• Aktualności

      • Wymiana polsko - ukraińska

      • Od wtorku trwa w naszej szkole wymiana polsko - ukraińska. Swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie z tarnopolskiej szkoły nr 28. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami realizują bogaty program - uczestniczą w wycieczkach i ciekawych spotkaniach. Wymiana potrwa do niedzieli. (enb) 

      • Uwaga!

      • Uczestnictwo w Festynie Szkolnym pod hasłem „Na festynie jak w Rodzinie” w dniu 18. 05. 2019 r. jest jednoznaczne ze zgodą na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku oraz tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas festynu mogą być zamieszczone na stronie internetowej, Facebooku, oraz mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych danego wydarzenia.

      • Lekkoatletyka na wesoło.

      • W dniu 14.05.2019 r. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się zajęcia ruchowe dla uczniów z klas II i III. 25 młodych sportowców próbowało swoich sił w biegach, rzutach i skokach lekkoatletycznych. Zajęcia odbywały się w formie zabaw, lecz oprócz nich nie odbyło się też bez rywalizacji w duchu Fair Play. Zawodnicy mieli do pokonania tory przeszkód, rzucali piłeczkami do celu, skakali na gumowych piłkach oraz wszyscy próbowali zrobić „meksykańską falę”. W zabawach poprowadzonych przez nauczyciela w-f Zbigniewa Gołębiewskiego pomagały młode zawodniczki trenujące w KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, które jednocześnie pokazywały uczestnikom zajęć trudniejsze elementy ćwiczeń. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i po wspólnym zdjęciu zakończyliśmy zajęcia. (enb)

      • Brzechwa i Kopciuszek na naszych deskach

      • Z okazji szkolnego festynu w naszej szkole corocznie odbywają się przedstawienia. W tym roku przedszkolaki i uczniowie z klas I-III obejrzeli interpretację wierszy Jana Brzechwy, natomiast starsi uczniowie obejrzeli kabaretową wersję ,, Kopciuszka". Inscenizacje uświetnili swoim śpiewem Wiktoria Ankowska z kl. VIIIb i Jakub Cieplak z kl. Va. Obydwa przedstawienia zostały przygotowane przez członków koła teatralnego, które prowadzi pani Magdalena Lemanowska. Dekoracje przygotowała Pani Wiesława Markowska. (enb)

      • Owce w sieci - warsztaty edukacyjne

      •  Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych p.n. ,,Owce w sieci”. Pedagog z PPP pani Monika Puchniarz metodami aktywnymi, takimi jak: burza mózgów, ćwiczenia komunikacji i rysunki zapoznała dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, a także ukazała alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Uczestnicy zajęć wypełniali kolorowanki, obejrzeli krótkie filmiki, a następnie indywidualnie lub w grupach uzupełniali karty ćwiczeń. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania dotyczące atrakcyjnych zabaw, podawali ciekawe pomysły zajęć z rówieśnikami bez komputera i Internetu. (enb

      • Geoplaneta - wyniki

      • W czwartek 14 marca 2019 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "GEO-PLANETA" PLUS w formie testowej. Uczestniczyło w nim jedenaścioro uczniów naszej szkoły, w tym czworo w kategorii "Adept" (klasa VII i VIII) i   siedmioro w kategorii "Młodzik" (klasa V i VI). Maksymalna ilość punktów to 33. Otrzymaliśmy wyniki tego konkursu, które przedstawiają się następująco:

       1. Kategoria "Młodzik":

       a)  Bartosz Dąbkowski kl.VIb  21 punktów - dyplom za bardzo dobry wynik,

       b)  Maksymilian Rogalski kl. VIb 20 punktów - dyplom wyróżnienia,

       c)  Orłowski Filip kl. Vb 19 punktów - dyplom wyróżnienia,

       d)  Klimek Karolina kl, Va 16 punktów - dyplom uznania,

       e)  Maria Rudnik kl. Vc 15 punktów - dyplom uznania,

       f)  Nikodem Gortatowski kl. Va 15 punktów - dyplom uznania,

       g)  Wiktor Taranowski kl. Va 12 punktów - dyplom uznania,

       2. Kategoria "Adept":

       a)  Jakub Figurski kl. VIIIb 25 punktów - dyplom za bardzo dobry wynik,

       b)  Miłosz Moczadło kl. VIIa 23 punkty - dyplom wyróżnienia,

       c)  Szymon Lewandowski kl. VIIIa  18 punktów - dyplom wyróżnienia,

       e)  Ksawery Kuczkowski kl. VIIIa  16 punktów - dyplom uznania,

       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (enb)

        

        

      • Śladami Jana Pawła II

      • 13 maja 2019 roku, w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim odbył się III Nowomiejski Konkurs „Śladami  Jana Pawła II” dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem była nowomiejska „Jedynka”.  Konkurs otworzył wiceburmistrz Nowego Miasta Lubawskiego  Krzysztof Widźgowski.

       Celem konkursu było rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań poezją Jana Pawła II, bliższe poznanie poprzez poezję wybitnego Polaka - Świętego Jana Pawła II, wdrażanie do świadomego posługiwania się słowem poetyckim, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek wobec dorobku literackiego, umożliwianie uczniom prezentowania swoich uzdolnień i zainteresowań artystycznych, wdrażanie do szlachetnego współzawodnictwa oraz integracja uczniów i nauczycieli.

       W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkoły w Marzęcicach, Gwiździnach, Łąkorza oraz z Nowego Miasta Lubawskiego.

       Jury po wysłuchaniu recytacji jednomyślnie wyłoniło zwycięzców konkursu.  Główną nagrodę w konkursie zdobyła Anna Meler – uczennica nowomiejskiej „Dwójki”. Tuż za nią uplasowała się Zuzanna Anna Dąbrowska, która reprezentowała nowomiejską „Jedynkę”, trzecie miejsce zajęła Oliwia Ruczyńska ze szkoły w Łąkorzu. Wyróżniono Martynę Ostrowską ze szkoły w Marzęcicach. (enb)

     • Mityng lekkoatletyczny.
      • Mityng lekkoatletyczny.

      • Aż 9 medali zdobyli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Nowego Miasta Lubawskiego podczas zawodów lekkoatletycznych zorganizowanych w dniu 10.05.2019 r. z okazji otwarcia wyremontowanego stadionu nowomiejskiego. Przy dopisującej pogodzie oraz licznie przybyłych kibiców z miejscowych szkół na podium stanęli:
       I miejsce - Małgorzata Milewska (2006) - 600 m
       II miejsca: Grzonkowski Artur (2003) - 800 m, Moczadło Miłosz (2005) - pchnięcie kulą, Dembińska Julia (2006) - 600 m, Cegielski Jakub (2006) - 60 m
       III miejsca: Bartycha Konrad (2006) - 300 m, Rykaczewski Dawid (2005) - pchnięcie kulą, Ławicka Kamila (2006) - 60 m, Kopiczyński Norbert (2006) - 1000 m.
       Blisko medali znaleźli się: IV m. Kacper Bedra - 100 m,
       V m. Gorzka Julia - kula, Rogowska Klaudia - 600 m.
       VI m. Straus Oktawia - 400 m, Szpanowska Olga - kula, Grochowalska Nadia - 100 m.
       Gratulujemy sukcesów i życzymy im oraz innym startującym jeszcze lepszych miejsc i wyników.
       Dokładne wyniki i miejsca w zakładce UKS „Iskra”. (enb)

     • Podsumowanie Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
      • Podsumowanie Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"

      • W piątek 10 maja dzieci 5 oraz 6 letnie z naszych oddziałów przedszkolnych w uroczysty sposób podsumowały realizowany wcześniej Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. W uroczystości wzięły udział: Pani Joanna Rumińska specjalista ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim, nasza szkolna pielęgniarka Pani Krystyna Kwiatkowska oraz Pani V-ce dyrektor Eleonora Lewalska.   Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Dzieci nauczyły się rozpoznawania różnych źródeł dymów. Zwiększyły poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadziły wychowawczynie grup przedszkolnych „Misie” i „Krasnoludki” wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu jest zielony „Dinuś”, który przeprowadzał dzieci przez kolejne etapy. Dzieci pięknie zaprezentowały swoją część artystyczną poświęconą zdrowiu i ekologii oraz wspólnie zaśpiewały piosenkę o Dinku.

       Bardzo trafnie odpowiadały na pytania Quizu wiedzy ekologicznej i prozdrowotnej. Obejrzały prezentację multimedialną nt. Źródeł i skutków zanieczyszczeń powietrza - przygotowaną przez panią Joannę Rumińską.W wesołych nastrojach przedszkolaki podziękowały gościom za przybycie, a następnie z  utrwalonymi wiadomościami i umiejętnościami wróciły do swoich codziennych zajęć(AG)

      • 9 maja 2019 roku w czwartek odbędzie się wywiadówka dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VIII według następującego harmonogramu:

       15.30 - Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jerzego Resickiego dotyczące spraw bieżących placówki 

       15.45 - 16.30 - Wywiadówki dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VIII

       16.30 - Zebranie przewodniczących rad oddziałowych z oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII w sali 31 (enb)

     • Dawid najlepszy w powiecie!
      • Dawid najlepszy w powiecie!

      • Dzisiaj w nowomiejskiej hali MOSiR odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie:

       - grupa starsza- Aleksandra Lendzinowska,  Dawid Kozłowski, Kacper Bedra

       -grupa młodsza - Julia Dembińska,Wiktoria Leszko, Kacper Siwy i Damian Dembiński.

       W klasyfikacji drużynowej grupa młodsza zdobyła III miejsce, natomiast grupa starsza II . Drużyny otrzymały puchary i upominki.

       Puchar w klasyfikacji indywidualnej za pierwsze miejsce zdobył uczeń naszej szkoły Dawid Kozłowski z klasy 8b i otrzymał nagrodę rzeczową - kamerę sportową. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. (enb)

     • Witaj 3 Maj
      • Witaj 3 Maj

      • 30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczysta akademia rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sali gimnastycznej  zebrali się uczniowie klas I-VIII wraz z nauczycielami. Na uroczystości gościliśmy Zastępcę Burmistrza Krzysztofa Widźgowskiego, Radnych Miejskich: Andrzeja Nadolskiego i Andrzeja Jankowskiego,  prezesa Firmy Expom Rafała Domżalskiego oraz Ewę Rudnik – przewodniczącą Rady Rodziców.  Dyrektor szkoły Jerzy Resicki przypomniał zebranym, iż uchwalona 3 maja 1791 r. Konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.  Wiceburmistrz Krzysztof  Widźgowski podkreślił znaczenie patriotyzmu, wskazał na rolę Ojczyzny
       i symboli narodowych w życiu ludzi. Zachęcił do aktywnego udziału w uroczystościach, które będą zorganizowane na rynku nowomiejskim z okazji Święta Flagi Państwowej.

       Uczniowie klas V przedstawili  montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Witaj 3 Maj”,
       w którym  pokazali jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Starali się również odpowiedzieć na pytanie - Czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność? Pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów: Jakuba Cieplaka, Aleksandry Lendzion
       i Katarzyny Górskiej pozwoliły wrócić do czasów minionych i przypomnieć wydarzenia związane z dniem 3 maja 1791 roku.

       Akademię przygotowali uczniowie klas Va, Vb, Vc wraz z wychowawczyniami Magdaleną Ewertowską, Zytą Sadowską, Ireną Światkowską. Solistów przygotowała pani Hanna Szymańska. Dekorację przygotowała Wiesława Markowska. Uroczystość poprowadziła Ewelina Niścigorska – Bojarska. (enb)

        

        

     • Wiosennie sprzątanie Ziemi 2019
      • Wiosennie sprzątanie Ziemi 2019

      • 26 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy IIIb, IVa i Vc Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim wzięli udział w akcji „Sprzątanie Ziemi”. Zbieranie śmieci miało przypomnieć społeczności uczniowskiej o Międzynarodowym Dniu Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia. Klasa IVa porządkowała nasyp i otoczenie nasypu kolejowego, klasa Vc sprzątała tereny zieleni przy ulicy Wodnej i Piastowskiej, klasa IIIb porządkowała teren wokół szkoły. W sposób selektywny zebrano około 9 worków 60 litrowych odpadów, w tym: PET 3 worki, szkło 3 worki i 3 worki innych odpadów. Wszyscy pracowali, jak co roku, z dużym zaangażowaniem, traktując to jako dobrą zabawę i jednocześnie pracę bardzo potrzebną naszemu lokalnemu środowisku. Serdecznie dziękujemy. (enb)

     • OGŁOSZENIE
      • OGŁOSZENIE

      • Przypominam, iż zostały ostatnie dni zbiórki baterii. Ostateczny ich termin to 6 maja 2019 roku . Nie wyrzucamy baterii do kosza, tylko przynosimy je do szkoły.

                                                                                                         Koordynator akcji Jarosław Kamiński

                                                                                                                                                                                                                                                            

        

     • Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
      • Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

      • Dzisiaj w naszej szkole  odbył się Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W konkursie brały udział 4 drużyny: dwie ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dwie ze Szkoły Podstawowej nr 2. Celem konkursu było zwrócenie szczególnej uwagi na poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, propagowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz  promowanie  roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał przedstawiciel KPP w Nowym Mieście Lubawskim - mł. asp. Mateusz Soter oraz pielęgniarka Krystyna Kwiatkowska.

       Turniej składał się z trzech etapów oddzielnie punktowanych. Najpierw wszyscy uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o ruchu drogowym. Następnie każda drużyna miała do wykonania  zadanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzecia część - praktyczna jazda rowerem po trudnym torze przeszkód odbyła się na kompleksie sportowym ,,Sportowa Jagiellonka” . Suma punktów uzyskanych w trzech etapach turnieju zdecydowała o końcowych wynikach. 

       W wyniku rywalizacji zwyciężyli uczniowie naszej szkoły w składzie: Aleksandra Lendzinowska,  Dawid Kozłowski, Kacper Bedra (starsza grupa) oraz Wiktoria Leszko, Julia Dembińska, Kacper Siwy i Damian Dembiński (grupa młodsza). Uczniowie ci będą reprezentować Nowe Miasto Lubawskie na zawodach powiatowych. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta. Gratulacje uczestnikom złożył zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski oraz Dyrektor Jerzy Resicki, a także przedstawiciele Policji - Mateusz Soter i Paweł Cherkowski.  Do turnieju uczniów przygotowali: Krystyna Kwiatkowska oraz  nauczyciele  Zyta Sadowska i  Andrzej Czepek. (enb)

        

     • Sztafetowe zmagania
      • Sztafetowe zmagania

      • 25.04.2019 na stadionie MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe drużyn mieszanych. W zawodach uczestniczyło trzydzieścioro uczniów z naszej szkoły. Startowali w trzech kategoriach wiekowych. A oto rezultaty: 1 miejsce w kategorii kl. V, 2 miejsce – kl. VI oraz 4 miejsce uczniowie klas IV. (enb)

     • Wizyta w szpitalu
      • Wizyta w szpitalu

      • Uczniowie Szkolnego Koła PCK złożyli wizytę na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lub. Na miejscu przywitał nas z radością personel oddziału dziecięcego, gdyż przynieśliśmy małym pacjentom prezenty. Przekazaliśmy stolik i trzy krzesełka. Były to mebelki firmy IKEA- zestaw MAMUT, które zakupiliśmy z  funduszy  Szkolnego Koła PCK. Pieniądze pozyskaliśmy ze sprzedaży biletów wstępu na szkolną dyskotekę z okazji Dni Młodzieży PCK.  Dodatkowo koleżanki i koledzy z kasy VIa zebrali środki pieniężne i zakupili artykuły papiernicze  tj. kolorowanki o treściach edukacyjnych, wycinanki, kredki, zmywalne mazaki. Te artykuły zostawiliśmy również na oddziale dziecięcym. Mali pacjenci byli nieco zawstydzeni naszą obecnością. Panie pielęgniarki poprosiły nas, abyśmy rozpakowali prezenty i wskazały miejsce, na którym ustawiliśmy przyniesione przedmioty. Dzieci przyglądały się kolorowym mebelkom i jak doniósł nam personel, zaraz po naszym wyjściu maluchy zaczęły bawić się przy nowym stoliku i oglądać  książeczki– relacjonuje Maria Grabowska – członek koła PCK.  Kierownictwo oddziału ucieszyła wizyta uczniów. Ze strony szkolnego koła, którym opiekuje się  pani Irena Światkowska padło zapewnienie, że to nie ich ostatnia zbiórka, że wkrótce ponownie odwiedzą szpital z nową niespodzianką. W podziękowaniu dzieci zostały poczęstowane słodyczami, a personel życzył im zdrowia, aby nigdy nie musieli być pacjentami szpitala. (KZ)

      • Uprzejmie informujemy, iż od dnia 24 kwietnia 2019 roku zajęcia dydaktyczne w naszej placówce bedą odbywały się według planu. Komitet strajkowy podjął decyzję o zawieszeniu strajku na czas nieokreślony. (enb)

      • Drodzy Rodzice!

      • Tak samo jak Wam, nam również zależy na dobru naszych dzieci. Protest, który obecnie trwa w naszych placówkach ma na celu spowodowanie korzystnych dla nas wszystkich zmian w systemie oświaty.

       Dążymy do:

       1. Zwiększenia autonomii szkoły.
       2. Ograniczenia biurokracji.
       3. Zmiany podstawy programowej, polegającej na ograniczeniu treści, a położeniu nacisku na kompetencje.
       4. Zmniejszenie ilości uczniów w klasach.
       5. Uregulowania czasu pracy.
       6. Zniesienia selekcyjnej skali ocen w tworzeniu rankingu szkół.
       7. Godnych zarobków i poszanowania pracy nauczyciela.

       Nawiązując do obecnej sytuacji panującej w oświacie i szumu medialnego, który związany jest z Ogólnopolskim Strajkiem Pracowników Oświaty, chcemy poinformować Państwa, że najczęściej powtarzane stwierdzenie, iż nauczyciele pracują od 18 do 30 godzin tygodniowo, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Czas pracy nauczyciela reguluje Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy, który określa 40-godzinny tygodniowy czas pracy, w ramach którego nie tylko prowadzone są lekcje, ale również trwają czasochłonne przygotowania do ich prowadzenia, poświęcanie czasu na przygotowanie pomocy dydaktycznych (za własne pieniądze), udział w zebraniach z Rodzicami, Radach Pedagogicznych, licznych szkoleniach i różnych formach doskonalenia zawodowego, opłacanych z własnych funduszy, wycieczkach klasowych, które często trwają po 16 godzin lub kilka dni. Wtedy nasza praca trwa 24 godziny na dobę.

       Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie, bo dobra szkoła stworzy większe szanse na wszechstronny rozwój naszych dzieci.

       Nauczyciele Szkół Podstawowych nr 1,2,3 oraz Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

        

      • Komunikat dyrektorów jednostek oświatowych

      • Dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów klas ósmych ten etap edukacji kończy się egzaminem. Najwyższej rangi troską szkół jest, by uczniowie mogli przystąpić do tych egzaminów. Dyrektorzy jednostek oświatowych, nauczyciele oraz organ prowadzący czyli burmistrz zrobili wszystko, by te odbyły się bez przeszkód, bez niepotrzebnego stresu dla uczniów. Oczywiście wiele zależało od nauczycieli - na nich ciążyła olbrzymia odpowiedzialność.

       Nauczyciele nie pozostawili uczniów w najważniejszym momencie ich dotychczasowej edukacji. Egzaminy gimnazjalne przeprowadzone zostały prawidłowo i bez zakłóceń. Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się w poniedziałek bez przeszkód o godzinie 9.00. Protest nauczycieli trwa nadal, ale nauczyciele protestują odpowiedzialnie. Nie chcemy szkodzić uczniom, ponieważ wiemy, że sam egzamin i tak już jest dla nich stresujący. Mimo trudnej sytuacji, zapewniliśmy odpowiednią liczbę nauczycieli ze szkół nowomiejskich do przeprowadzenia egzaminów, nie korzystając z pomocy Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

       Drodzy uczniowie, trzymamy za Was kciuki, powodzenia jesteśmy z wami. Szanowni pracownicy oświaty, jesteśmy z Wami.

       Bożena Rutkowska – Marciniak Dyrektor SP3, Jerzy Resicki Dyrektor ZSP, Zbigniew Domżalski Dyrektor ZSPiM