• Aktualności

      • Miejski Mini Maraton Matematyczny

      • W dniu 30 maja reprezentacja klas VI uczestniczyła w Miejskim Mini Maratonie Matematycznym organizowanym przez Zespół Szkół  Podstawowej i Muzycznej. Uczniowie podczas trzy godzinnego maratonu zmierzyła się z osiemdziesięcioma zadaniami matematycznymi. Nasza szkoła drużynowo zajęła II miejsce, w klasyfikacji indywidualnej Michalina Mówińska zajęła trzecie miejsce. Gratulujemy naszym młodym matematykom.

      • Niebieskie Igrzyska 2023

      • Za zorganizowanie w naszej szkole Niebieskich Igrzysk 2023 z okazji Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu otrzymaliśmy dyplom uznania od Instytutu Wspomagania Rozwoju Dzieci w Gdańsku.

      • Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

      •  

       Drużyna w składzie Adrianna Wydrachowska, Zofia Mączkowska i Lena Szpanelewska z klasy VIIa reprezentowały naszą placówkę na Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, które zorganizował  Rejonowy Zarząd PCK w Nowym Mieście Lub.  Drużyna zajęła I miejsce na etapie powiatowym rywalizując z dziesięcioma innymi placówkami. Wręczenia pucharu i nagród dokonała Dyrektor Powiatowej Stacji Sanepidu mgr inż. Ewa Pielak, która równocześnie jest prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Mieście Lub. Zawodniczki udzielały pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby Mistrzostw stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby itd.) oraz rekwizytów i wyglądają bardzo realistycznie. Pani Dyrektor podkreślała, że drużyna wie co zrobić kiedy jest krwawiąca rana, jak się zachować widząc osobę nieprzytomną? Jakie działania należy podjąć, kiedy widzimy omdlenie? Co zrobić kiedy ktoś się krztusi? Na apelu gościliśmy również  panią Joannę   Rumińską pracownika Sanepidu,  która przypomniała uczniom o zagrożeniach wynikających ze spotkania z kleszczem do którego najczęściej dochodzi w miejscach porośniętych trawą lub krzewami. Zarośla stanowią bowiem idealne miejsce oczekiwania na swoją „ofiarę”.  Choroby przenoszone przez kleszcze są ważnym i narastającym problemem epidemiologicznym i klinicznym na świecie i w Polsce. Do zachorowań najczęściej rozpoznawanych w Polsce należą borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Uczennice do konkursu przygotowała pani Irena Światkowska- opiekun SK PCK.

      • Apel z sukcesami

      • Dzisiejszy apel obfitował w nagrody - młodzi piłkarze wywalczyli srebrny Puchar Tymbarka, Franciszek Fajkowski zajął I miejsce w plastycznym konkursie wojewódzkim na temat mycia rąk, natomiast drużyna specjalistek od pierwszej pomocy zdobyła I miejsce w Rejonowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy. Wszystkim ogromnie gratulujemy wspaniałych sukcesów. Przy okazji wizyty, pani Joanna Rumińska z nowomiejskiej stacji SANEPiD-u przypomniała wszystkim o zagrożeniu kleszczami. Życzyła też cudownych, zbliżających się wakacji. Dziękujemy za ciekawą i pouczającą prelekcję.

      • The Big Challenge

      •  

       Poznaliśmy wyniki  internetowego konkursu języka angielskiego The Big Challenge, który odbył się 17 kwietnia  2023r. W tym międzynarodowym konkursie wzięło udział prawie       24 tys. uczniów z Polski, w tym 28 uczniów z naszej szkoły. Konkurs obejmował znajomość słownictwa i gramatyki, wymowę, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, reagowanie językowe oraz kulturę państw anglojęzycznych. Można było maksymalnie zdobyć 350 punktów. Za błędną odpowiedź otrzymywało się punkty ujemne, natomiast za brak odpowiedzi 0 punktów. Uczniowie pisali test na 4 poziomach. Najwyższe miejsca w naszej szkole zdobyli:

       w klasach czwartych i  piątych:

       1. Aleksander Zagórski z kl. V b -310 punktów, 4 miejsce w województwie
       2. Jakub Karbowski z kl. V b- 288 punktów, 13 miejsce w województwie
       3. Nikodem Grzywacz z kl. IV b -281 punktów, 18 miejsce w województwie

       w klasach szóstych:

                     1. Helena Zakrzewska z kl. VI a -303 punkty, 2 miejsce w województwie

                     2. Krystian Bielaszka z kl. VI a- 301 punktów, 4 miejsce w województwie

                     3. Karolina Wojdon z kl. VI a-283 punkty, 17 miejsce w województwie

                     4. Konrad Przybyłowski z kl. VI b-280 punktów, 20 miejsce w województwie

       w klasach siódmych:

       1. Aleksander Grześkiewicz z kl. VII b -342 punkty, 1 miejsce w województwie, 3 w kraju
       2. Lena Kaczyńska z kl. VII b - 276 punktów, 15 miejsce w województwie

       w klasach ósmych:

       1. Jan Milewski z kl. VIII b -316 punktów, 9 miejsce w województwie
       2. Anna Jonowska z kl. VIII b-296 punktów, 31 miejsce województwie
       3. Konrad Jabłoński z kl. VIII c- 293 punkty, 35 miejsce w województwie
       4. Jakub Nowak z kl. VIII b – 286 punktów, 49 miejsce w województwie

       Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Wyróżnionych 13 uczniów dodatkowo otrzymało nagrody książkowe, natomiast Aleksander Grześkiewicz odebrał  dyplom, puchar i koszulkę z logo konkursu za uzyskanie najwyższego wyniku w województwie oraz trzeciego miejsca w Polsce wśród uczniów klas siódmych.

       Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

      • Etap wojewódzki Olimpiady Zdrowia

      • 19 maja 2023r odbył się wojewódzki etap Olimpiady Zdrowia. Nasz powiat reprezentował Aleksander Grześkiewicz z klasy VIIb. Aleksander uzyskał najwyższy wynik w teście sprawdzającym wiedzę obejmującą zagadnienia związane z promocja zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem i ekologią. Dodatkowym zadaniem dla każdego uczestnika Olimpiady było przeprowadzenie w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcji prozdrowotnej promującej zdrowy styl życia. Akcja ta oceniana jest i prezentowana podczas etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Aleksander ze względu na  bardzo krótki termin i nieobecność w szkole nie mógł w pełni zaangażować się w swój projekt pt. „Miej oczy szeroko otwarte”. Głównym celem akcji  było pokazanie rówieśnikom, że Internet może nie tylko uzależniać, ale prowadzić do poważnych wad wzroku. Niebieskie światło zwiększa  ryzyko krótkowzroczności u dzieci. Poza tym im wcześniej wada się pojawi  tym osiągnie większe wartości w okresie późniejszym. Projekt zdobył wynik średni. Ostatecznie Aleksander otrzymał wyróżnienie i nie będzie reprezentował naszego województwa na etapie ogólnopolskim. Dziękujemy Olkowi i pani Irenie Światkowskiej, która przygotowała ucznia do konkursu.

      • MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY O LEŚNICTWIE I ŁOWIECTWIE

      •  18 maja 2023r. na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Grabina – Łąkorz” odbyła się XIV edycja Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Leśnictwie i Łowiectwie pod hasłem "Las bez tajemnic". Organizatorami tego konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy, Nadleśnictwo Jamy, Brodnica i Iława, Porozumienie Kół Łowieckich "Kult św. Huberta" oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu. Do wspólnych zmagań przystąpiło 21 szkół z powiatu brodnickiego i nowomiejskiego, reprezentowanych po dwóch uczniów z każdej szkoły. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VIIa: Adrianna Wydrachowska i Zofia Mączkowska. Uczestnicy pisali test wiedzy o leśnictwie i łowiectwie (m. in. wiedza na temat mrówek, gwara myśliwska i kultura łowiecka), rozpoznawali podstawowe mrówki żyjące w Polsce na podstawie zdjęć i innych form wizualnych oraz ocenie podlegała wcześniej przygotowana praca – przekrój poprzeczny mrowiska. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz gaszenia pożaru, w którym uczestniczyły 2 zastępy straży pożarnej – OSP Łąkorz i OSP Tereszewo. To jednak nie koniec atrakcji, które czekały na uczestników konkursu „Las bez tajemnic”. Podleśniczy leśnictwa Grabiny Pan Paweł Ramik przygotował prelekcję na temat roli pszczół w przyrodzie i życiu człowieka oraz przedstawił wiele zagadnień związanych z pracą pszczelarza w pasiece. Można było postrzelać z wiatrówki, wziąć udział w konkursie wiedzowym losując żołędzie z pytaniem i wybrać sobie nagrodę oraz skorzystać z poczęstunku (ciasto, kiełbasa z grilla, napoje). Nasze uczennice nie znalazły się w pierwszej trójce, ale zajęły godne miejsce w pierwszej dziesiątce. Z konkursu wróciły zadowolone z nagrodami i wzbogacone o nowe doświadczenia. Szkoła otrzymała dyplom, długopis 3D oraz budkę lęgową dla ptaków. Opiekunem uczniów był p. Jarosław Kamiński. Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

        

        

      • Egzamin ósmoklasisty

      • Informacja dla rodziców.

       Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

        EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ROK SZKOLNY 2022/2023

       Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

       Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

       • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;

       • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

       Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

       • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;

       • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;

       • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
         

       • W roku szkolnym 2022/2023 egzamin będzie obejmował:

       • język polski;

       • matematykę;

       • język obcy;

       Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

       Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

       Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

        

       WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

       • Rozporządzenie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/ 2023 i 2023/2024

       https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001591/O/D20221591.pdf

        

       TERMIN EGZAMINU

       Termin główny: maj 2023 r.

       Termin dodatkowy: czerwiec 2023 r.

       HARMONOGRAM EGZAMINU

       • 23 maja (wtorek) – język polskiego godz. 9:00

       • 24 maja (środa) –  matematyka godz. 9:00

       • 25 maja (czwartek) – język angielski lub inny język nowożytny godz. 9:00

       JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

       Egzamin ósmoklasisty to cykl pisemnych testów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

       W arkuszach egzaminacyjnych, jakie dostaną ósmoklasiści, zawarte będą zadania:

       • otwarte – takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź,

       • zamknięte – takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych.

       ILE TRWA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

       JĘZYKA POLSKI –  120 minut.

       MATEMATYKA – 100 minut.

       JĘZYKA ANGIELSKIEGO –  90 minut.

        

       JAKIE PRZYBORY MOŻNA ZABRAĆ NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

       Na egzaminie każdy z uczniów powinien mieć długopis lub pióro obowiązkowo z czarnym tuszem. Na teście z matematyki można mieć linijkę. Każdy zdający egzamin może też mieć przy sobie butelkę wody. Jednak należy pamiętać o tym, że powinna stać przy nóżce stolika.

        

       ILE TRZEBA UZYSKAĆ % ŻEBY ZDAĆ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

       Egzamin zdaje każdy, kto do niego przystąpił i go ukończył. Nawet gdy uzyska 0%.  Wynik egzaminu nie ma też wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Jednak jest brany pod uwagę podczas naliczania punktów na zakończenie szkoły podstawowej. A te są istotne podczas rekrutacji do szkół średnich.

        

       ILE PUNKTÓW MOŻNA UZYSKAĆ ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

       Każdy uczeń po zakończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej może zdobyć maksymalnie 200 punktów:

       • maksymalnie 100 za wynik egzaminu ósmoklasisty,

       • i maksymalnie 100 za oceny na świadectwie.

       WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

       Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone do 3 lipca 2023. Szkoły natomiast do 6 lipca powinny otrzymać zaświadczenia.

       Wyniki na zaświadczeniach zostaną przedstawione w procentach i na skali centylowej. Dzięki temu uczniowie zobaczą porównanie swoich wyników z wynikami wszystkich innych zdających w tym samym roku.

        

       JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

       ORAZ JAKĄ WIEDZĄ TRZEBA SIĘ WYKAZAĆ?

       Egzamin ósmoklasisty ma zbadać poziom wiedzy ucznia kończącego naukę w szkole podstawowej.

       W 2023 roku do egzaminu podejdą uczniowie, którzy dużą część kształcenia realizowali zdalnie. Działo się tak z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym w roku 2023 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Czyli zawężonego katalogu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Podobnie będzie w roku 2024.

       Z zakresem materiału, jaki uczeń powinien mieć opanowany na tym etapie można się zapoznać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W zakładce „Egzamin ósmoklasisty”.

       Podczas przygotowywania się do egzaminu warto skorzystać z pomocy naukowych. Pomogą one w uporządkowaniu wiedzy zdobytej na przestrzeni lat. Podczas przygotowywania się do testów warto postawić na repetytoria dla ósmoklasistów.

       Uczniowie powinni też poćwiczyć rozwiązywanie testów. Arkusze z egzaminami poprzednich roczników można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Są do pobrania za nieodpłatnie.

       Do egzaminu warto się przygotować, tym bardziej że jest na to jeszcze trochę czasu.        

             

       Za wszystkich tegorocznych ósmoklasistów trzymamy kciuki 

      • XIX Festyn Szkolny

      • Niezmiernie miło było nam powitać tak wielu gości na 19-tym festynie szkolnym pod hasłem „Na festynie jak w rodzinie”, który odbywał się w ramach obchodów warmińsko-mazurskich dni rodziny.

       Mieliśmy ogromną przyjemność zaprosić mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, uczniów naszej szkoły,  gości z Ukrainy do wspólnej zabawy, dzięki której również zbieramy fundusze na cele szkoły przy pomocy współorganizatorów dzisiejszej imprezy: Stowarzyszenia Przyjaciel Szkoły, Społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z rodzicami oraz sponsorów.

       Pan Burmistrz Miasta Józef Blank, przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Nadolski oraz pan Dyrektor Jerzy Resicki  oficjalnie otworzyli festyn, w trakcie którego można było się bawić, uczyć, degustować pyszne jedzenie.

       Zaczęliśmy tym razem nietypowo od otwarcia naszych przestrzeni szkolnych, które zyskały nowy wygląd dzięki udziałowi w Szkolnych Budżetach Partycypacyjnych, a także dzięki naszemu Stowarzyszeniu Przyjaciel Szkoły. Za fundusze pozyskane w projekcie został zaopatrzony w wygodne meble dolny hol, a na górnym uczniowie będą mogli spędzać wolny od lekcji czas w wygodnych pufach. Odmienione też zostały ściany na dolnym holu – rysunek schodów, które wykonali nauczyciele – pani Aleksandra Mossakowska, pani Jolanta Jonowska, pani Monika Rucińska oraz pan Maciej Szymański. Zaś w korytarzu świetlicy pojawił się ogromny widok na Małego Księcia i Lisa.

       Kolejnym punktem programu były występy naszych uczniów, a w międzyczasie można było korzystać z wielu atrakcji. Były to między innymi: kawiarenka, kiermasz ciast, grill, punkt gastronomiczny (kluski, frytki, popcorn).

       Dodatkową atrakcją podczas festynu było malowanie kolejnych części muralu na boisku betonowym, które odbywało się pod egidą Nowomiejskiej Akademii Kobiet.

       W czasie trwania występów odbywały się również licytacje atrakcyjnych przedmiotów voucherów na zabiegi kosmetyczne czy pranie dywanów oraz rośliny ozdobne czy łowienie ryb z łódki, książek, urządzeń elektronicznych, plecaków, zwłaszcza solarnego oraz wielu innych gadżetów, również medycznych.

       Stoiska, które można było zwiedzić i skorzystać z oferty: trampoliny, plac zabaw – zamki dmuchane, przejażdżki konne,  loteria, stoisko z rękodziełem wykonanym przez naszych uczniów, stoisko Expom Eco Energy, stoisko SANEPIDu, warsztaty robotyki, turnieje i atrakcje sportowe na Orliku.

       Dzisiejszą imprezę przygotowaliśmy dzięki pomocy rodziców, uczniów, nauczycieli oraz sponsorów: 

       - Informatyczny Expert Jan Bielaszka

       - Firma Expom i Expom Eco- Energy

       - Perfect Clean – Kompleksowe Usługi Sprzątające Kamila Bielicka Gwiździn

       - Enigma Opakowania – Katarzyna Trzcińska

       - Firma Brzozowa Wojciech Jędraszek

       - Studio Make up Julia Cieplak

       - Apteka Panaceum – Mirosława Szpanelewska

       - MK Beauty Room – Michalina Kowalska

       - Rośliny Ozdobne – Państwo Frąckiewicz Gwiździny

       - Hurtownia Elektrotechniczna DOKO Sp. z o.o.

       - AUTO LAND Iława

       - Iwona Gorzka

       - Dezyderiusz Kozłowski

       - Paweł Suszyński

       - Mateusz Deredas

       - Państwo Gruźlewscy

       - Państwo Cieplak

       - Paweł Cherkowski

       - Agnieszka Martko

       - Mateusz Długosz

       - Bajkolandia

       Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i tym, którzy przyczynili się do organizacji naszego wydarzenia – sponsorom, rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym.

       Zapraszamy we wrześniu na kolejny festyn w naszej szkole!

      • Wycieczka do Gdańska i Gdyni

      • Przepiękny stary Gdańsk zwiedzili wczoraj uczniowie klasy 6a i 7a. Uczniowie mieli okazję posłuchać o dziejach miasta, wejść na wieżę Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Po spacerze udali się do Gdyni, by poeksperymentować w centrum Experyment. Później zwiedzali Okręt Wojenny Błyskawica. Wycieczka zakończyła się spektaklem "Hair Spray" w Teatrze Muzycznym, co było niezwykłym dla uczniów przeżyciem, przedstawienie bowiem nawiązywało do sytuacji z życia młodzieży, więc każdy mógł z niego wynieść naukę dla siebie.

      • Wycieczka do Mega Parku w Grudziądzu

      • Dzieci z dwóch grup przedszkolnych: „Słoneczka” oraz „Motylki” udały się na wycieczkę do Mega Parku w Grudziądzu.Na miejscu przywitał nas przewodnik, który oprowadzając dzieci po całym parku opowiadał ciekawostki na temat zwiedzanych miejsc. Przedszkolacy mieli okazję zobaczyć najstarsze i największe Miasteczko Westernowe, w którym odbył się Pokaz Westernowy. Później strzelały do celu z łuku i pistoletu na farbę oraz odwiedziły Kopalnię Złota. Podczas jazdy zadaszonym pociągiem Kansas City Express II, zwiedziły park dinozaurów. Następnie wybraliśmy się obejrzeć figury „Mega-Owadów” oraz „Morskich Stworzeń”.  Oprócz tego zwiedziliśmy Magiczną Krainę Bajek, Baśni i Legend. Następnie udaliśmy się zobaczyć żywe zwierzęta mieszkające w zoo.  Po długim zwiedzaniu przyszedł czas na obiad, zakup pamiątek i zabawę w parku rozrywki. Zmęczeni, ale pełni nowych wrażeń i wspomnień, wróciliśmy do przedszkola, gdzie na swoje pociechy czekali już stęsknieni rodzice.

      • Puchar Tymbarka

      • Ekipa z pierwszej klasy pod wodzą pana Artura Marcfelda zajęła 2. miejsce w finale wojewódzkim Pucharu Tymbarka. W finale przegrali ze szkołą sportową SSp nr 3 w Elblągu. Finał rozrywano w Iławie.

       W półfinale chłopcy wygrali z drużyną z Olsztyna. Paweł Lemanowski został bramkarzem turnieju! Gratulujemy wspaniałych osiągnięć!

      • Święto Szkoły

      • Dzień 18 maja – dzień urodzin Karola Wojtyły, naszego patrona Jana Pawła II. Święto Szkoły obchodzimy od 2011r., kiedy to po raz pierwszy kapituła przyznała nagrodę Lolka. Nasza droga z Janem Pawłem II jako patronem rozpoczęła się w roku 2005 od nadania imienia, a w roku 2007 poświęcony został sztandar szkoły i uczestniczyliśmy po raz pierwszy w pielgrzymce szkół Jana Pawła do Częstochowy oraz przystąpiliśmy do Rodziny Szkół Jana Pawła II. Święto szkoły to nie jedyne wydarzenie dotyczące naszego czcigodnego patrona. Organizowaliśmy biegi papieskie, zasadziliśmy przy szkole dąb Jana Pawła w 2010 roku, spotykaliśmy się też z okolicznymi szkołami noszącymi imię papieża Polaka. Organizujemy z okazji Dnia Papieskiego w październiku konkursy plastyczne czy recytatorskie, wymieniamy się pocztówkami ze szkołami Jana Pawła II. Bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych.

       Pamiętamy o naszym Patronie nie tylko okazjonalnie, ale i w codziennej pracy. Na godzinach wychowawczych oraz lekcjach języka polskiego realizujemy myśli Jana Pawła II, co pozwala nam w pełni zrozumieć Jego przesłanie, które jest dewizą naszej szkoły: „Najważniejszy jest drugi człowiek, w którym można tworzyć to, co dobre i piękne”.

       Z tej okazji zaszczycili dziś nas swoją obecnością w Bazylice oraz w szkole zacni goście - Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pan Józef Blank, Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Nadolski oraz Radni Miejscy – pan Mirosław Urbanowski - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pan Adam Kłosowski, pan Mieczysław Kubacki, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta pani Agnieszka Muszyńska, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddziału w Nowym Mieście Lubawskim pani Agnieszka Bochenek, Prezes Zarządu EXPOM SA - naszego zakładu patronackiego pan Rafał Domżalski, przedstawiciele Rady Rodziców. Powitaliśmy również byłych dyrektorów szkoły – panią Ewę Kijorę i byłych wicedyrektorów – panią Eleonorę Lewalską oraz emerytowanych nauczycieli, jak również emerytowanych niepedagogicznych pracowników szkoły. Na uroczystości nie zabrakło również nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców. Gościliśmy również przedstawicieli lokalnych mediów – telewizji kablowej ELTRONIK oraz Gazety Nowomiejskiej oraz przedstawicieli służb mundurowych. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za obecność, życzenia i kwiaty.

       Niezwykle ważnym akcentem całego spotkania było wręczenie wyróżnienia Lolek 2023, za wzorową postawę uczniowską, zarówno w zakresie nauki, jak i zachowania. Tegorocznym laureatem nagrody został Hubert Kijora z klasy 8b. Serdecznie gratulujemy!

       Święto Szkoły to również okazja do wspomnień o Janie Pawle II w związku z tym uczniowie klasy Vb pod kierunkiem pani Magdaleny Lemanowskiej przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Nie bój się, wypłyń na głębię”. Oprawę muzyczną przygotował pan Mateusz Deredas z zespołem. Dekoracjami zajęły się panie Wiesława Markowska i Zyta Sadowska, nagłośnieniem pan Wiesław Jankowski. Uroczystość sfotografowała pani Mariola Lewalska, a poprowadziły ją panie Żaneta Cherkowska i Jolanta Jonowska.

       Na zakończenie uczniowie delektowali się pysznymi kremówkami papieskimi, które przygotowały panie z naszej kuchni, za co bardzo dziękujemy.

      • Konkurs "Szkolna ławeczka przyjaciółek"

      • Drodzy Państwo!

       W dniach 17-31 maja 2023r. zostanie włączona możliwość głosowania na prace konkursowe pt. Szkolna Ławka Przyjaciółek. Nasza szkoła zrealizowała dwa zadania edukacyjne tj. Realizuj Marzenia i Jesteś dla nas ważny. Zespół realizujący bardzo prosi o głosy na nasze zdjęcia, które są w galerii.

       Numery zdjęć 187# i 360#

       Podaję link poniżej.

       https://akademia-dojrzewania.pl/.../wez-udzial-w...

       Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu

       1.Głosowanie Internautów odbywa się na Stronie Internetowej, za pośrednictwem przycisku Oddaj głos znajdującego się pod oknem z daną Pracą.

       2.Podczas głosowania jedna osoba może oddać wyłącznie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin jedną Pracę Konkursową.

       3.Kryterium ograniczenia do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres i/lub konto e-mail.

       4.Do wybranych osób może zostać wysłana prośba o potwierdzenie oddania głosu poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania. Głosy niepotwierdzone przez głosujących będą nieważne.

       5.W celu dodatkowej weryfikacji prawidłowości glosowania założone jest szyfrowanie captcha.

       6.Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia, a w szczególności:

       a. zmienianie adresów IP;

       b. korzystanie z fikcyjnych kont i/lub adresów e-mail;

       c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.

       7.Działania wymienione w ust. 6 są niezgodne z warunkami Regulaminu, a głosy oddane w wyniku tych działań uważa się za nieważne.

       8.W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w ust. 6 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszenia Pracy Konkursowej z Konkursu.

       W imieniu zespołu dziękuję Wszystkim za oddany głos i stworzenie szansy na otrzymanie nagród

       Irena Światkowska

      • Spektakl profilaktyczny

      • „Bajki na jednej nodze” – teatrzyk profilaktyczny dla dzieci młodszych zaprezentowała dziś w naszej szkole grupa T z Torunia. W trakcie przedstawienia dzieci nauczyły się jak wystrzegać się nałogów, prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia, a także jak unikać zagrożeń czyhających na nie w życiu codziennym. Spektakl bardzo podobał się naszym uczniom, którzy byli wciągani w grę aktorską.

      • "Wielka ucieczka" - spektakl profilaktyczny

      •  

       Dziś w naszej szkole gościliśmy grupę teatralną T z Torunia, która zaprezentowała spektakl dla uczniów klas starszych. Poruszono w nim problematykę uzależnień, asertywności, a także zdrowego stylu życia.

      • Wojewódzki Mityng Lekkoatletyczny im. Wacława Wasieli

      • W dniu 12.05.2023 r. na stadionie MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim odbył się Wojewódzki Mityng Lekkoatletyczny im. Wacława Wasieli. Bardzo dobrze spisała się nieliczna ekipa z naszej szkoły. I miejsce w kategorii U14 z wynikiem 145 cm zdobyła w skoku wzwyż Michalina Mówińska, II miejsce w biegu na 800 m w kat. U16 uzyskał Kacper Raciborski, w tej samej konkurencji III m. wybiegał Tomek Dąbrowski, a IV m. Bartek Jakubowski. W finałach skoku w dal skakali w kat.U14 Maja Mówka oraz Jakub Karbowski, który uzyskał swój rekord życiowy 4.14m. Zaznaczyć trzeba, iż oboje rywalizowali ze starszymi zawodnikami. W zawodach brali udział i bardzo dobrze wypadli: Sara Kińska, Szymon Grześ i Arek Koźmiński.

      • Miejski Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza

      •  

       Uczniowie i uczennice klas 4-8 brali udział w konkursie ortograficznym. Nie udało im się tym razem wywalczyć czołowych miejsc, ale bardzo mocno gratulujemy im odwagi i determinacji w mierzeniu się z tą niezwykle trudną dziedziną naszego języka.

      • Dzień Tańca z Klanzą

      • Grupy przedszkolne świętowały dziś Dzień Tańca z Klanzą.Na boisku dzieci chętnie brały udział w różnorodnych zabawach z chustą animacyjną. Pogoda dopisała, podobnie jak humory przedszkolaków. Zabawy z chustą na świeżym powietrzu sprawiły wszystkim dużo radości.