• Aktualności

      • Ratownik Medyczny u Przedszkolaków

      • W dniu dzisiejszym (24.10.2019r.) Pan Karol Haska  - wykwalifikowany Ratownik Medyczny zagościł w naszym oddziale przedszkolnym. Jego wizyta miała na celu przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na samym początku Pan Ratownik pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym pracuje na co dzień. Wyjaśnił na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Następnie przedszkolaki miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Ponadto w trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny oraz zapoznały się z dostępnymi środkami opatrunkowymi. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się "małymi ratownikami". Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia. Mamy również nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić wśrod przedszkolaków ideę konieczności pomocy osobom, które jej potrzebują. Naszemu Gościowi jeszcze raz bardzo dziękujemy za przybycie do przedszkola oraz mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy.(AG)

      • Dzień Origami

      • 23 października dzieci z oddziałów przedszkolnych odwiedził wyjątkowy gość. Przybyła do nas pani prosto z kraju Kwitnącej Wiśni - Japonii, aby obchodzić wspólnie z przedszkolakami Dzień Origami - tradycyjnej japońskiej sztuki składania papieru.  Tego dnia dzieci poznały sztukę artystycznego składania papieru poprzez zabawę, doświadczenie oraz wykonanie pracy plastyczno-technicznej. Każde dzieło stworzone przez naszych milusińskich z grupy ,,Żabki", ,,Misie" oraz ,,Pszczółki" było wyjątkowe i niepowtarzalne. Małych artystów rozpierała duma z wykonanej przez siebie pracy. Na koniec spotkania gość poczęstował każdego uczestnika ciasteczkiem z wróżbą. To była wspaniała zabawa, która dostarczyła przedszkolakom wielu pozytywnych wrażeń. Dziękujemy! (AG)

      • Zapraszamy do szkoły

      • Już w najbliższą środę, tj. 23 października 2019 roku zapraszamy rodziców uczniów klas I-VIII na Dzień Otwarty. Nauczyciele są do Państwa dyspozycji w godzinach 15.30-16.30. Zapraszamy! (enb)

      • Ogólnopolskie bicie rekordu w pierwszej pomocy

      • 16 października Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim brała  udział w biciu Rekordu w Pierwszej Pomocy. Wydarzenie to odbywało  się pod patronatem WOŚP z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Akcja rozpoczęła się o godz. 12.00 i trwała do godz.12.30. Do bicia Rekordu przystąpiono jednocześnie w całej Polsce. W naszej szkole na pięciu fantomach wykonywało resuscytację krążeniowo – oddechową, łącznie 110 osób. Wśród nich: pani Dyrektor, Rodzice, pani pielęgniarka, nauczyciele i uczniowie. Każdy z uczestników z wielkim zaangażowaniem wykonywał czynności ratujące  życie i wspaniale wywiązał się z tego zadania.

       Nasza szkoła bierze udział w tym wydarzeniu już od 2013 roku. Koordynatorem akcji jest pani Mirosława Mamińska.(enb)

      • Dzień Papieski w szkole

      • 16.10.2019 r., w 41 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski. Uczniowie  wraz z nauczycielami  zgromadzili się na uroczystym apelu, na którym gościliśmy również przewodniczącą Rady Rodziców Ewę Rudnik.

       Apel rozpoczął się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie ks. Robert Narodzonek przedstawił  interpretację hasła tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!” oraz podzielił się refleksjami z pobytu delegacji młodzieży w Częstochowie na zjeździe szkół noszących imię św. Jana Pawła II. Potem uczniowie kl. V a zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Wstańcie, chodźmy!”. Ukazywał on najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły -  św. Jana Pawła II oraz fragmenty papieskiej poezji. Głębokie, pobudzające do refleksji słowa, przeplatane były pięknymi pieśniami w wykonaniu Aleksandry Lendzion, Jakuba Cieplaka, Kai Pawłowskiej, Marty Deredas, Zofii Mączkowskiej i Patrycji Meller. Dzieci wystąpiły pod kierunkiem nauczycielek: Elżbiety Lewandowskiej i Wiesławy Markowskiej. Ks. Robert przedstawił prezentację multimedialną o św. Janie Pawle II.

       Na zakończenie wicedyrektor Eleonora Lewalska podziękowała młodym artystom za wspaniały występ oraz nauczycielom za przygotowanie Dnia Papieskiego.(enb)

        

      • Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę

      • Około 10 tys. młodych ludzi z 250 szkół, ich nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, ponad 200 szkolnych pocztów sztandarowych stanęło w czwartek, 10 października przed jasnogórskim Szczytem, by uczestniczyć w 19. Pielgrzymce Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II. Mottem spotkania stało się hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!”.
       Wśród uczestników nie zabrakło również reprezentantów naszej szkoły. Byli nimi członkowie pocztu sztandarowego: Oliwia Florenc, Olga Cielecka oraz Miłosz Moczadło - uczniowie klasy VIIIa  wraz z opiekunami:  Panem Łukaszem Leszczyńskim i ks. Robertem Narodzonkiem. W pielgrzymce uczestniczyli także uczniwoie z  zaprzyjaźnionych szkół noszących imię św. Jana Pawła II: Szkoła Podstawowa w Jamielniku i Łąkorzu. Po przyjeździe na Jasną Górę uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzali klasztor jasnogórski. Pielgrzymka rozpoczęła się już w środę 9 października wieczornym nabożeństwem różańcowym. Następnie miał miejsce Apel Jasnogórski pod przewodnictwem bp Henryka Tomasika. (enb)

        

      • XIX Ogólnopolski Dzień Papieski „Wstańcie, chodźmy!”

      •  

       13 października 2019 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Tegoroczne hasło nawiązuje do tytułu książki autorstwa Jana Pawła II, wydanej w Polsce w maju 2004 roku. Tytuł tej książki pochodzi od słów, które Chrystus skierował do apostołów po modlitwie w Ogrodzie Oliwnym. Społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w obchody ogólnopolskiego Dnia Papieskiego. 13.10.2019 r. o godz. 11.30 w bazylice św. Tomasza uczestniczyliśmy, na czele z pocztem sztandarowym, w uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez kapłanów pracujących w tutejszej parafii. Uczniowie przygotowani przez  nauczycielkę religii Elżbietę Lewandowską wykonali czytania, psalm i modlitwę wiernych.

       Po Mszy św. uczniowie kl. V a zaprezentowali licznie obecnym rodzicom oraz zgromadzonej publiczności montaż słowno-muzyczny pt. „Wstańcie, chodźmy!”. Ukazywał on najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły -  św. Jana Pawła II oraz fragmenty papieskiej poezji. Głębokie, pobudzające do refleksji słowa, przeplatane były pięknymi pieśniami w wykonaniu Aleksandry Lendzion, Jakuba Cieplaka, Kai Pawłowskiej, Marty Deredas, Zofii Mączkowskiej i Patrycji Meler. Dzieci wystąpiły pod kierunkiem nauczycielek: Elżbiety Lewandowskiej i Wiesławy Markowskiej. Obecni byli kapłani wraz z ks. proboszczem Zbigniewem Markowskim, który podziękował dzieciom za wspaniały występ i wręczył im pamiątkowe obrazki. (enb)

      • Ślubujemy!

      • 11 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Pierwszoklasistę i Ślubowania, w której wzięły udział dwie klasy pierwsze: 1a pod opieką pani Mirosławy Mamińskiej oraz 1b pod opieką pani Adrianny Dąbkowskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Osińska, dyrektor szkoły Jerzy Resicki, wicedyrektor Eleonora Lewalska, przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Rudnik, a także rodzice pierwszoklasistów oraz nauczyciele i uczniowie klas I - III. Po powitaniu uczestników i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Dyrektor Jerzy Resicki, który szczególnie gorąco przywitał uczniów klas pierwszych. Zwrócił uwagę na uroczysty charakter wydarzenia jakim jest ślubowanie oraz przypomniał pierwszakom, że bycie uczniem niesie za sobą zarówno szereg praw, jak i obowiązków. Wychowawczyniom wręczył kroniki na dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia klasy. Następnie głos zabrała Pani Dorota Osińska, która życzyła pierwszoklasistom wielu sukcesów na nowej drodze edukacyjnej. Przemówiła również Przewodnicząca Rady Rodziców życząc nowym uczniom samych najlepszych ocen oraz wyrtwałości w pełnieniu nowej, ważnej roli. Następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po części artystycznej otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Dzisiejsze wydarzenie było niezwykłym przeżyciem dla jeszcze niedawnych przedszkolaków, dzisiaj już uczniów naszej szkoły. Życzymy dzieciom oraz ich rodzicom licznych sukcesów i osiągnięć w dalszej edukacji.

      • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

      • 11 października 2019 roku cała społeczność szkolna nowomiejskiej „Jedynki” obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrza Miasta Józef Blank, Radni Miejscy: Andrzej Jankowski, Adam Kłosowski, Mieczysław Kubacki oraz Jan Obuchowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Koszewski oraz Ewa Kijora - byli wieloletni dyrektorzy placówki, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Monika Szymańska, media lokalne, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły, którzy przebywają na emeryturze, a także liczne grono uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

       Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy.

       Dyrektor szkoły Jerzy Resicki podziękował nauczycielom za trud, który każdego dnia wkładają w nauczanie i wychowanie młodych pokoleń. Życzył wytrwałości i siły do dalszej pracy. Ciepłe słowa do pracowników szkoły skierował również Burmistrz Józef Blank. Na ręce dyrektora złożył wiązankę kwiatów i serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników oświaty w dniu ich święta. Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Monika Szymańska życzyła nauczycielom zdrowia i pomyślności w dniu ich święta.

       Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wyróżnień, podziękowań i życzeń.

       W tym roku dwoje nauczycieli zostało odznaczonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej, a dziewięcioro obchodziło jubileusz pracy. Troje nauczycieli otrzymało Nagrodę Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

       Podczas uroczystości wręczone zostały również nagrody Dyrektora Szkoły. Otrzymali je nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły.

        W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej  pamiętali o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły. Wraz z opiekunami ORU zapalili na ich grobach znicze. Minutą ciszy uczczono ich pamięć.

       Ważnym elementem akademii było pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Jagody Kowalskiej. Cała społeczność szkolna podziękowała Jej za 40 lat pracy w szkole, za trud i poświęcenie każdego dnia.  

       Na końcu spotkania wystąpili uczniowie Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej pod kierunkiem swoich opiekunów. Przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym w humorystyczny sposób przedstawili trudną pracę nauczycieli różnych  specjalności.

       Po uroczystości wszyscy pracownicy oświaty i zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek. (enb)

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Nocny Memoriał

      • 4 października 2019 r. na Stadionie MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim odbył się IV Wojewódzki Memoriał Lekkoatletyczny poświęcony pamięci Kazimierza Okołowskiego. W tym roku miał ciekawą oprawę, gdyż odbywał się w godzinach wieczornych przy zapalonych reflektorach. W tegorocznych konkurencjach startowało ponad 200 zawodników, którzy rywalizowali w biegach na 60 m., 100 m., 200 m., 300 m., 400 m., 800 m., 1000 m., sztafetach 4x100 oraz szwedzkiej, skoku w dal, skoku wzwyż oraz pchnięciu kulą i rzucie oszczepem. W tym roku z naszej szkoły startowało 21 uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego - panów Andrzeja Czepka i Zbigniewa Gołębiewskiego. Wśród zwycięzców znaleźli się: Dawid Rykaczewski – I miejsce w pchnięciu kulą, 1 miejsce w sztafecie 4x100 oraz 2 miejsce w biegu na 100 m, Konrad Bartycha – I miejsce w sztafecie 4x100 i 2 miejsce w biegu na 200 m. Kacper Hincmann – I miejsce w sztafecie 4x100 m i 2 miejsce w skoku wzwyż. Miłosz Moczadło – III miejsce w pchnięciu kulą. Małgorzata Milewska – II miejsce w biegu na 800 m. Bartosz Dąbkowki – I miejsce w sztafecie 4x100 m., Julia Trendowicz – IV miejsce w biegu na 300 m., Marysia Rudnik – V miejsce w biegu na 60 m., Julia Dembińska – V miejsce w biegu na 800 m., Amelia Słupska – V miejsce w pchnięciu kulą, Julia Gorzka – VII miejsce w pchnięciu kulą, Alicja Kowalska – VI miejsce w biegu na 100 m. Oprócz w/w startowali również: Beniamin Mazur, Bartosz Jakubowski, Kacper Siwy, Bartosz Tuszyński, Jakub Bartycha, Neli Babut, Zuzanna Grześkiewicz, Klaudia Rogowska i Magdalena Kamińska. (enb)

      • IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      • Nasza szkoła uczestniczyła po raz pierwszy w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 4 października 2019 r. pod hasłem:

       Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

       Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Podczas całego tygodnia uczniowie mieli szansę przypomnieć sobie tabliczkę mnożenia na lekcjach matematyki jak i na przerwach z plakatów rozmieszczonych w całej szkole. W Dniu Tabliczki Mnożenia specjalne Patrole Egzaminacyjne sprawdzały w formie zabawowej, uczniów naszej szkoły z znajomości tabliczki mnożenia, najlepsi otrzymali tytuł "Eksperta Tabliczki Mnożenia". Akcję koordynowały Justyna Małek-Kamińska, Wioletta Bączek-Samulewicz, Magdalena Ewertowska.(JMK)

      • Bartek stoi na czele ORU

      • 27.09.2019 w naszej szkole odbyły się wybory do Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej. Uczniowie klas IV-VIII dokonali wyboru spośród 5 kandydatów, którzy zaprezentowali swoje pomysły na funkcjonowanie ORU tuż przed głosowaniem. Po podliczeniu głosów komisja ogłosiła wyniki. Nowym przewodniczącym Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej na rok szkolny 2019/20 został Bartosz Zellma - uczeń klasy VIIIa. Nowo wybranemu przewodniczącemu życzymy powodzenia i owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej! (enb)

      • Lekkoatleci górą

      • W dniu 27.09.2019 r na stadionie MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego. Nie mogło na niej zabraknąć reprezentantów naszej szkoły, którzy trenują lekkoatletykę w klasie sportowej pod opieką p. Andrzeja Czepka oraz grupy treningowej LDK p. Zbigniewa Gołębiewskiego.
       Nasi sportowcy wykazali się walecznością i zaproszeni goście, a wśród nich byli: Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef  Blank, Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Wacław Wasiela oraz Radni Nowego Miasta Lubawskiego na czele z Przewodniczącym Rady Andrzejem Nadolskim często dekorowali naszych zawodników.
       Pierwsze miejsca zdobyli: Julia Trendowicz w biegu na 300 m, Miłosz Moczadło w pchnięciu kulą oraz Alicja Kowalska w skoku wzwyż. Drugą lokatą mógł pochwalić się Jakub Cegielski w skoku wzwyż, a trzecie miejsca uzyskali: Małgorzata Milewska w biegu na 600 m oraz David Rykaczewski w pchnięciu kulą. Na pechowym 4 miejscu ulokowała się Julia Dembińska, która, mimo iż poprawiła swój rekord życiowy w skoku wzwyż, musiała z powodu kontuzji zrezygnować z dalszej rywalizacji o miejsca medalowe. V miejsca uzyskali: Igor Kotłowski w biegu na 300 m oraz David Rykaczewski na 100 m. VI lokatą musiała się zadowolić Julia Gorzka w pchnięciu kulą. Startowali również i uzyskiwali dobre wyniki: Domżalska Maria, Rudnik Marysia, Kamińska Magda, Rogowska Klaudia, Amelia Żurańska, Kruszyńska Oliwia, Beniamin Mazur, Deredas Tobiasz, Kasprowicz Jan, Bartycha Konrad, Hincmann Kacper oraz Kopiczyński Norbert.
       Wszystkim gratulujemy wspaniałej postawy i życzymy im dalszych sukcesów. (enb)

      • EDJO za nami

      • 26 września 2019 r. po raz drugi w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych. Celem tego dnia było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych.Lekcje i przerwy miały formę zabaw i quizów językowych, w których za udział uczniowie zbierali pieczątki i drobne nagrody. Odbył konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii, w którym pierwsze miejsce zdobyłDavid Rykaczewski a klasy 8a, drugie miejsce zdobyła Magda Grzywacz z klasy 7b, a trzecie Maksymilian Rogalski również z klasy 7b. Ponadto odbyło się spotkanie z Vikki i Chuckiem Franks, którzy opowiedzieli nam różne ciekawostki związane ze szkołami  w USA. Po południu  podsumowaliśmy  konkury, rozdaliśmy nagrody, obejrzeliśmy prezentacje państw, których języków się uczymy oraz zjedliśmy bliny przygotowane przez uczniów uczących się języka rosyjskiego. Europejski Dzień Języków Obcych przygotowali nauczyciele języków obcych: Dominika Dembieńska, Łukasz Leszczyński,  Ewelina Niścigorska-Bojarska oraz Maciej Szymański. Koordynatorem działań była Lucyna Ben Nasr. Dziękujemy za wspólną zabawę. (enb)

      • Apel - spotkanie z policjantem i wybory do ORU

      • Dzisiaj w naszej szkole odbył się apel, podczas którego uczniowie mieli okazję wysłuchać cennych rad, których udzielił im policjant Paweł Cherkowski. Jego wskazówki dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drogach, umiejętnego korzystania z internetu, dystansu do nowo poznanych osób. Spotkanie miało na celu uświadomić uczniom, jak radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego.

       Opiekun Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej - pani Zyta Sadowska, zaprezentowała kandydatów ubiegających sie o funkcję przewodniczacego ORU. Po prezentacji uczniowie zebrani na apelu przystąpili do głosowania. Wyniki wyborów zostaną przedstawione na początku przyszłego tygodnia. (enb) 

      • Pierwszy Dzień Jesieni u Przedszkolaków

      • 23 września obchodzimy Pierwszy Dzień Jesieni. Z tej okazji przedszkolaki wybrały się do pobliskiego parku, aby zaobserwować jakie zmiany zachodzą w przyrodzie. Podczas spaceru podziwialiśmy jesienny koloryt oraz zbieraliśmy dary jesieni: szyszki, kolorowe liście, kasztany i jarzębinę. Wszystkie zgromadzone „skarby” ozdobiły nasze kąciki przyrody. Podczas pobytu w parku szczególną radość dzieciom sprawiło podrzucanie liści oraz układanie z nich własnych kompozycji. Możemy śmiało stwierdzić, iż nasza piękna złota polska jesień zagościła u nas na dobre. Wystarczy się tylko rozejrzeć, aby odnaleźć oznaki tej najbardziej kolorowej pory roku. (AG)

      • "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!"

      • Akcja Sprzątanie Świata na stałe wpisała się do kalendarza nowomiejskiej jedynki. Głównym przesłaniem akcji jest:

       - promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,

       - unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,

       - uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

        Również i w tym roku uczniowie naszej szkoły wraz z pedagogami zaopatrzeni w worki i rękawice wyszli w teren, by oczyścić go z wszędobylskich śmieci. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: 

                                                     "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!"

        Koordynator tego przedsięwzięcia przydzielił uczniom tereny do sprzątania - lasek i nieużytki przy ulicy Orzeszkowej i Broniewskiego, lasek i nieużytki między ulicą Sosnową a Lidzbarską oraz nasyp i otoczenie nasypu kolejowego. Klasy III sprzątały teren wokół szkoły. Pogoda dopisała, a dobre humory nie opuściły sprzątających, którzy oczyścili wyznaczone tereny ze śmieci. W sumie udało się zebrać 2 worki papieru, 5 worków szkła, 6 worków plastiku. Sprzątanie Świata to wyjątkowa okazja, pokazująca jak dzieci mogą dać przykład dorosłym. Wszyscy dobrze się bawili i jednocześnie zdali sobie sprawę, że inicjowanie takich działań zmniejszyło ich negatywny wpływ na środowisko. Akcja ta przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu czystości terenów objętych sprzątaniem. Dzięki takim akcjom uczniowie uczą się szacunku dla otaczającej nas przyrody. (enb)

      • IV Piknik "Jagiellońska 3 Fest" za nami

      • Dziś odbył się w naszej szkole IV Piknik rekreacyjno-sportowy „Jagiellońska 3 Fest – szkoła swoim sąsiadom”, na który przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Józef Blank, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Nadolski, Radni Miejscy: Adam Kłosowski i Jan Obuchowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Koszewski, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Rudnik, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Katarzyna Zapałowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich Bożena Rutkowska-Marciniak oraz Ewa Kijora – była dyrektorka naszej szkoły.

       Na spotkanie licznie przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.

       Tegoroczny piknik był wspólnym przedsięwzięciem naszej placówki i stowarzyszenia „Przyjaciel szkoły”, które jest organizacją istniejącą od 2004 roku.

       Podczas tegorocznego Święta ulicy Jagiellońskiej każdy znalazł coś dla siebie. Uruchomione strefy kusiły swoją różnorodnością. Nie zabrakło również zdrowego jedzenia! Zapewniono wspaniałą zabawę i rozrywkę  dla dzieci, dorosłych i całych rodzin.

       Wzorem ubiegłego roku przygotowaliśmy dla gości szczególną niespodziankę. Na piknik przyjęła zaproszenie Grażyna Mączkowska - pisarka urodzona w Nowym Mieście Lubawskim. Jest autorką trzech poczytnych powieści obyczajowych: "Powiedz, że mnie kochasz, mamo", "Tatuaże podświadomości" i "Inny wariant życia". Wywiad z pisarką, który przeprowadziła prowadząca piknik Ewelina Niścigorska-Bojarska, okazał się źródłem wiedzy o dorobku pisarskim Grażyny Mączkowskiej. Autorka książek zdradziła wiele ciekawych szczegółów dotyczących jej twórczości i opowiedziała o planach na najbliższą przyszłość. 

       Dochód uzyskany z tegorocznej imprezy zostanie przeznaczony na podniesienie jakości wyposażenia w pomoce dydaktyczne w naszej placówce. (enb)