• Aktualności

      • Pożegnanie pani wicedyrektor Eleonory Lewalskiej

      • 25 czerwca 2021 roku, podczas zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas ósmych odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania wicedyrektor pani Eleonory Lewalskiej, która od 1 września 2021 roku przechodzi na emeryturę.

       Pani Eleonora Lewalska przepracowała w naszej szkole 40 lat. 21 lat pełniła funkcję wicedyrektora placówki.  Przez wszystkie lata swojego dyrektorowania zawsze znajdowała czas zarówno dla swoich uczniów, jak i dla nauczycieli. Zawsze miała dla wszystkich szczery i serdeczny uśmiech oraz wyciągała pomocną dłoń w kierunku tych, którzy jej potrzebowali. Potrafiła połączyć wykonywanie swoich codziennych obowiązków z pasją. Przez wiele długich lat była dla nas przewodnikiem i przyjacielem, który całe swoje serce oddał naszej szkole.

       Dziękujemy Pani za wszystkie wspaniałe lata naszej wspólnej pracy. Jako nauczyciel  i dyrektor zapisała Pani w historii naszej szkoły najbardziej wartościowe karty . Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia. (enb)

      • Pożegnanie Absolwentów

      • 25 czerwca 2021 roku o godzinie 8.00 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie klas IV-VII odebrali świadectwa w swoich klasach. Po ostatnim spotkaniu z wychowawcami rozeszli się do domów i rozpoczęli wakacje.

       Godzinę później rozpoczęła się uroczystość pożegnania ósmoklasistów. Mury naszej szkoły opuścili kolejni absolwenci - 50 uczniów z klas ósmych.
       Zebranych na uroczystości powitała prowadząca spotkanie Ewelina Niścigorska-Bojarska. Gościliśmy Burmistrza Miasta pana Józefa Blanka, Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta panią Agnieszkę Muszyńską, Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Andrzeja Nadolskiego, pana Romualda Koszewskiego i panią Ewę Kijorę – wieloletnich byłych dyrektorów naszej szkoły,  Prezesa Zarządu Expom S.A. pana Rafała Domżalskiego oraz panią Martę Tchorzewską - Jego asystentkę, przewodniczącą Rady Rodziców Panią Monikę Gruźlewską. Przybyli również Rodzice tegorocznych absolwentów oraz uczniowie.

       Na początku głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pan Jerzy Resicki. Skierował do uczniów wiele ciepłych słów, podsumował lata spędzone w murach szkoły, życzył uczniom wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszym życiu. Serdecznie podziękował Rodzicom za współpracę.

       Burmistrz Miasta Pan Józef Blank pogratulował uczniom ukończenia szkoły, życzył im wielu sukcesów edukacyjnych w placówkach, w których rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym. Serdeczne słowa uznania skierował również do dyrekcji szkoły i nauczycieli. Życzył wszystkim zebranym dobrego wypoczynku w czasie wakacji.

       Gospodarz naszego miasta pan Józef Blank w tym roku szkolnym ufundował nagrodę specjalną dla ucznia naszej szkoły, który otrzymał najwyższą średnią ocen. Nagrodę z rąk Pana Burmistrza odebrała uczennica z klasy Va Zofia Mączkowska. Zosia uzyskała średnią ocen 5,92. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych odebrała w towarzystwie rodziców - Państwa Ewy i Marcina Mączkowskich. 

       W tym roku po raz trzeci w historii zreformowanej szkoły Dyrekcja i Grono Pedagogiczne przyznało Złote Tarcze - nagrody dla uczniów, którzy przez ostatnie 3 lata nauki uzyskiwali średnie ocen minimum 5,3 oraz wzorowe zachowanie. Wśród tegorocznych absolwentów była jedna taka uczennica. Tę prestiżową nagrodę otrzymała Anna Samulewicz z klasy VIIIa.  14 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.

       Zakład patronacki EXPOM w ramach programu „Akademia EXPOMU” ufundował wartościowe nagrody rzeczowe dla uczniów szczególnie wyróżniających się wiedzą z przedmiotów ścisłych, którzy mają szczególne osiągnięcia w konkursach matematycznych i językowych.

       W tym roku nagrody ufundowane przez EXPOM S.A. otrzymali uczniowie z klas VII -  Zuzanna Grześkiewicz, Filip Orłowski i Małgorzata Zielińska, a z klas VIII – Julia Cukrowska, Anna Samulewicz i Anna Lendzinowska.

       Statuetkę "Lolka" - nagrodę za godne reprezentowanie szkoły i wcielanie w życie ideałów Jana Pawła II - Patrona Szkoły, otrzymała w tym roku Julia Gorzka z klasy VIIIb. Prezes naszego zakładu patronackiego EXPOM S.A. pan Rafał Domżalski obdarował uczennicę atrakcyjną niespodzianką.

       Podziękowania dla uczniów z pocztu sztandarowego otrzymali: Julia Dembińska, Julia Gorzka oraz Maksymilian Rogalski z klasy VIII b.

       Wręczono również podziękowanie oraz upominek w postaci vouchera do sklepu Empik za aktywną pracę w Ogólnoszkolnej Radzie Uczniowskiej w minionym roku szkolnym. Słowa uznania trafiły do Julii Gorzki z klasy VIIIb i Karola Mroczkowskiego z VIIIa.

       Podczas uroczystości nie zabrakło miłych słów skierowanych w kierunku dyrektora szkoły, wychowawcy klasy oraz Rodziców. Nie szczędzono uśmiechów i słów wdzięczności za wspólnie spędzone lata. (enb)

      • Wyniki konkursu KANGUR MATEMATYCZNY

      • W tym roku szkolnym wyróżnienia w konkursie „Kangur Matematyczny” otrzymali:

       - Michalina Mączkowska z kl. IV a

       - Michał Zakreta z kl. IV b

       - Lena Szpanelewska z kl. V a

       Serdecznie gratulujemy!

      • Nałogom mówimy NIE

      • Uczniowie klas Vb i VI b z wychowawczyniami Panią W. Baczek – Samulewicz i J. Małek - Kamińską zorganizowali spotkanie zdalne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lub. dotyczące profilaktyki uzależnień. Poruszono tematy ogromnych szkód zdrowotnych (fizycznych i psychicznych), zaburzeń życia społecznego i rodzinnego, które są efektem spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, napojów energetyzujących. Mówiono o niebezpiecznych zachowaniach dla osoby będącej pod wpływem środków psychoaktywnych, jak i jej otoczenia.

       Poruszono również tematykę sygnałów ostrzegawczych przed uzależnieniem od komputera. Uczniowie obu klas mówią stanowcze NIE nałogom. Często spędzają czas wolny z kolegami i koleżankami, preferują aktywny wypoczynek. Wiedzą, że w razie potrzeby, zawsze mogą szukać wsparcia u osób dorosłych (rodziców, wychowawcy, pedagoga, nauczycieli).

      • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      •  

       25 czerwca 2021 r. 8:00 kl. I-VII

        

                  Z uwagi na obostrzenia związane z COVID 19 nie ma oficjalnej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie odbierają świadectwa od wychowawców w klasach. Rodzice dzieci młodszych nie wchodzą na teren szkoły.

       8:00 Oddział przedszkolny „Pszczółki” w sali nr 15

       9:00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych na zewnątrz przed wejściem do szkoły

        

        

      • Komunikat

      • Rodzice dzieci urodzonych w 2008 roku i 2012 roku proszeni są o umawianie się telefoniczne na obowiązkowe szczepienia do punktu szczepień w przychodni do której dziecko jest zapisane.

       Pielęgniarka Szkolna

       Dorota Marchlewska

      • Rozstrzygnięto konkurs „Super zbieracz surowców wtórnych”

      • W roku szkolnym 2019/2021 zebraliśmy 14802kg makulatury i 32,5 kg aluminium

        

        

       KATEGORIA - MAKULATURA

       I miejsce- klasa VII b wych. Irena Światkowska   /3648kg /

       /166 kg na jednego ucznia /

        

       II miejsce- klasa III b wych. Mariola Lewalska /1047kg /

       /52 kg na jednego ucznia /

        

       III miejsce – klasa VIb –wych. Justyna Małek- Kamińska  / 1225 kg /

       / 51 kg na jednego ucznia /

        

       KATEGORIA - ALUMINIUM

        

       I miejsce- klasa  VII a- wych. Magdalena Ewertowska  / 15 kg /

       / 0,48 kg na jednego ucznia /

        

       II miejsce – klasa IIa - wych. Aleksandra Mosakowska/ 9,5 kg /

       / 0,40 kg na jednego ucznia /

        

       III miejsce- klasa VIIb - wych. Irena Światkowska  / 8 kg /

       / 0,36 kg na jednego ucznia /

        

       GRATULUJEMY!!!

        

       Wspólnie uratowaliśmy238 drzew – dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę surowców wtórnych.

       Zbierając makulaturę chronimy lasy. Jedna tona makulatury daje tyle papieru, co 17 drzew! A to nie wszystko. Wykorzystując makulaturę, oszczędzamy wodę (potrzebną do produkcji papieru) i zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie.

       Powtórne wykorzystanie 1 tony makulatury pozwala zaoszczędzić:
       •    1476 litrów ropy,
       •    26000 litrów wody,
       •    7 m3 miejsca na składowisku,
       •    4,2 tys. kWh energii (czyli tyle, ile jest potrzebne do ogrzania przeciętnego mieszkania przez pół roku). 

       Aluminium jest surowcem  całkowicie podlegającym recyklingowi. Można go wykorzystywać w nieskończoność, przy czym metal ten nie traci swoich właściwości. Produkcja aluminium z rud jest dosyć droga, a złoża boksytu nie odnawiają się.

        

        

        

     • PROGRAM EDUKACYJNY “KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”
      • PROGRAM EDUKACYJNY “KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

      • W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w programie edukacyjnym “Kubusiowi Przyjaciele Natury", który jest jednym z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. Zajęcia prowadzone były w oparciu o materiały edukacyjne “Kubusiowi Przyjaciele Natury”, które zostały skonstruowane tak, aby rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie  poprzez zabawę. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznały różne rośliny i zwierzęta, uczyły się szacunku i ekologicznych zachowań oraz dobrych nawyków w zakresie odżywiania. Przedszkolaki dowiedziały się również, w jaki sposób należy zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu.
       Po zakończeniu programu nasze przedszkole  otrzymało certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
       Koordynator programu Magdalena Wiśniewska (AG)

      • Przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły

      • Wczoraj w godzinach przedpołudniowych Burmistrz Józef Blank wręczył zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora naszej placówki. Dyrektor Jerzy Resicki będzie kierował Zespołem Szkolno - Przedszkolnym do dnia 31 sierpnia 2025 roku.

       Podczas tego samego spotkania Burmistrz Józef Blank powołał Panią Ewelinę Niścigorską-Bojarską, nauczycielkę języka polskiego w naszej szkole na 5 letnią kadencję na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim. Gratulujemy!

       Gratulacje składamy też Panu Zbigniewowi Domżalskiemu, Dyrektorowi ZSPiM, któremu również przedłużono sprawowanie funkcji.

     • Dzień dziecka u Przedszkolaków
      • Dzień dziecka u Przedszkolaków

      • 1 czerwca 2021r.  w naszym przedszkolu obchodziliśmy wielkie święto - "Dzień Dziecka".  Od samego rana panowała radosna atmosfera. Przygotowano dla dzieci wiele atrakcji. Był czas na swobodne zabawy, czytanie bajek, puszczanie baniek mydlanych, jednak największą atrakcją dla naszych milusińskich było "KINO SAMOCHODOWE". Przedszkolaki w swoich wspaniałych pojazdach oglądały bajki i zajadały popcorn. Na zakończenie tego wesołego i pełnego wrażeń dnia każde dziecko otrzymało paczkę słodkości ufundowaną przez Radę Rodziców Szkoły. (AG)

      • Dla naszych milusińskich w dniu Ich święta ...

      • Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Wychowawcy zorganizowali dla swych wychowanków różne atrakcje. Były to piesze wycieczki, wspólne zabawy na szkolnym obiekcie sportowym, grillowanie w Ogrodzie Artemidy czy zajęcia kulinarne. W myśl powiedzenia "Dla każdego coś miłego". Rada Rodziców ufundowała dla dzieci zestawy smakołyków.

       Wszystkim naszym milusińskim z okazji ich święta życzymy dużo radości i sukcesów :-)