• Aktualności

      • Ślubowanie Pierwszoklasistów

      •  

       23 października 2020 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości uczestniczyło czterdzieścioro dwoje uczniów wraz ze swoimi wychowawcami – klasa I a pod kierunkiem pani Gizeli Moczadło i I b pod kierunkiem pań: Danuty Zdunkowskiej i Justyny Lewickiej.

       Ze względu na obostrzenia związane z pandemią w uroczystości nie uczestniczyli ani rodzice, ani zaproszeni goście. Pierwszoklasistom w tym ważnym momencie  towarzyszyli: Dyrektor Szkoły Jerzy Resicki, V-ce Dyrektor Szkoły Eleonora Lewalska oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Monika Gruźlewska. Po uroczystym powitaniu i odśpiewaniu hymnu państwowego ciepłe słowa do bohaterów uroczystości skierował dyrektor szkoły, który wspomniał swoje własne ślubowanie, które złożył w tej samej szkole oraz życzył dzieciom sukcesów w nauce. W dalszej części spotkania pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar naszej szkoły, a następnie dyrektor szkoły dokonał ceremoniału pasowania pierwszaków na uczniów przez dotknięcie dużym ołówkiem ramienia każdego dziecka. Pierwszoklasiści  zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

       Po pięknym występie dzieci otrzymały upominki ufundowane przez Radę Rodziców - pamiątkowe dyplomy, teczki ucznia, książeczki pierwszoklasisty oraz słodycze. Dzisiejsze wydarzenie było ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej, która powiększyła swoje grono.

       Uroczystość poprowadziła pani Ewelina Niścigorska-Bojarska.

       Życzymy dzieciom oraz ich rodzicom wielu sukcesów w dalszej edukacji.

      • Nauczanie zdalne klas IV-VIII od 26.10.2020

      • Decyzją Ministra Edukacji i Nauki zajęcia stacjonarne dla uczniów las IV-VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej.Od 26.10.2020 zajęcia w szkole odbywać się będą w następujących formach:-oddziały przedszkolne i klasy I-III (bez zmian),- klasy IV-VIII w formie zdalnej.Nowy regulamin pracy szkoły otrzymają Państwo w dniu jutrzejszym.Informuję, że zgodnie z nowymi wytycznymi dzieci do lat 16 nie mogą samodzielnie przebywać w strefie publicznej od 8.00 do 16.00. Ministerstwo podprecyzowało, ze wyłaczone z tego zapisu jest "wyjście i powrót ze szkoły"

        

     • Światowy Dzień Mycia Rąk u Przedszkolaków
      • Światowy Dzień Mycia Rąk u Przedszkolaków

      • 15 października 2020 r. w naszym Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. Ustanowiony on został przez UNICEF w 2008 roku, jako akcja edukacyjna mająca zachęcać wszystkich ludzi – a zwłaszcza dzieci – do regularnego mycia rąk. Tego dnia przedszkolaki dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia, szczególnie teraz podczas obecnej epidemii koronawirusa, ma częste i dokładne mycie rąk. Utrwaliły one także schemat ich mycia ,który codziennie stosujemy w praktyce. Dzieci wykonały również plakat zachęcający do mycia rąk oraz przeprowadziły proste doświadczenie , które zobrazowało im jak ważne jest mycie rąk mydłem. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały dyplom „Właściciela czystych rąk”. Mamy nadzieję, że wszyscy w naszym przedszkolu będą mieć już zawsze czyste, lśniące i pachnące mydłem ręce.(AG)

      • Nasze osiągnięcia

      • GEO-PLANETA PLUS

        

                We wtorek 8 września 2020 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "GEO-PLANETA" PLUS w formie testowej. Uczestniczyło w nim jedenaścioro uczniów naszej szkoły, w tym troje w kategorii "Adept" (klasa VII i VIII) i   ośmioro w kategorii "Młodzik" (klasa V i VI). Maksymalna ilość punktów to 33. Otrzymaliśmy wyniki tego konkursu, które przedstawiają się następująco:

       1. Kategoria "Młodzik":

       a)  Hubert Kijora kl.Vb  21 punktów - dyplom za bardzo dobry wynik,

       b)  Tomasz Dąbrowski kl. Vb 18 punktów - dyplom wyróżnienia,

       c)  Beniamin Mazur kl. Vb 17 punktów - dyplom uznania,

       d)  Alicja Balewska kl, Va 14 punktów - dyplom uznania,

       e)  Paweł Truszczyński kl. Va 13 punktów - dyplom uznania,

       f)  Matylda Rulewska kl. Va 11 punktów - dyplom uznania,

       g) Laura Zawadzka kl. Vb 11 punktów - dyplom uznania,

       h) Bartosz Jakubowski kl. Vb 11 punktów - dyplom uznania.

       2. Kategoria "Adept":

       a) Bartosz Dąbkowski kl. VIIIb 21 punktów - dyplom za bardzo dobry wynik,

       b) Miłosz Preus kl. VIIa 13 punktów - dyplom uznania,

       c) Julian Kozłowski kl. VIIa  9 punktów - dyplom uznania.

       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

        

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”
      • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

      • W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z grup „Motylki”, „Żabki” oraz „Pszczółki” biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”. Głównym celem tego projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Przedszkolaki zostaną zapoznane z wybranymi dziełami i ich twórcami oraz z różnorodnymi technikami plastycznymi, będą rozwijały kreatywność, krytyczne myślenie poczucie estetyki oraz wrażliwość na piękno. Dzieci będą miały okazję odkrywać swoje talenty oraz budować wiarę we własne możliwości.(AG)

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ W świecie Montessori”
      • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ W świecie Montessori”

      • Nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „ W świecie Montessori”. Celem tego projektu jest promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori oraz wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.

       Harmonogram działań:

       Październik: Montessoriańska samodzielność;

       Listopad: Montessoriańska lekcja ciszy ;

       Grudzień:  Montessoriańskie urodziny;

       Styczeń: Montessoriański otoczenie;

       Luty: Montessoriańskie eksperymenty;

       Marzec: Powstanie Wszechświata – Wielka opowieść;

       Kwiecień: Kontynenty;

       Maj: Montessoriańskie bajki i książki.(AG)

      • XX Dzień Papieski

      • Dnia 9 października 2020 r. w naszej szkole obchodziliśmy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus – Cały Twój”. Z tej okazji, dwukrotnie ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego – uczniom kl. IV-VIII o godz. 8:00 oraz uczniom kl. I-III o godz. 10:45, zaprezentowano okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Artyści przybliżyli słuchaczom najważniejsze fakty z życia Jana Pawła II, którego życie było coraz pełniejszą realizacją zawierzania życia Bogu przez Maryję. Swoją postawą Ojciec Święty zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Uczy nas, że postawa zawierzenia Bogu prowadzi do uporządkowanej miłości człowieka, odważnej wolności oraz skłania do dawania świadectwa. Treść apelu pobudzała do refleksji, a wykonane piosenki przez solistów: Jakuba Cieplaka, Roksanę Kłosowską oraz chór szkolny „Bemolki” dostarczyły wielu wzruszeń.

       Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor Eleonora Lewalska, która podziękowała artystom za występ i nauczycielom za przygotowanie Dnia Papieskiego oraz zapoznała uczniów z nowymi zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi od 10 października 2020 r. Po występie dla klas I-III zabrał głos ks. katecheta Robert Narodzonek.

       Apel przygotowali uczniowie kl. VI a, soliści i chór szkolny „Bemolki”, pod kierunkiem pań Hanny Szymańskiej i Marioli Przyborowskiej. Dekoracje wykonała pani Wiesława Markowska.

       Z powodu zwiększającej się liczby zachorowań oraz wprowadzenia w całym kraju od soboty 10 października 2020 r. tzw. żółtej strefy obostrzeń sanitarnych, nie zaprezentowano montażu słowno-muzycznego w kościele.(MP)

     • Dzień Drzewa u Przedszkolaków
      • Dzień Drzewa u Przedszkolaków

      •       W dniu 9 października 2020r. obchodziliśmy "Dzień Drzewa", który jest programem Klubu Ekologicznego "Gaja". Jego celem jest zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.

             Tego dnia dzieci z Oddziału Przedszkolnego  "Motylki", "Żabki", "Pszczółki" aktywnie uczestniczyły w  zajęciach  związanych z tematyką drzew (poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody, a  także etapy jego wzrastania). W ogrodzie przedszkolnym dzieci posadziły drzewka podarowane przez firmę Rośliny Ozdobne Państwa Frąckiewicz. Na koniec złożyły przysięgę i otrzymały odznakę "Przyjaciela Przyrody" oraz wykonały piękne prace plastyczne. Działania te znakomicie wpisały się również w założenia programu, który realizujemy- "Ekokulturalne Przedszkole", którego celem jest rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę przyrody i nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

            Przypominamy, iż w dalszym ciągu trwa zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych, które przekazane będą dla Koła Łowieckiego „Szarak” w Nowym Mieście Lubawskim. Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do akcji.(AG)

     • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „KREATYWNY PRZEDSZKOLAK -KREATYWNE DZIECKO”
      • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „KREATYWNY PRZEDSZKOLAK -KREATYWNE DZIECKO”

      • Przedszkolaki z grup: „Motylki”, „Żabki” i „Pszczółki” w roku szkolnym 2020/2021 biorą udział w III Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym :KREATYWNY PRZEDSZKOLAK- KREATYWNE DZIECKO”.

        

       Celem głównym niniejszego projektu jest:

       • kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
       • Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy;
       • Integracja grona nauczycieli oraz wspólna inspiracja.

        

       HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

        

       Październik – JESIENNA MAKIETA, W TYM WYKONANIE POSTACI Z KASZTANÓW LUB ŻOŁĘDZI

       Listopad – KREATYWNA INTERPRETACJA OBRAZU: VAN GOGH SŁONECZNIKI

       Grudzień – WYPLATANE, PRZEPLATANE OZDOBY ŚWIĄTECZNO – ZIMOWE ( MOGĄ BYĆ CHOINKOWE)

       Styczeń – WITRAŻE DLA BABCI I DZIADKA

       Luty – LODOWE KONSTRUKCJE

       Marzec – NASZA MARZANNA

       Kwiecień – WYPLATAMY KOSZYCZKI, NAJLEPIEJ PRZESTRZENNE

       Maj – SADZONKA DLA MAMY I TATY.(AG)

     • OGÓLNOPOLSKA AKCJA ZDROWO I SPORTOWO!
      • OGÓLNOPOLSKA AKCJA ZDROWO I SPORTOWO!

      • Dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły biorą po raz kolejny udział w akcji ZDROWO I SPORTOWO. Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych, której  głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Organizatorzy akcji chcą pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchowa. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są w zgłoszonych do projektu placówkach, na podstawie przygotowanych przez organizatorów materiałów. (AG)

     • EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE
      • EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE

      • Nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w projekcie ekologicznym dla przedszkoli organizowanym przez miesięcznik Bliżej Przedszkola. Projektowe działania skupiają się w obrębie trzech kategorii:

       EKOPLASTYKA- planowanie ekologicznych prac plastycznych;

       EKOKULTURA- nawiązywanie współpracy z rodzicami na rzecz środowiska;

       EKOPRZESTRZEŃ- tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku.

       Cele główne projektu to:

       • poszerzanie świadomości ekologicznej; 

       • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; 

       • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
       • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
       • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  
       • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 
       • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.(AG)
      • Nasi na podium!

      • Prawie 200 lekkoatletów wystartowało w wieczornym Memoriale Lekkoatletycznym im. Marka Kowalskiego, byłego prezesa Nowomiejskiego Klubu Sportowego, który odbył się 3 października 2020 r. na Stadionie MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim. Wśród zaproszonych gości znajdowali się: przewodniczący Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Wacław Wasiela, wicestarosta nowomiejski Jerzy Czapliński, burmistrz Józef Blank, przewodniczący rady powiatu Kazimierz Wiśniewski oraz mistrz świata juniorów w pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki. Po uroczystym otwarciu rozpoczęto zmagania sportowe. Bardzo dobrze wypadła reprezentacja naszej szkoły pod opieka nauczyciela wychowania fizycznego pana Andrzeja Czepka. Uczniowie z naszej placówki pobili kilka swoich rekordów życiowych, co zaowocowało kilkoma miejscami na podium. Zdobywcami I miejsca zostali: Dawid Banaszkiewicz w biegu na 60 m. oraz Konrad Bartycha w biegu na 100 m. II miejsce w biegu na 60 m zajęła Emilia Lewandowska, a III uzyskali: Marysia Rudnik w skoku w dal oraz powtórnie Konrad Bartycha, tym razem w biegu na 100 m oraz Dawid Banaszkiewicz w skoku wzwyż. Życzymy im dalszych sukcesów!

      • Wizyta młodego sportowca.

      •  

       Dnia 2 października w murach naszej szkoły gościliśmy Kacpra Rudnika – mistrza Polski U20 w trójskoku, dwukrotnego srebrnego medalistę Mistrzostw Polski, finalistę Mistrzostw Europy, a także zawodnika Kadry Narodowej.

       Kacper trenuje w Nowomiejskim Klubie Sportowym pod okiem pana Mirosława Urbanowskiego. Uczniowie z uwagą przysłuchiwali się, jak trudną drogę do sukcesu musiał przebyć mistrz. Były chwile zwątpienia jak również myśli o rezygnacji z drogi sportowej. Kacpra, jak każdego sportowca, nie omijały kontuzje i słabsze wyniki. Wsparcie, jakie otrzymywał od bliskich osób, dodawało mu siły do walki o lepsze wyniki.

       Kacper udowadnia, że miejsce zamieszkania nie determinuje drogi życiowej. Wszystko bowiem zależy od talentu, treningu, wytrwałości i wiary w swoje możliwości. Życzymy Kacprowi jak największych sukcesów w karierze seniorskiej oraz tego, żeby pasja i ciężka praca doprowadziły go do osiągnięcia, o którym marzy każdy sportowiec – do złota olimpijskiego.

       I.Ś.

      • Europejski Dzień Języków Obcych

      • Po raz trzeci obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to międzynarodowe święto ustanowione w 2001 roku z inicjatywy  Rady Europy. Jego celem jest zachęcenie do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. W tym roku wszystkie zajęcia odbyły się na lekcjach języków obcych. Młodsze dzieci z klas I-III obejrzały prezentację wyjaśniającą ideę tego dnia oraz uczestniczyły w różnych grach i zabawach językowych skierowanych na komunikację. Klasy IV-VIII wykonały plakaty o rozmaitej tematyce, wysłuchały znanej piosenki w 25 językach oraz obejrzały prezentacje o  państwach, których języków się uczą. Chętni uczniowie spróbowali również marmite, pasty z ekstraktu drożdżowego -specyfiku popularnego na Wyspach Brytyjskich. Zajęcia przygotowali i poprowadzili nauczyciele języków obcych(LBN)

     • VI Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków "Sprintem do Maratonu"
      • VI Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków "Sprintem do Maratonu"

      • 2 października dzieci z oddziałów przedszkolnych po raz pierwszy uczestniczyły w ogólnopolskiej sportowej akcji organizowanej przez miesięcznik Bliżej Przedszkola- „Sprintem do Maratonu”. W tym roku była to już VI edycja projektu, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia, zachęcenie do aktywności fizycznej, do ruchu na świeżym powietrzu, do wspólnego biegu. W dniach od 28 września do 17 października 2020 roku każde zainteresowane przedszkole może zorganizować biegową imprezę, podczas której dzieci pokonają określony dystans biegowy. Tegoroczny wyścig odbył się pod hasłem: „Biega Nasza Polska Cała”. Jak przystało na prawdziwe zawody każdy uczestnik otrzymał numer startowy. Bieg został poprzedzony rozgrzewką. Następnie Mali sportowcy wystartowali! W zależności od wieku pokonywali różne dystanse. Nie zabrakło również dopingu ze strony wychowawczyń oraz Pani Wicedyrektor. W naszym maratonie wzięło udział 69 przedszkolaków i wspólnie osiągnęły wynik 26400 metrów, który zostanie przekazany do organizatorów maratonu. Wszystkie przedszkolaki z radością i wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w imprezie. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy medal i dyplom potwierdzający przynależność do grona małych maratończyków. GRATULUJEMY naszym wspaniałym biegaczom! W tym dniu także obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. Święto Uśmiechu obchodzone jest od 1999 roku i wypada w pierwszy piątek października. Zalążkiem do jego stworzenia był każdemu znany symbol uśmiechniętej buźki, tzw. "smiley face", która miała symbolizować bezinteresowny uśmiech i radość życia. Światowy Dzień Uśmiechu ma nam przypomnieć o tym, że warto się na chwilę zatrzymać, dostrzec drugiego człowieka i zwyczajnie się do niego uśmiechnąć, czyniąc swój i jego świat lepszym. Dzieci z grup przedszkolnych wraz z Paniami przygotowały symboliczny „Order Uśmiechu” dla naszego gościa, Pani Wicedyrektor. Aby go zdobyć należało wykonać specjalne zadanie- wypić z uśmiechem na twarzy wyciśnięty sok z cytryny! Po wykonaniu zadania Pani Wicedyrektor została pasowana różą oraz przyrzekła przed dziećmi „być zawsze pogodną i radość dzieciom przynosić”. (AG)

      • UWAGA!

      • NIGDY NIE JESTEŚ SAM! Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

       116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

       22 628 52 22 - telefon wsparcia Lambdy dla osób LGBT i ich rodzin

       800 120 002 - telefon Niebieskiej Linii dla ofiar przemocy w rodzinie

       600 070 717 - telefon interwencyjny CPK dla kobiet i dzieci doznających przemocy

      • Szkolny turniej piłki nożnej

      • W dniu 28.09.2020 roku na boisku piłkarskim „Jagiellonki” przy Szkole Podstawowej nr 1w Nowym Mieście Lubawskim odbył się szkolny turniej piłki nożnej klas VI-VIII. Organizatorem turnieju oraz sędzią był nauczyciel wychowania fizyczne pan Artur Marcfeld, który prowadzi sekcję piłkarską przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Iskra”. W zawodach uczestniczyło sześć klas, które w dwóch grupach walczyły o zwycięstwo. Ostatecznie po serii rzutów karnych zwyciężyła klasa VIII b, 2 miejsce uzyskała klasa VII b, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa VIII a. Dalsze miejsca w kolejności zajęły klasy VI a, VI b oraz VI c. Zwycięska drużyna otrzymała medale oraz piłkę dla klasy. Medale otrzymali także wyróżniający się piłkarze z każdej klasy.

      • Kolorowy Tydzień

      • Po raz kolejny dzieci z naszej szkoły promowały zdrowy styl życia. W ramach "Kolorowego Tygodnia" codziennie wzbogacały swoje drugie śniadanie o owoce lub warzywa w różnych kolorach. Nawet najmłodsi zdają sobie sprawę z tego, że podstawę codziennej diety powinny stanowić warzywa i owoce. Produkty te dostarczają wielu cennych i niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu składników oraz przyczyniają się do ograniczenia ryzyka rozwoju wielu różnych chorób. I do tego są pyszne!