• Aktualności

      • Szanowni Rodzice!

      • Nowe Miasto Lubawskie, 23.03.2020 r.

        

        

        

        

       Szanowni Rodzice!

        

        

       Z uwagi na trudną sytuację spowodowaną stanem epidemii w naszym kraju, chciałabym Państwa zapewnić, iż służę Wam i Waszym dzieciom wsparciem pedagogicznym. W razie potrzeby proszę o kontakt za pośrednictwem wychowawcy klasy lub dziennika elektronicznego LIBRUS. Dołożę wszelkich starań, by w ramach posiadanych kompetencji udzielić Państwu pomocy.

        

        

        

       Iwona Kołecka – pedagog szkolny

      • Nasza pani pedagog radzi.

      • Kilka wskazówek dla Rodziców, które można wykorzystać podczas nauki dziecka w domu:

        

       • Zadbaj o otoczenie miejsca do nauki i czas – by było ono dobrze zorganizowane i przyjemne dla dziecka.
       • Zadbaj o porządek i brak rozpraszaczy – bodźców, które odciągają uwagę od nauki, stosuj zasadę „czystego biurka”. Na czas nauki i odrabiania zadań wyłącz telewizor i muzykę.
       • Po każdej godzinie lekcyjnej rób dziecku 10 – 15 minut przerwy. Ucz dziecko przeplatać naukę z aktywnym odpoczynkiem (nie przed komputerem).
       • Ustal godziny pracy, jeśli w domu jest kilkoro dzieci do jednego biurka.
       • Zadbaj o zdrowie i kondycję swojego dziecka – zadbaj o odpowiednią dietę dla mózgu (picie wody, nocny wypoczynek). Przed nauką przewietrz pokój, dotlenienie mózgu jest kluczowe w pracy umysłowej.

        

        Jak motywować dziecko do nauki?

        

       • Dostrzegaj sukcesy i starania dziecka. Omawiając jego pracę, najpierw podkreśl dobre strony, wskazując nad czym mogło by jeszcze popracować.
       • Okazuj     życzliwe    zainteresowanie    sprawami    szkolnymi                 dziecka.     Zamiast wypytywać i kontrolować, raczej słuchaj uważnie i okaż zrozumienie dla jego uczuć.
       • Zamiast krytykować i oceniać – dodaj dziecku otuchy.
       • Nie wahaj się powiedzieć dziecku o tym, co cię martwi i czego od niego oczekujesz.
       • Wdrażaj dziecko do systematyczności.
       • Rozmawiaj z dzieckiem o jego zainteresowaniach, celach i planach na przyszłość, Zadawaj pytania, które skłaniają do zastanowienia się nad znaczeniem wykształcenia.
       • Chwal – za osiągnięcia, a także za włożony wysiłek.
       • Unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia.

        

       Mam nadzieję, że udzielone porady pomogą Waszym dzieciom w szybkiej adaptacji do nowych warunków i w sprostaniu stawianym przed nimi nowym wyzwaniom.

        

        

       Iwona Kołecka – pedagog szkolny

        

        

       Źródła: www.zorganiozwani.com/szybka-nauka www.zsl.szczecin.pl

      • Ważna informacja!

      • Szanowni Państwo.

       W związku z wprowadzeniem od dnia 25 marca 2020 roku ograniczenia przemieszczania się informujemy, że wnioski ws zapisów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnychna rok szkolny 2020/2021 zarówno do Szkoły Podstawowej nr 1 jak i Przedszkola Miejskiego przyjmujemy też w formie zeskanowanych dokumentów na email sp1@sp1nml.pl.Na dzień dzisiejszy rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i zapisy do szkoły trwa do 17.kwietnia 2020

       Po zakończeniu sytuacji w kraju będziemy prosili o dostarczenie do szkoły lub przedszkola uzupełnień w formie papierowej.

       Jerzy ResickiDyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      • Zajęcia zawieszone na dwa tygodnie

      • Decyzją MEN W dniach 12-13.03. w placówkach Zespołu Szkolno -Przedszkolnego (żłobek, oddzialy przedszkolne, szkoła podstawowa) będą prowadzone tylko zajęcia opiekuncze dla dzieci, które nie mają opieki, zaś wszelkie zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne z dniem 16.03.2020 zostaną zawieszone na 2 tygodnie (do 25.03 włącznie).

        

       Jerzy Resicki

       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

       Więcej informacji

     • Rusza rekrutacja pierwszoklasistów.
      • Rusza rekrutacja pierwszoklasistów.

      • Od 11 do 30 marca 2020 roku będzie można zapisać dzieci urodzone w 2013 roku do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021. W tym roku rozpoczną u nas naukę dwie klasy pierwsze. Przyjmujemy zapisy zarówno dzieci z Nowego Miasta jak i pobliskich miejscowości. Atutem naszej szkoły są: doskonale przygotowana kadra pedagogiczna, baza lokalowa, realizowane projekty unijne oraz współpraca międzynarodowa. Szkoła posiada nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, salę sensoryczną, salę do tańca i baletu, kompleks boisk oraz pełnowymiarowy plac zabaw. W szkole posiadającej Certyfikat Krajowy "Szkoła Promująca Zdrowie" szczególną uwagę zwracamy na rozwój pasji ucznia i zrównoważony rozwój osobowy.

      • Wyniki konkursu GEO-PLANETA

      • We wtorek 26 listopada 2019 roku odbył się w naszej szkole po raz piąty Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "GEO-PLANETA"  w formie testowej. Uczestniczyło w nim ośmioro uczniów: Tomasz Dąbrowski, Hubert Kijora i  Bartosz Jakubowski z klasy Vb, Korneliusz Szczepański z klasy Vc, Bartosz Dąbkowski, Kacper Ponieważ i Maksymilian Rogalski z klasy VIIb oraz Miłosz Moczadło z klasy VIIIa. Otrzymaliśmy wyniki tego konkursu, które przedstawiają się następująco: a)  Maksymilian Rogalski 19 punktów - dyplom za bardzo dobry wynik      (najlepszy wynik w szkole w kategorii Adept), b)  Hubert Kijora 23 punkty - dyplom za bardzo dobry wynik, c)  Tomasz Dąbrowski 23 punkty - dyplom za bardzo dobry wynik, d)  Korneliusz Szczepański 20 punktów - dyplom wyróżnienia, e)  Bartosz Dąbkowski 18 punktów - dyplom uznania, f)  Miłosz Moczadło 18 punktów - dyplom uznania, g) Bartosz Jakubowski 18 punktów - dyplom uznania, h) Kacper Ponieważ 17 punktów - dyplom uznania. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

      • Wyniki ogólnopolskiego konkursu na temat zdrowia - MEDITEST

      • Dnia 15 listopada 2019 roku w szkole przeprowadzono ponadprogramowy ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony MEDITEST organizowany przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji. Konkurs ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, zwiększenie świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania  w nagłych wypadkach. W konkursie udział wzięło 13 uczniów w trzech kategoriach wiekowych. OCE po sprawdzeniu testów podało miejsca na których uplasowali się uczniowie SPnr1 w ogólnopolskim rankingu w swojej kategorii wiekowej.

       Wyniki przedstawiają się następująco:                                                                                                                 Klasy 3-4 szkoły podstawowej

       a) Adrianna Wydrachowska- IVa- II miejsce – laureat /58pkt/

       b) Zofia  Mączkowska-  IVa- X miejsce- wyróżnienie / 50pkt/

       c) Lena Szpanelewska- IVa – XIV miejsce- wyróżnienie / 46pkt/

       d) Borys Bednarczyk- IVa

       e) Patrycja Meller – IVa

       Klasy 5-6 szkoły podstawowej:

       a) Zuzanna Grześkiewicz –VIb- XI miejsce- wyróżnienie / 50pkt/

       b) Tomasz Dąbrowski – Vb- XIV miejsce- wyróżnienie / 47pkt/

       c) Magdalena Kamińska- VIb

       d) Beniamin Mazur- Vb

       e) Antoni Trzciński –Vb

       f) Hubert Kijora- Vb

       g) Laura Zawadzka- Vb

       Klasy 7-8 szkoły podstawowej:

       a) Zuzanna Anna Dąbrowska- VIIIa- III miejsce - laureat

       Konkurs od kilku lat spotyka  się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie się do niego przygotowują pod kierunkiem pani Ireny Światkowskiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom szerokiej wiedzy prozdrowotnej. Na szczególną uwagę zasługuje II miejsce Adrianny Wydrachowskiej / jak dotąd najwyższy wynik w szkole/ i III miejsce Zuzanny  Anny Dąbrowskiej/ jej najlepszy osobisty wynik/. Uczennice zdobyły po 58 punktów na 60 możliwych to znaczy, że wśród odpowiedzi była tylko jedna błędna.  Do konkursu w całej Polsce przystąpiło 7037 uczniów. Średnia liczba punktów w klasach 3-4 to 36,65, w klasach 5-6  średni wynik to 35,33 natomiast w klasach 7-8 to średnia 34,84.  Nasi wszyscy uczestnicy osiągnęli wynik powyżej średniej krajowej.

      • INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

      • INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
       DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

       (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

       Warszawa, 24.02.2020 r.

       W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

       Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

       1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

       • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
       • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

       2) nie zaobserwowałeśu siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

       a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

       b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

       • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
       • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

       3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
       to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

       Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

       Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
       z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

       Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

       Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej

        

      • Cyrk SZOK w naszej szkole!

      • Dziś nasza szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w cyrkową arenę. Stało się tak za sprawą dwójki artystów z cyrku SZOK, którzy odwiedzili uczniów z niesamowitym pokazem. Cyrkowcy zaprezentowali szeroki wachlarz umiejętności, którymi zachwycili nawet najmłodszych widzów. Mogliśmy podziwiać pokaz chodzenia na szczudłach, występy akrobatyczne, magiczne sztuczki, a także prezentację żywego węża. Nie zabrakło również różnych ciekawych, kolorowych postaci, które dodatkowo urozmaiciły pokaz.  Uczniowie chętnie brali czynny udział w występach. Pokaz podobał się wszystkim, co dało się zauważyć po ogromnych brawach i roześmianych buziach wszystkich uczestników.

      • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

      • Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, lekcje języka polskiego były dziś nietypowe. Uczniowie grali w gry językowe, mierzyli się z testem uważności grupowej, taboo lekturowym i ortograficznym oraz tworzyli wyrazową pajęczynę. Znawcy ortografii zmagali się również podczas konkursu, który wyłoni najlepszych do kolejnego- powiatowego konkursu ortograficznego. Zmagania przygotowały panie polonistki - Magdalena Lemanowska, Ewelina Niścigorska-Bojarska oraz Jolanta Jonowska.

     • Wizyta Pana Kapelmistrza w Przedszkolu
      • Wizyta Pana Kapelmistrza w Przedszkolu

      •        Dnia 20 lutego  2020 roku w oddziałach przedszkolnych dzieci miały przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Panem Jarosławem Titzem – kapelmistrzem Orkiestry Dętej działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim, oraz Panem Markiem Kosowskim – konserwatorem instrumentów. W tym dniu przedszkolaki mogły zapoznać się z budową oraz brzmieniem instrumentów perkusyjnych i dętych (tj. trąbka, saksofon, tuba, klarnet, puzon, akordeon, talerze, werble,  itp.) Panowie zagrali dzieciom na instrumentach piosenkę ,,Kaczuszki oraz ,,Wlazł kotek na płotek”. Jednak małym milusińskim najwięcej radości sprawiło, że mogły same grać  na tych instrumentach. Stworzyły one nawet swoją małą ,,przedszkolną orkiestrę”. Był to czas mile spędzony w świecie muzyki.  Bardzo dziękujemy Panom za ciekawe  spotkanie i  poświęcony czas.(AG)

      • Dzień Nauki Polskiej w naszej szkole

      • 19 lutego 2020 r. w szkole obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej, który  od  tego  roku  jest  świętem  państwowym.. Od samego rana panowała naukowa atmosfera. Na korytarzu szkolnym można było obejrzeć plakaty z  podobiznami wybitnych naukowców - Mikołaja Kopernika, Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszefelda, Jana Czochralskiego, Stefana Banacha, które wykonali  nasi uczniowie. 19 lutego przypada  również rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Dlatego  też  dzieci z oddziałów przedszkolnych odwiedził niezwykły gość , a  mianowicie  sam  Mikołaj Kopernik, który opowiedział o swoim odkryciu, dotyczącym  tego, że Słońce znajduje się w centrum, a Ziemia i inne planety krążą wokół niego. Zaprezentował  na modelu w jaki sposób to się odbywa. Dzieci słuchały  jego  opowieści  z  niebywałą  uwagą  i  zainteresowaniem. Zadały  też  kilka  pytań, na  które  wybitny  gość  chętnie  i  wyczerpująco  odpowiedział.

       Tego dnia młodzi naukowcy koła chemicznego (Bartosz Zellma, Wiktor Grzywacz, Julia Mróz, Alicja Bojarska, Alicja Balewska, Emilia Lewandowska, Matylda Rulewska, Agata Klepcewicz, Marta Cherkowska, Magdalena Czarnecka) i fizycznego (Damian Dembiński, Helena Malinowska, Antoni Trzciński, Rafał Teska, Laura Zawadzka, Hubert Kijora)  przygotowali pokaz doświadczeń. Jego celem  było bliższe poznanie chemii i fizyki, jak również pokazanie, że w ciekawy sposób można zdobywać wiedzę. Uczniowie z zaciekawianiem obserwowali szereg doświadczeń min: wulkan, lampę lawę, samopompujące się balony, pastę do zębów dla słonia, wywoływanie prądu, przemiany  energii, rezonan, pole magnetyczne.  Występ  młodych  naukowców  został  nagrodzony  gromkimi brawami. Głos  zajęła  również  Dyrekcja, która  przybliżyła  zebranym  ideę  tego  święta  i  podziękowała  organizatorom  za  przygotowanie  tak  wielu  ciekawych   eksperymentów.                                              
                 Ten naukowy dzień i pokaz przygotowały panie: Magdalena Ewertowska i Justyna Małek – Kamińska. O  plastyczną  oprawę  wystawy  zadbała  pani  Marzena  Cieplak

     • Światowy Dzień Kota
      • Światowy Dzień Kota

      • 17 lutego w naszym przedszkolu obchodziliśmy nietypowe święto - Światowy Dzień Kota. Z tej okazji dzieci z grupy „ Żabki”, „Pszczółki” oraz „Misie”, dorysowując sobie kocie noski, uszka oraz  wąsy, zamieniły się w te milusińskie zwierzątka. W tym dniu przedszkolaki oglądały ilustracje przedstawiające różne koty, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami ich pielęgnacji, uczestniczyły również w zabawach ruchowych przy piosenkach oraz wykonały prace plastyczne. Dla wszystkich dzieci był to dzień pełen wrażeń, spędzony w miłej, radosnej atmosferze. Oczywiście podczas tych wesołych zabaw nie zapomnieliśmy, że jednym z ważniejszych celów tego święta było podkreślenie znaczenia roli kotów w życiu człowieka oraz uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. Dlatego w tym dniu przekazaliśmy karmę dla kotów znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „ Przytul Psisko”, którą zbieraliśmy w naszej placówce. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli się do zbiórki.(AG)

      • Nasze sukcesy sportowe

      • W dniu 12.02.2020 r. w nowomiejskiej hali sportowej MOSiR odbyły się Mistrzostwa Województwa w Skoku Wzwyż i Pchnięcia Kulą oraz Memoriał im. Zbigniewa Kuligowskiego. Był on działaczem sportowym powiatu nowomiejskiego, trenerem lekkiej atletyki oraz wieloletnim przewodniczącym Kolegium Sędziowskiego z La. W imprezie startowało ponad 400 zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych i średnich. Są to zawody organizowane przez Nowomiejski Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, które na stałe zadomowiły się w kalendarzu imprez. W zawodach nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły  pod opieką n-li wych. fiz. Zbigniewa Gołębiewskiego oraz Andrzeja Czepka. W swoich konkurencjach plasowali się na czołowych miejscach.
       W pchnięciu kulą  III miejsce wywalczył Miłosz Moczadło z wynikiem 10,90 m., a  Dawid Rykaczewski z rzutem na odległość 10, 67 uplasował się na  IV miejscu. Tę samą lokatę zajęli Marysia Domżalska w skoku wzwyż oraz Igor  Kotłowski w biegu na 800 m. Na V miejscu w biegu na 800 miejscu zakończyła swoje zmagania Małgorzata Milewska, na VII  m. Konrad Bartycha w biegi na 1000 m., IX miejsce przypadło Tobiaszowi Deredas, a X m. Marysi Rudnik. W zawodach startowali również Emilia Lewandowska, Bartek Jakubowski, Kamińska Magdalen, Tuszyński Bartek, Norbert Kopiczyński oraz Paweł Śmiech, którzy uplasowali się na dalszych pozycjach.

      • Odwiedziny Pani Psycholog

      • W odpowiedzi na zaproszenie pedagoga szkolnego, Pani Iwony Kołeckiej, dnia 13.02.2020 roku naszą szkołę odwiedził psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim. W ramach działań profilaktycznych Pani Kinga Ziółkowska spotkała się z uczniami klas VI b i I b. W grupie starszych uczniów pani psycholog przeprowadziła warsztaty pod nazwą „Psychostymulacja umiejętności twórczych”. Celem  zajęć było rozwijanie wyobraźni twórczego myślenia oraz budowania dobrych  relacji w grupie. Uczestnicy zajęć z zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia i wymieniali miedzy sobą spostrzeżenia. Na koniec wypracowali wspólne cechy łączące ich grupę, co sprzyja nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów. Grupa młodszych uczniów wzięła udział w zajęciach warsztatowych  pt. „ABC emocji”. Na początku Pani Kinga rozmawiała z dziećmi o tym, czym są emocje i jakie z nich znają najmłodsi. Uczniowie wspólnie stworzyli kolorową mapę myśli. Dzieci próbowały również określić jakie emocje odczuwamy w różnych sytuacjach, co nie okazało się wcale łatwym  zadaniem. Warsztaty pomogły dzieciom  zrozumieć jak wiele różnych emocji możemy odczuwać. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

      • „Odpowiedzialność karna nieletnich w świetle prawa”

      • 10 lutego 2020 roku w naszej szkole odbył się kolejny cykl prelekcji na temat bezpieczeństwa i zachowań ryzykownych wśród uczniów. Na zaproszenie pedagoga pan Piotr Lewandowski kurator zawodowy z Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim tym razem spotkał się z uczniami klasy V c i VI b. Główne zagadnienia, które przedstawił w czasie prelekcji dotyczyły praw nieletnich, przywilejów i obowiązków oraz odpowiedzialności karnej, której podlegają osoby do 18 roku życia. Kurator zwrócił szczególną uwagę na przemoc psychiczną i fizyczną występującą coraz częściej wśród społeczności uczniowskiej. Niewłaściwe zachowania uczniów – dokuczanie, wyśmiewanie, bójki, znęcanie się, przywłaszczanie i kradzieże to tematy, które przybliżył młodym słuchaczom. Opisał konsekwencje zdrowotne i prawne takiego postępowania. Bardzo ważną kwestią było uwrażliwienie uczniów na problem cyberprzemocy- obrażanie, nękanie, znieważanie innych osób w Internecie. Kurator zapoznał uczniów z odpowiedzialnością jakiej podlegają osoby, które dopuszczają się tego typu czynów. Uczniowie z uwagą słuchali gościa, odpowiadali na pytania bądź brali udział w krótkiej dyskusji.Tego typu spotkania są okazją do kształtowania postaw prospołecznych wśród uczniów, budzenia ich poczucia odpowiedzialności za własne wybory i decyzje, kształtowania postaw empatii i szacunku wobec drugiego człowieka.