCK.  Kierownictwo oddziału ucieszyła wizyta uczniów. Ze strony szkolnego koła, którym opiekuje się  pani Irena Światkowska padło zapewnienie, że to nie ich ostatnia zbiórka, że wkrótce ponownie odwiedzą szpital z nową niespodzianką. W podziękowaniu dzieci zostały poczęstowane słodyczami, a personel życzył im zdrowia, aby nigdy nie musieli być pacjentami szpitala. (KZ)

      • Uprzejmie informujemy, iż od dnia 24 kwietnia 2019 roku zajęcia dydaktyczne w naszej placówce bedą odbywały się według planu. Komitet strajkowy podjął decyzję o zawieszeniu strajku na czas nieokreślony. (enb)

      • Drodzy Rodzice!

      • Tak samo jak Wam, nam również zależy na dobru naszych dzieci. Protest, który obecnie trwa w naszych placówkach ma na celu spowodowanie korzystnych dla nas wszystkich zmian w systemie oświaty.

       Dążymy do:

       1. Zwiększenia autonomii szkoły.
       2. Ograniczenia biurokracji.
       3. Zmiany podstawy programowej, polegającej na ograniczeniu treści, a położeniu nacisku na kompetencje.
       4. Zmniejszenie ilości uczniów w klasach.
       5. Uregulowania czasu pracy.
       6. Zniesienia selekcyjnej skali ocen w tworzeniu rankingu szkół.
       7. Godnych zarobków i poszanowania pracy nauczyciela.

       Nawiązując do obecnej sytuacji panującej w oświacie i szumu medialnego, który związany jest z Ogólnopolskim Strajkiem Pracowników Oświaty, chcemy poinformować Państwa, że najczęściej powtarzane stwierdzenie, iż nauczyciele pracują od 18 do 30 godzin tygodniowo, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Czas pracy nauczyciela reguluje Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy, który określa 40-godzinny tygodniowy czas pracy, w ramach którego nie tylko prowadzone są lekcje, ale również trwają czasochłonne przygotowania do ich prowadzenia, poświęcanie czasu na przygotowanie pomocy dydaktycznych (za własne pieniądze), udział w zebraniach z Rodzicami, Radach Pedagogicznych, licznych szkoleniach i różnych formach doskonalenia zawodowego, opłacanych z własnych funduszy, wycieczkach klasowych, które często trwają po 16 godzin lub kilka dni. Wtedy nasza praca trwa 24 godziny na dobę.

       Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie, bo dobra szkoła stworzy większe szanse na wszechstronny rozwój naszych dzieci.

       Nauczyciele Szkół Podstawowych nr 1,2,3 oraz Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

        

      • Komunikat dyrektorów jednostek oświatowych

      • Dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów klas ósmych ten etap edukacji kończy się egzaminem. Najwyższej rangi troską szkół jest, by uczniowie mogli przystąpić do tych egzaminów. Dyrektorzy jednostek oświatowych, nauczyciele oraz organ prowadzący czyli burmistrz zrobili wszystko, by te odbyły się bez przeszkód, bez niepotrzebnego stresu dla uczniów. Oczywiście wiele zależało od nauczycieli - na nich ciążyła olbrzymia odpowiedzialność.

       Nauczyciele nie pozostawili uczniów w najważniejszym momencie ich dotychczasowej edukacji. Egzaminy gimnazjalne przeprowadzone zostały prawidłowo i bez zakłóceń. Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się w poniedziałek bez przeszkód o godzinie 9.00. Protest nauczycieli trwa nadal, ale nauczyciele protestują odpowiedzialnie. Nie chcemy szkodzić uczniom, ponieważ wiemy, że sam egzamin i tak już jest dla nich stresujący. Mimo trudnej sytuacji, zapewniliśmy odpowiednią liczbę nauczycieli ze szkół nowomiejskich do przeprowadzenia egzaminów, nie korzystając z pomocy Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

       Drodzy uczniowie, trzymamy za Was kciuki, powodzenia jesteśmy z wami. Szanowni pracownicy oświaty, jesteśmy z Wami.

       Bożena Rutkowska – Marciniak Dyrektor SP3, Jerzy Resicki Dyrektor ZSP, Zbigniew Domżalski Dyrektor ZSPiM

        

        

        

      • Kochani! Na ten pierwszy w Waszym życiu egzamin, życzymy Wam spokoju, wiary w siebie, weny twórczej i odwagi!
       Pomyślcie, że w czwartek egzamin pozostanie już tylko wspomnieniem!
       Trzymamy za Was kciuki! Wspieramy! Myślimy o Was ciepło! 
       Powodzenia!
       Dyrekcja szkoły i Wasi nauczyciele.

        

        

        

      • KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

       Informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 roku zgodnie z harmonogramem :
       - 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - język polski - godz. 9:00,
       - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - matematyka, godz. - 9:00,
       - 17 kwietnia 2019 r. (środa) – język angielski, godz.- 9:00.

       Komisja egzaminacyjna złożona jest z nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz pozostałych szkół nowomiejskich.

       Egzamin przeprowadzony zostanie w salach lekcyjnych w budynku SP1 w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Jagiellońskiej 3

       Przypominam uczniom :

       - uczniowie zdający egzamin przychodzą do szkoły na godzinę 8:30 i zbierają się w górnym holu szkoły.
       - obowiązkowo przynoszą aktualną legitymację szkolną i zakładają odpowiedni strój,
       - przynoszą długopis z czarnym atramentem oraz w drugim dniu - egzamin z matematyki (tj. 16 kwietnia - wtorek) - linijkę,
       - nie przynoszą ze sobą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. telefonów komórkowych, zegarków wielofunkcyjnych i innych),
       - uczniowie mogą do sali egzaminacyjnej wnieść butelkę z wodą.

       Powodzenia na egzaminie!
       Jerzy Resicki
       Dyrektor SP1

      • Drodzy Rodzice! 


       Informuję, że dni 15,16,17 kwietnia 2019 roku są wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 15/2018/2019 z dnia 13.09.2018 roku w porozumieniu z Radą Rodziców.

       Posiłki dla dzieci płatne zostaną odliczone. Posiłki refundowane z MOPS-u i GOPS-u wydawane bez zmian.

       W dniach 15,16,17 kwietnia 2019 roku trwa nadal strajk nauczycieli.

       Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze zgodnie z wcześniej podaną informacją przez rodziców.

       Za związane z tym problemy, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. O odwołaniu, zawieszeniu strajku będę informował na bieżąco poprzez stronę internetową i media społecznościowe.

       Z poważaniem 
       Jerzy Resicki
       Dyrektor SP1

        

      • Szanowni Rodzice! 
       W dniach 11-12.04.2019 r. zajęcia w szkole nie odbędą się.
       Posiłki płatne dla dzieci zostaną odliczone.
       Posiłki refundowane z MOPS-u i GOPS-u wydawane bez zmian. 
                                                                 Z poważaniem Dyrekcja ZSP

      • Zmiany w przebiegu rekolekcji

      • Strajk szkolny oraz planowane egzaminy dla szkół gimnazjaalnych spowodowały zmiany w harmonogramie  rekolekcji:

       Wtorek, środa (I-III)

       1. Rodziców uczniów kl. I - III prosimy o doprowadzenie dzieci do kościoła na mszę o godz. 11.15 i odebranie z kościoła po nauce rekolekcyjnej ok. 12.30. Opiekę nad uczniami w kościele będą sprawowali rekolekcjoniści i Ks. Krzysztof Rozynkowski.

        

       Wtorek (IV-VIII)

       1. Uczniowie kl. VII – VIII spotykają się przed kościołem z Panią Dorotą Kasprowicz i Panią Ewą Górzkowską, które po mszy przyprowadzają uczniów do szkoły na naukę rekolekcyjną. Msza o godz. 9.15, nauka rekolekcyjna 10.30.

        

       1. Rodziców uczniów kl. IV – VI prosimy o doprowadzenie dzieci do kościoła na mszę o godz. 10.15, gdzie opiekę nad uczniami przejmą Panie : Dorota Kasprowicz, Ewa Górzkowska, Renata Dudulska, Dominika Badowska. Po mszy wskazani opiekunowie zaprowadzą uczniów do szkoły na 11.45 na naukę rekolekcyjną.

        

       Środa (IV-VIII)

               1. Msza św.  i nauki rekolekcyjne rozpoczną się w bazylice o godzinie 15.00

        

       Korzystanie ze stołówki pozostaje bez zmian.

      • KOMUNIKAT

        

       W dniu 04.04.2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim zawiązał się Komitet Strajkowy. Na skutek braku porozumienia na szczeblu centralnym,  zdecydowano o podjęciu akcji strajkowej od dnia 08.04.2019 do odwołania.                                                  

       W związku z przystąpieniem do akcji pracowników pedagogicznych informuję, że placówka będzie sprawowała tylko opiekę w ograniczonym zakresie.

       Korzystanie ze stołówki pozostaje bez zmian.

        

       Przepraszamy za utrudnienia.

                                                        

       Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów przez stronę internetową https://sp1nml.edupage.org/.

        

        

        

     • Rekolekcje
      • Rekolekcje

      • Przydział opiekunów dla uczniów w czasie rekolekcji 2019

        

       1. Rodziców uczniów kl. I - III prosimy o doprowadzenie dzieci do kościoła na mszę o godz. 11.15 i odebranie z kościoła po nauce rekolekcyjnej ok. 12.30. Opiekę nad uczniami w kościele będą sprawowali Pani Joanna Szajewska-Psiuk, Ks. Krzysztof Rozynkowski.

        

       1. Uczniowie kl. VII – VIII spotykają się przed kościołem z Panią Dorotą Kasprowicz i Panią Joanną Szajewską-Psiuk, które po mszy przyprowadzają uczniów do szkoły na naukę rekolekcyjną. Msza o godz. 9.15, nauka rekolekcyjna 10.30.

        

       1. Rodziców uczniów kl. IV – VI prosimy o doprowadzenie dzieci do kościoła na mszę o godz. 10.15, gdzie opiekę nad uczniami przejmą Panie : Dorota Kasprowicz, Joanna Szajewska-Psiuk, Renata Dudulska, Dominika Badowska. Po mszy wskazani opiekunowie zaprowadzą uczniów do szkoły na 11.45 na naukę rekolekcyjną.

        

       Korzystanie ze stołówki pozostaje bez zmian.

     • Magda wygrała walkę z bykami
      • Magda wygrała walkę z bykami

      • Dzisiaj nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „O Złote Pióro Starosty”, który odbył się w Nowym Grodzicznie. Najlepsi z najlepszych z naszej szkoły – Magdalena Grzywacz z klasy VIb oraz Ksawery Kuczkowski z klasy VIIIa zmierzyli się dziś z tekstem dyktanda, które obfitowało w liczne trudności ortograficzne. Magdalena Grzywacz zajęła I miejsce w kategorii klas IV-VI i otrzymała główną nagrodę – Złote Pióro Starosty. Gratulujemy Madzi oraz pani Magdalenie Lemanowskiej - jej nauczycielce wspaniałego sukcesu i życzymy powtórzenia go za rok. (enb)

     • KOMUNIKAT DYREKTORÓW NOWOMIEJSKICH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
      • KOMUNIKAT DYREKTORÓW NOWOMIEJSKICH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

      • Informujemy rodziców uczniów nowomiejskich szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli o możliwości wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w dniach od 8.04.2019 r. do zakończenia strajków. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8.00 do 15.00.

       Bardzo prosimy rodziców dzieci młodszych o przyprowadzenie i odbiór dzieci po zajęciach z terenu ww. jednostek.

       Na Rekolekcje Wielkopostne w dniach 8 - 10.04.2019 r. dzieci klas I – III przyprowadzane i odbierane są przez rodziców, natomiast uczniowie klas
       IV – VIII uczestniczą w rekolekcjach wg harmonogramu, ktory zostanie podany w dniu 5.kwietnia.(JMK)

     • Podsumowano Olimpusa
      • Podsumowano Olimpusa

      • Uczniowie klas IV-VIII już po raz kolejny wzięli udział w sesji zimowej ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego  - OLIMPUS. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z : zagadnień gramatycznych, pracy z tekstem czytanym, słownictwa, i struktur leksykalnych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, gdyż wzięło w nim udział 48 osób. Po otrzymaniu wyników okazało się, że  najwięcej punktów zdobyli:

             *  w kategorii klas IV : Jan Milewski, Anna Jonowska

             * w kategorii klas V :Nikodem Golder, Kornelia Seweryn

             * w kategorii klas VI :  Bartosz Dąbkowski, Magdalena Grzywacz

             * w kategorii klas VII :David Rykaczewski, Samuel Schramm

             * w kategorii klas VIII : Ksawery Kuczkowski, Paweł Kowalczyk

       Uczniowie ci otrzymali nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy  - dyplomy uznania. Wszystkim uczniom gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów .  Koordynatorem konkursu był nauczyciel języka angielskiego Łukasz Leszczyński. (enb)