• Aktualności

      • Podręczniki do religii i wdż na rok szkolny 2022/2023

      • Zestawienie podręczników do religii - 2022/23

        

       Przedszkole

        Podręcznik – numer, tytuł, autorzy

        

       Trzylatki

       AZ-01-01/10-KI-1/15

       Radosne dzieci Boże

       D. Kurpiński, J. Snopek, Jedność, Kielce

        

        

       Czterolatki

       AZ-02-01/10-KI-3/16

       Świat dziecka Bożego

       D. Kurpiński, J. Snopek, Jedność, Kielce

        

        

       Pięciolatki

       AZ-03-01/10-KI-2/15

       Spotkania dzieci Bożych

       D. Kurpiński, J. Snopek, Jedność, Kielce

        

        

       Sześciolatki

       AZ-04-01/20-KI-1/20

       Tak! Jezus mnie kocha

       red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

        


                                                  Klasy I-IV szkoły podstawowej

       Podręcznik – numer, tytuł, autorzy

        

       Kl. I SP

       AZ-11-01/18-KI-4/20

       Poznaję Boży świat

       red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce

        

        

       Kl. II SP

       AZ-12-01/18-KI-7/21

       Odkrywam królestwo Boże

       red. K. Mielnicki, E. Kondrak

        

        

       Kl. III SP

       Numer w trakcie rejestracji

       Poznaję Jezusa (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

       red. K. Mielnicki, E. Kondrak

        

        

       Kl. IV SP

       AZ-21-02/12-KI-1/12

       Miejsca pełne BOGActw (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

       Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

        

        

       Klasy V-VIII szkoły podstawowej

       Podręcznik – numer, tytuł, autorzy

        

        

       Kl. V SP

       AZ-21-01/20-KI-2/20

       Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

       Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

        

        

       Kl. VI SP

       AZ-22-01/20-KI-4/21

       Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

       Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

        

        

       Kl. VII SP

       Numer w trakcie rejestracji

       Szczęśliwi, którzy czynią dobro

       Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

        

        

       Kl. VIII SP

       AZ-32-01/13-KI-4/14

       Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

       Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

        


        

       Wychowanie do życia w rodzinie” – Teresa Król

       Ćwiczenia: „ Wędrując ku dorosłości”

       Wydawnictwo Rubikon

                                                                                     – kl. IV – VIII


        

      • Pożegnanie absolwentów

      •  

       24 czerwca 2022r. o godz. 11.00 w nowomiejskiej „Jedynce” pożegnano absolwentów.

       Uroczystość zaszczycili swoją obecnością następujący goście: w imieniu Burmistrza Miasta pana Józefa Blanka kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu pani Agnieszka Muszyńska, radni:  panowie Adam Kłosowski, Mieczysław Kubacki oraz Jan Obuchowski, a także Przewodniczący Rady Rodziców pan Piotr Lewandowski. W uroczystości wzięli udział również Prezes Zarządu EXPOM  w Kurzętniku pan Rafał Domżalski oraz Asystentka Prezesa Zarządu Expom pani Marta Tchorzewska - absolwentka naszej szkoły.

       Dyrektor Szkoły Jerzy Resicki, w kilku słowach skierowanych do zebranych na uroczystości, podziękował za wspólne lata, życzył uczniom i wszystkim pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji, a absolwentom znalezienia wymarzonej drogi w dalszej edukacji i spełnienia wszelkich marzeń.

       W czasie uroczystości przekazano sztandar nowym członkom Pocztu Sztandarowego, a ósmoklasiści złożyli ślubowanie, iż będą zawsze z szacunkiem wypełniać misję naszej szkoły i patrona Jana Pawła II.

        

       W tym roku, po raz czwarty zgodnie ze Statutem Szkoły Dyrekcja i Grono Pedagogiczne postanowiło przyznać ZŁOTĄ TARCZĘ - bardzo prestiżowe nagrody dla uczniów, którzy przez ostatnie 3 lata nauki uzyskiwali średnie ocen co najmniej 5,2 oraz wzorowe zachowanie. Wśród tegorocznych absolwentów jest jedna taka uczennica. Złotą tarczę otrzymała uczennica klasy VIII a Małgorzata Zielińska – średnia ocen 5,50.

        

       W tym roku już po raz szósty w historii naszej szkoły zakład patronacki EXPOM ufundował wartościowe nagrody rzeczowe dla uczniów szczególnie wyróżniających się wiedzą z przedmiotów ścisłych, którzy mają szczególne osiągnięcia w konkursach matematycznych i językowych.

       Jest to program, w ramach którego cyklicznie są nagradzani najlepsi z najlepszych naszej szkoły – uczniowie klas VIII.

       W tym roku nagrody ufundowane przez EXPOM S.A. otrzymali uczniowie:

        

       Jan Kasprowicz

       Małgorzata Zielińska

       Magdalena Kamińska

        

       Dyrekcja szkoły oraz Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić DODATKOWO uczniów za wiedzę, umiejętności oraz rozsławianie naszej szkoły w mieście, powiecie, województwie i kraju.

       W tym roku są to następujący uczniowie:

        

       Jakub Cieplak – za osiągnięcia artystyczne

       Kornelia Seweryn – za osiągnięcia lingwistyczne

       Olga Szpanowska – za aktywną pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia

       Zuzanna Grześkiewicz – za aktywną pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia

       Igor Kotłowski – za osiągnięcia w dziedzinie matematyki.

        

       Laureata nagrody Złoty Rower, która jest przyznawana uczniowi, który w ciągu roku szkolnego dokonał największego progresu w średniej ocen zaprezentował przewodniczący Rady Rodziców pan Piotr Lewandowski. Zaszczyt ten przypadł Marii Domżalskiej z klasy VIIIa.

        

       W trakcie uroczystości rozdano również wyróżnienia, nagrody książkowe, dyplomy, które ufundowała Rada Rodziców.

       W klasie VIII a nagrodzono 8 przodowników: Maja Bartkowska – średnia ocen 5,17 i wzorowe zachowanie. Maria Domżalska – średnia ocen 4,89 i bardzo dobre zachowanie. Karolina Klimek – średnia ocen 5,06 i wzorowe zachowanie. Zuzanna Ługiewicz – średnia ocen 4,78 i wzorowe zachowanie. Filip Orłowski – średnia ocen 5,44 i bardzo dobre zachowanie. Nikola Strzyżewska– średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Nel Ząbkiewicz – średnia ocen 4,94 i bardzo dobre zachowanie. Małgorzata Zielińska – średnia ocen 5,50 i wzorowe zachowanie.

        W klasie VIII b wyróżniono 4 przodowników: Zuzanna Grześkiewicz – średnia ocen 5,28 i wzorowe zachowanie. Magdalena Kamińska – średnia ocen 5,11 i wzorowe zachowanie. Jan Kasprowicz – średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Mariana Kotkudak – średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie.

       Wszystkim serdecznie gratulujemy wyników.

        

       W tym roku pracę na rzecz społeczności szkolnej w Radzie Rodziców kończą:

        pani Ewa Rudnik – długoletnia przewodnicząca RR, pani Bożena Dąbrowska, pani Iwona Zielińska, pani Monika Szymańska, którym bardzo dziękujemy za współpracę na rzecz szkoły i dzieci.

        

       Podczas uroczystości pożegnano też panią Mirosławę Mamińską, która odeszła na świadczenie kompensacyjne po 33,5 latach pracy. Pani Mirosława Mamińska całą karierę zawodową odbyła  w jednej szkole. Jako nauczyciel nauczania początkowego  kładła szczególny nacisk na wszechstronny rozwój ucznia w początkowym etapie edukacji. Krzewiła kulturę słowa i pomagała stawiać pierwsze kroki w zawiłych labiryntach polszczyzny, matematyki, środowiska, informatyki, j. angielskiego i kultury fizycznej oraz rozwijała w swoich wychowankach wrażliwość estetyczną i artystyczną. Jej uczniowie z sukcesami brali udział w licznych konkursach, a zwłaszcza w przedsięwzięciach prozdrowotnych Fundacji WOŚP.  Za swoją pracę została kilkakrotnie nagrodzona przez dyrektorów szkoły. Chętnie dzieliła się z nami swym doświadczeniem. Mimo własnych zajęć i trosk znajdowała czas dla innych. Umiała dodać otuchy początkującym pracownikom i pomóc znaleźć optymalne rozwiązania dla tych, którzy mają już za sobą niemałą praktykę. 

        

       Uczniowie klas ósmych podsumowali również swoją bytność w naszej szkole uświetniając uroczystość montażem słowno -muzycznym „Szczęśliwej drogi już czas”. Przekazali również podziękowania Dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym szkoły. Uczniowie zasadzili przy szkole pamiątkowe drzewa, które będą nam ich przypominać.

        

       Życzymy wszystkim spełniania marzeń, rozwijania się i doskonalenia swoich umiejętności i zdolności. Jesteśmy przekonani, że wszyscy pracowaliście na miarę swoich możliwości i każdemu z Was należą się ogromne gratulacje. Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego. Powodzenia!

        

        

        

      • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

      • 24 czerwca 2022r. o godz. 9.00 w nowomiejskiej „Jedynce” zakończono kolejny rok szkolny.

       Uroczystość zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Burmistrz Miasta pan Józef Blank, radni:  panowie Adam Kłosowski, Mieczysław Kubacki oraz Jan Obuchowski, a także Przewodniczący Rady Rodziców pan Piotr Lewandowski.

       Dyrektor Szkoły Jerzy Resicki, w kilku słowach skierowanych do zebranych na uroczystości, podziękował za wspólny rok, życzył uczniom i wszystkim pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji.

       Od ubiegłego roku pan Burmistrz Józef Blank przyznaje nagrodę dla ucznia, który zdobył najwyższą średnią ocen. W tym roku najlepszym wynikiem może poszczycić się Zofia Mączkowska z klasy 6a – średnia ocen 6,0, co oznacza, że na świadectwie same szóstki.

       Podczas uroczystego apelu wręczono nagrody przodownikom nauki, których  w klasach IV-VII było 69. Najlepsi uczniowie z klas III również otrzymali nagrody. Fundatorem dyplomów i nagród książkowych była Rada Rodziców.

       Zbigniew Gołębiewski przedstawił nazwiska trojga uczniów, którzy otrzymali tytuły „Sportowiec roku”: Maja Mówka, Michalina Mówińska oraz Arkadiusz Koźmiński. Nagrody w postaci pucharów wręczył Dyrektor Szkoły Jerzy Resicki.

       Nikt nie lubi pożegnań, bo zawsze oznaczają one zakończenie pewnego etapu w życiu.

       W tym roku szkolnym pracę w naszej placówce kończy kilku pracowników: pani Mirosława Mamińska, którą pożegnaliśmy na akademii o godzinie 11, pani Mamińska przepracowała w naszej szkole 33 lata, pracę w tutejszej szkole kończy również pan Łukasz Leszczyński, dziękujemy mu za 12 lat pracy oraz pani Grażyna Maciejewska – kierownik kuchni, która przepracowała w szkole  43 lat.

       Po uroczystości oficjalnej uczniowie udali się na ostatnie w tym roku spotkania z wychowawcami do swoich klas.

             Dzieciom życzymy wspaniałych wakacji, a dorosłym długich i wyjątkowych urlopów.

          Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.  

        

      • Podsumowanie konkursów matematycznych

      • W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur Matematyczny. W tym konkursie brało udział 42 uczniów.

       W grupie Żaczek wyróżnienie otrzymały:

       - Bober Antonina

       - Kowalewicz Julia

       W grupie Maluch wyróżnienie otrzymała:

       - Bogucka Agata

       W grupie Kadet wyróżnienie otrzymał:

       - Igor Kotłowski.

       W kwietniu odbył się Szkolny Matematyczny Konkurs Klas Siódmych w którym brało udział 15 uczniów. Pięcioro uczniów Igor Stasiuk, Jan Milewski, Matylda Rulewska, Wiktor Lewandowski, Beniamin Mazur reprezentowało naszą szkołę na Miejskim Konkursie Matematycznym Klas Siódmych zajmując drużynowo trzecie miejsce.

       Do konkursów przygotowywały pani Wioletta Bączek-Samulewicz i Justyna Małek-Kamińska oraz Gizela Moczadło oraz Adrianna Kaminska wychowawczynie klas 2 i 3.

      • Apel

      • Dziś odbył się apel, na którym zostały przekazane nagrody uczniom, którzy w ostatnim czasie brali udział w wielu konkursach i zawodach sportowych: recytatorskich, plastycznych, geograficznych, ekologicznych, charytatywnych. Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulujemy talentów, wiedzy i umiejętności i czekamy na kolejne sukcesy.

      • Kultury świata

      • Odbyło się dziś w naszej szkole nietypowe wydarzenie, w czasie którego klasy miały za zadanie zaprezentować wcześniej wylosowany kraj świata. Do oceny jury należało: podstawowe informacje o kraju, ciekawostki, strój, tradycyjne jedzenie, sławni ludzie. Impreza przerosła nasze oczekiwania- uczniowie przygotowali się fantastycznie i wszystkie klasy zostały wyróżnione dyplomami, a wygrały klasy 6b i 7b. Gratulujemy pomysłowości.

      • Żegnamy się z zerówką

      • Dzisiejszego dnia dzieci z grupy „Żabki” pożegnały się z przedszkolem. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice oraz nauczyciele. Dzieci zaprezentowały część artystyczną oraz złożyły podziękowania. Następnie otrzymały dyplomy i przypinki ufundowane przez szkolną Radę Rodziców oraz książeczki od rodziców i nauczycieli.
       Pożegnanie zerówki jest zwykle wzruszającą uroczystością. I tym razem, łezka zakręciła się w niejednym oku.

       Życzymy dzieciom cudownych wakacji.
       Do zobaczenia w klasie pierwszej!

      • Pożegnalna nocka klas ósmych

      • 22 czerwca odbyła się pożegnalna noc w szkole dla uczniów klas ósmych. Uczniowie rozpoczęli imprezę od dyskoteki, do której muzykę zapewniał DJ Kuba Popielski. O północy zadaniem ósmoklasistów było tradycyjnie odszukanie w całkowitych ciemnościach ukrytych opiekunów. Nie było to proste zadanie, ale sobie z tym dość dobrze poradzili - najskuteczniej ukrywał się w zakamarkach szkoły pan Artur Marcfeld. Uczniowie zjedli wspólną kolację, na którą swój specjał - naleśniki z makiem i wiśniami - przygotowały uczennice z Ukrainy. W czasie nocki uczniowie śpiewali karaoke, rozwiązywali quizy o szkole i inne i oglądali filmy, spędzając ze sobą ostatnie chwile w murach naszej szkoły. Dziękujemy opiekunom nocy - panu dyrektorowi Jerzemu Resickiemu, pani Joannie Szajewskiej-Psiuk, pani Jolancie Jonowskiej, pani Olenie Zawadzkiej i panu Arturowi Marcfeldowi.

      • Klasy siódme na wycieczce

      • Klasy siódme wybrały się z wychowawcami paniami Hanną Szymańską, Wiesławą Markowską, Justyną Małek-Kamińską oraz panem Arturem Marcfeldem na wycieczkę do Gdańska. Uczniowie poznali historię Gdańska w towarzystwie pani przewodnik, która oprowadziła wycieczkę po znanych uliczkach Gdańska. Następnie wychowankowie wybrali się w rejs statkiem na Westerplatte. Na sam koniec uczniowie odwiedzili park rozrywki Laser Wars, największy w Polsce i jeden z olbrzymich Laser Tagów na świecie, w którym rozgrywka toczy się na czterech arenach utrzymanych w stylistyce kosmicznej udekorowanych przez uzdolnionych artystów.

      • Klasa 6b na wycieczce

      • Uczniowie klasy 6 b wraz z wychowawczynią panią Wiolettą Bączek-Samulewicz i z panem Andrzejem Czepkiem zwiedzili największy na świecie zamek z cegieł, najważniejszy zamek krzyżacki znajdujący się w Malborku. Oprócz tego odkryli ciekawy zakątek regionu kaszubskiego - Szymbark, gdzie poznali namiastkę języka kaszubskiego, podziwiać mogli najdłuższą deskę świata, dom Sybiraka oraz dom do góry nogami. W miłej atmosferze i przy pięknej pogodzie, klasa integracyjna odbyła krótką, ważną lekcję historii Polski.

      • Nagrodzeni w konkursie „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

      • W maju odbył się wojewódzki konkurs plastyczny pod hasłem: „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, zorganizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy.

       W konkursie wzięło udział pięcioro dzieci z przedszkola: Franciszek Falkowski, Oliwier Wietecha, Zofia Pedynkowska, Zuzanna Gruźlewska oraz Julia Frąckiewicz.
       Dziewczynki dostały dyplomy za udział w konkursie.
       Praca Oliwiera Wietechy została zakwalifikowana do etapu powiatowego.
       Z kolei praca Franciszka Falkowskiego została zakwalifikowana do etapu powiatowego, a następnie do etapu wojewódzkiego, gdzie otrzymał wyróżnienie.

       W dniu dzisiejszym do chłopców przyjechała Pani Joanna Rumińska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w celu wręczenia nagród.

       Serdecznie gratulujemy!

      • PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      • 20 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych i drugich na CZYTELNIKÓW. Zaznaczam, że uroczystość miała charakter symboliczny, albowiem uczniowie wyżej wymienionych klas są niemal zawsze w czołówce uczniów, którzy najchętniej odwiedzają szkolną bibliotekę. Ci najmłodsi oczywiście nie zawsze sami czytają, ale wypożyczają książeczki, aby czytać wspólnie z bliskimi, co oczywiście przynosi same korzyści :)

                 Dzieci złożyły przyrzeczenie, iż będą o książki dbać, szanować je
       i oddawać na czas. Otrzymały również pamiątkowe dyplomy.

                 Przyrzeczenie wplecione zostało w inscenizację pt. „Zaczarowany  świat książek” przygotowaną przez starsze koleżanki: Aleksandrę Lendzion (Królowa Książek), Emilię Lewandowską (Kopciuszek), Matyldę Rulewską (Kot w Butach), Nell Mazur (Calineczka), Marię Mielnik (Czerwony Kapturek) oraz Maję Mówkę (vocal).

      • WYJĄTKOWA LEKCJA DEMOKRACJI Z PANEM POSŁEM Zbigniewem Ziejewskim

      •  

       Nowomiejskie szkoły skorzystały z zaproszenia Pana Posła Zbigniewa Ziejewskiego i wyruszyły na wycieczkę do Warszawy podczas, której miały okazję zwiedzać budynki Sejmu i Senatu. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda miejsce pracy posłów i senatorów oraz zrobić sobie zdjęcie na stanowiskach marszałków sejmu i senatu.

       Pod koniec zwiedzania przemowę skierowaną do uczniów wygłosił Pan Poseł Zbigniew Ziejewski, który podkreślił istotę pracy na rzecz społeczeństwa, nauki języków obcych oraz realizacji swoich planów.

       Pan Poseł, który swoim przykładem udowodnił, że nawet osoba z powiatu nowomiejskiego może zostać ważnym politykiem w Państwie był bardzo ciepło odbierany przez uczniów, którzy słuchali go z uwagą, a także prosili o pamiątkowe zdjęcia. Dodatkowo wyróżniające się wiedzą na temat samorządności osoby zostały nagrodzone książkami przez Pana Posła.

       Dziękujemy Panu Posłowi Zbigniewowi Ziejewskiemu za zaproszenie do Warszawy i serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

      • Wycieczka do Torunia

      • Klasa 1 b w ostatnich dniach uczestniczyła w wycieczce do Torunia zorganizowaną przez wychowawczynię Annę Dembowską. Najpierw uczniowie odwiedzili Młyn Wiedzy, w którym eksperymentowali i wielozmysłowo poznawali świat. Następnie uczestniczyli w warsztatach kręcenia lizaków w Manufakturze Cukierków. Kolejnym punktem, było własnoręczne wykonanie pierników, po wcześniejszym zapoznaniu się z ich tradycją w Żywym Muzeum Piernika. Nie zabrakło również spaceru nad Wisłą oraz ulicami toruńskiej starówki a także przyjrzenia się z bliska Krzywej Wieży. Na koniec dzieci zjadły posiłek w McDonaldzie i szczęśliwe wróciły do domu

      • Jesteśmy finalistami konkursu Pho3nix Kids

      • ​​​​​​​Kilka tygodni przygotowań, mnóstwo sportowych wyzwań, inspiracji i kreatywnej zabawy doprowadziło ponad 600 szkół do wielkiego finału konkursu, w którym zajęliśmy 7 miejsce.

       Nagrodą są warsztaty sportowe w dowolnej dyscyplinie oraz sprzęt sportowy o wartości 5000 zł. Gratulacje dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie.

      • Wycieczka do Płocka

      • 10 czerwca uczniowie klas piątych wybrały się wraz z wychowawcami na wycieczkę do Płocka. Zwiedzili ogród zoologiczny, popłynęli w rejs statkiem po Wiśle oraz mieli okazję obejrzeć interesujący spektakl teatralny "Opowieści Droida" - opowieść o odwadze oparta na Star Wars.