• Aktualności

     • „Dar Juniora dla Seniora”– akcja wielkopostna Caritas
      • „Dar Juniora dla Seniora”– akcja wielkopostna Caritas

      • W Środę Popielcową rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Jałmużna Wielkopostna”, w tym roku pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Jest to ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez Caritas. Jej celem jest uwrażliwienie dzieci oraz całych rodzin na potrzeby starszych i chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni. Zebrane w skarbonkach środki zostaną wykorzystane przez Caritas na zaspokojenie potrzeb seniorów.

       „Jałmużna Wielkopostna” to mała ofiara, która polega na dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej lub własnego czasu na wsparcie i zrozumienie drugiej osoby. Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza „miłosierdzie”. Niewielkie kwoty zbierane przez dzieci do skarbonek są wyrazem ich osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugiego człowieka.

       Do akcji włączają się szkoły na terenie całego kraju. Uczniowie naszej szkoły, kolejny już raz, podjęli się zadań związanych z „Jałmużną Wielkopostną”. Przez 40 dni postarają się  szczególnie pamiętać o potrzebach drugiego człowieka, a 8.04.2018 r., w Niedzielę Miłosierdzia, swoją skarbonkę złożą w bazylice. Koordynatorem akcji w naszej placówce jest katechetka Elżbieta Lewandowska. (KZ)

     • Stop cyberprzemocy!
      • Stop cyberprzemocy!

      • Dnia 22 lutego 2018 r. uczniowie klas: IV a, IV b, IV c oraz V b uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez pedagoga z  Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, poświęconych problemowi przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem mediów elektronicznych oraz zasadom bezpiecznego korzystania z Internetu.
       Zajęcia w klasach czwartych miały na celu edukowanie dzieci w zakresie: bezpieczeństwa w Internecie i promowania bezpiecznych zastosowań nowych technologii tj.: komputerów, telefonów komórkowych, tabletów oraz Internetu. 
       Na zajęciach wykorzystano filmy z serii „Sieciaki”. Początek lekcji opierał się na rozmowie wprowadzającej z dziećmi na temat wykorzystywania Internetu przez uczniów w ich codziennym życiu. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z korzystaniem z nowoczesnej technologii oraz same na podstawie filmu ustalały najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
       Zajęcia w klasie piątej opierały się na wspólnej rozmowie na temat cyberprzemocy. Celem spotkania było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ofiar jak i sprawców przemocy.  Wspólnymi siłami staraliśmy się udzielić odpowiedzi na pytania: Co zrobić by nie stać się ofiarą cyberprzemocy? Jak korzystać z Internetu by nie krzywdzić innych? Co zrobić będąc świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy? Każdy mógł podzielić się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Na zakończenie uczniowie zostali poinformowani gdzie i u kogo mogą szukać wsparcia w sytuacjach nie tylko związanych z przemocą rówieśniczą. Warsztaty prowadziła pani pedagog Marta Wicha. (KZ)


        

        

        

     • Pancake Day w naszej szkole
      • Pancake Day w naszej szkole

      • Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, które prowadzi Pani Małgorzata Grześkiewicz uczniowie świętowali Pancake Day, czyli Dzień Naleśnika. To brytyjskie święto jest odpowiednikiem naszego rodzimego Tłustego Czwartku. Podczas gdy my objadamy się niezliczoną ilością pączków, Anglicy jako przysmak wybrali nie mniej kaloryczne i słodkie naleśniki.  Powód takiej decyzji jest bardzo prosty. W okresie Wielkiego Postu nie wolno było jeść jajek, ani pić mleka, dlatego właśnie ostatni dzień karnawału był dniem kulinarnej swobody i trzeba było wykorzystać te składniki, aby nie uległy zepsuciu czekając na Wielkanoc. Jedna z legend opowiadająca o początkach powstania tej tradycji mówi o kobiecie, która zaabsorbowana smażeniem naleśników straciła poczucie czasu i dopiero bijące dzwony kościelne przypomniały jej, że już najwyższy czas iść na nabożeństwo pokutne. Bojąc się, że spóźni się do spowiedzi, pobiegła w fartuszku i z patelnią, na której piekł się naleśnik prosto do kościoła. My, zainteresowani zarówno historią, jak i kulturą Wielkiej Brytanii, bez zastanowienia postanowiliśmy tę tradycję przetestować. Powstała góra słodkich i pachnących naleśników, a jedynym ograniczeniem w doborze dodatków była nasza wyobraźnia, dlatego nie zabrakło konfitury, czekolady, bitej śmietany, owoców oraz kolorowej posypki. Niestety, wszystkie te pyszności zbyt długo nie cieszyły naszych oczu, ponieważ chęć ich zjedzenia wygrała z frajdą jaką mieliśmy w trakcie ich przygotowywania. Tym słodkim dniem zapoczątkowaliśmy w naszej szkole kolejną ciekawą i smaczną tradycję, a dzieci bardziej utożsamiły się z kulturą Wielkiej Brytanii. (enb)

        

     • Seminarium pn. „W drodze do krajowego certyfikatu”.
      • Seminarium pn. „W drodze do krajowego certyfikatu”.

      •  W dniu 15 lutego 2018 r. nasza szkoła gościła w swoich murach dyrektorów i przedstawicieli 18 szkół z województwa warmińsko- mazurskiego, które są zainteresowane uzyskaniem wojewódzkiego lub  krajowego certyfikatu SzPZ ,  Annę Zdaniukiewicz – wojewódzkiego koordynatora  Szkół Promujących Zdrowie oraz Dorotę  Osińską  - kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Nowym Mieście Lub. Placówka  wspólnie z Zespołem Szkół w Bielicach i SP nr 3 w Ostródzie  przygotowała seminarium pn. „W drodze do krajowego certyfikatu”. Na początku dyrektorzy szkół tj. Jerzy Resicki, Marzena Gapska i Mariola  Jarmołowicz  przedstawili  dorobek  w/w szkół, które 5 grudnia 2018 r.  odebrały Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Następnie szkolni koordynatorzy projektu Irena Światkowska, Dorota Filaber i Teresa Pętlicka przeprowadzili szkolenie z zakresu umiejętności planowania wg modelu SzPZ, przedstawiono obowiązujące  procedury, badania oraz przygotowanie wniosku od strony „roboczej”.  Zwrócono uwagę na  ważne etapy przy tworzeniu szkoły promującej zdrowie tzn. diagnozę, która jest punktem wyjścia do budowania planu działań, działanie czyli realizacja planu, ewaluacja wyników. Podkreślano, że coroczna autoewaluacja umożliwia kompletną ocenę wyników podejmowanych działań, ich spójność i użyteczność dla szkoły. Pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników realizowanych projektów oraz wybranie problemu priorytetowego na najbliższy czas.  Pani Anna Zdaniukiewicz – przypomniała, że bardzo istotne jest to, aby uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły czuli się autorami i realizatorami wprowadzanych zmian. W takiej szkole ważny jest klimat, który sprzyja osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy, służy zdrowiu psychicznemu, fizycznemu i społecznemu wszystkich uczniów i pracowników. Ważne jest partnerstwo i współdziałanie całej społeczności szkolnej.  Zwracano uwagę na to, aby ważyć każde słowo we wniosku i wykazać czym różni się dana placówka od innych.  W seminarium wzięły udział następujące placówki: SP nr 3 w Ostródzie, OREW w Działdowie, NSPdP w Działdowie, Zespół Szkół  w Bielicach, SP nr 9 w Elblągu, PM nr 9, 32 i 37  w Olsztynie, Zespół Szkół w Kurzętniku, SP z Nidzicy, SP  Rogoż,  PM Nowe Miasto Lub, SP nr 1 w Olsztynku, SP Rybno,  SP Nowe Grodziczno, NZPS w Szczytnie, SP Biskupiec, SP Koszelewy. Dyrektor szkoły J. Resicki i koordynator I. Światkowska dziękują całej społeczności szkolnej za pomoc w organizacji tak ważnego przedsięwzięcia. (KZ)

     • Spotkanie w ramach profilaktyki uzależnień
      • Spotkanie w ramach profilaktyki uzależnień

      • 19.02.2018 roku odbyło się szkolenie dla klas siódmych na temat profilaktyki uzależnień przeprowadzone przez asp. Ludmiłę Mroczkowską z KPP w Nowym mieście Lubawskim .

       Uczniowie poznali prawdziwe historie ludzi żyjących w nałogu. Zrozumieli niszczycielski wpływ uzależnień od narkotyków, dopalaczy, papierosów i alkoholu  na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Dowiedzieli się gdzie szukać pomocy i jak  asertywnie odmawiać  przyjmowania używek.(enb)

        

     • Godnie zaprezentowali naszą szkołę
      • Godnie zaprezentowali naszą szkołę

      • W dniu 16.02.2018 r. w nowomiejskiej hali sportowej MOSiR odbyły się Wojewódzkie Halowe Zawody w Skoku Wzwyż i Pchnięciu Kulą. Tego dnia odbył się również  Memoriał im. Zbigniewa Kuligowskiego, który  był  działaczem sportowym powiatu nowomiejskiego, trenerem lekkiej atletyki oraz wieloletnim przewodniczącym Kolegium Sędziowskiego. W imprezie startowało ponad 200 zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Są to zawody, które na stałe wpisały  się w kalendarzu imprez, a organizowane  są przez Nowomiejski Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.  W zawodach nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły. Szóstka naszych zawodników pod opieką n-la wych. fiz. Zbigniewa Gołębiewskiego godnie zaprezentowała swoje możliwości. W swoich konkurencjach uplasowali się na czołowych miejscach.
       W pchnięciu kulą  I miejsce wywalczył Miłosz Moczadło z wynikiem 10,73 m., a  Maja Antoszewska z rzutem na odległość 10,16 uzyskała III lokatę. W skoku wzwyż Oliwier Zdanowski z wynikiem 145 cm zajął II miejsce, a Oktawia Straus i Alicja Kowalska uplasowały się wspólnie na V miejscu. W zawodach startował również Dawid Szpanelewski, który rywalizując z gimnazjalistami w skoku wzwyż i pchnięciu kulą uplasował się na dalszych pozycjach. (KZ)

     • Miejski Konkurs Ortograficzny
      • Miejski Konkurs Ortograficzny

      • Dzisiaj reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w Miejskim Konkursie Ortograficznym – eliminacjach do konkursu powiatowego „O Złote Pióro Starosty”.

       Do ortograficznych zmagań na szczeblu miejskim przystąpili uczniowie szkół podstawowych z naszego miasta, którzy wcześniej zmierzyli się z meandrami polskiej ortografii podczas konkursu na szczeblu szkolnym i napisali dyktanda najlepiej.

       Celem konkursu, zorganizowanego przez Urząd Miasta, było przede wszystkim promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka ojczystego.

       Uczeń naszej szkoły Bartosz Dąbkowski (Vb) uplasował się na III miejscu, a Katarzyna Polak (VIIb) zajęła miejsce IV. Oboje będą reprezentować naszą placówkę w Konkursie Powiatowym „O Złote Pióro Starosty” , który odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku w Jamielniku. Gratulujemy i życzymy sukcesu! (enb)

        

     • Znamy wyniki konkursu GEO-PLANETA
      • Znamy wyniki konkursu GEO-PLANETA

      •   W piątek 24 listopada 2017 roku odbył się w naszej szkole po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "GEO-PLANETA"  w formie testowej. Uczestniczyło w nim dwóch uczniów (zgłoszonych było 4): Miłosz Moczadło z klasy VIa i Jakub Figurski z klasy VIIb. Maksymalna ilość punktów to 38. Otrzymaliśmy wyniki tego konkursu, które przedstawiają się następująco:

       a)  Jakub Figurski kl.VIIb  28 punktów - dyplom za bardzo dobry wynik

       b)  Miłosz Moczadło kl. VIa 22 punkty - dyplom uznania.

       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (KZ)

     • Zdrowy Czerwony Kapturek w naszej szkole
      • Zdrowy Czerwony Kapturek w naszej szkole

      • 13 lutego 2018 roku w ramach współpracy z naszą szkołą grupa Motylki z Przedszkola Miejskiego pod kierunkiem pani Katarzyny Haponiuk- Kułakowskiej i Elżbiety Malinowskiej zaprezentowała przedstawienie profilaktyczne pt.”Zdrowy Czerwony Kapturek”. Rówieśnicy z wielkim uwagą śledzili losy Czerwonego Kapturka. Mali aktorzy zachwycili  kostiumami oraz dopracowaną choreografią i ruchem scenicznym.  Ich wysiłek został nagrodzony  brawami. Na pożegnanie pokazały swój talent taneczny wykonując taniec z chustami i twista. Brawo. (KZ)

     • Warsztaty dla uczniów.
      • Warsztaty dla uczniów.

      • W klasie VI a i w klasie VI b odbyły się warsztaty edukacyjne pn. Techniki skutecznego uczenia się. Główne treści zawierały  zagadnienia: jak uczyć się skuteczniej?, sposoby sporządzania notatek, sposoby uczenia się i powtórki materiału. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z elementarnymi zasadami zapewniającymi optymalne warunki psychofizyczne do nauki, sposobami sporządzania notatek, metodami uczenia się, sposobami powtórek materiału szkolnego. Uczniowie podczas pracy w grupach, burzy mózgów wspólnie wypracowywali  metody jak zaplanować naukę, od czego zacząć, jak się do niej zabrać?. Dzieci podawały pomysły i propozycje dotyczące stworzenia warunków psychicznych oraz warunków fizycznych niezbędnych w procesie uczenia się. Podczas zajęć zapoznano uczniów z takimi metodami, jak: wykład, czytanie, odgrywanie ról, drama, działania praktyczne, uczenie innych, uczyć się samemu- z koleżanką, z kolegą, kiedy?, techniki wyobrażeniowe, skojarzeniowe, prezentacja graficzna, dyskusja w grupie, notatka w pigułce, mapa myśli. Na koniec rozdano materiały oraz ulotki zawierające najważniejsze informacje. Przed feriami takie zajęcia odbyły się również w klasie VII a i w klasie VII b. Warsztaty prowadził psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej pani Paulina Morenc. (enb)

     • Bal Karnawałowy klas IV-VII
      • Bal Karnawałowy klas IV-VII

      • 8 lutego odbył się Bal Karnawałowy dla klas IV-VII. Uczniowie bawili się przy dźwiękach muzyki przygotowanej przez samorząd uczniowski. Zabawa urozmaicona była ciekawymi zabawami i konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani cukierkami i pączkami. Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. W czasie balu wszyscy uczniowie przebrani w stroje balowe brali udział w konkursie na najpiękniejsze przebranie karnawałowe. Najwięcej głosów uzyskała Oliwia Florenc z klasy VI b, zajmując I miejsce, II miejsce udało się zdobyć Natalii Korzeń z klasy V b, a III miejsce Marii Rudnik z klasy IV c. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się – serdecznie dziękujemy. (enb)

     • Kolejna Gala Talentów za nami
      • Kolejna Gala Talentów za nami

      • Już  po  raz  ósmy odbyła  się  w  naszej  szkole  Uczniowska  Gala  Talentów, która  każdego  roku  przyciąga do sali gimnastycznej liczną  publiczność. Wśród przybyłych gości byli: Burmistrz Miasta Józef Blank, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowo – kulturalnych oraz radni naszego miasta. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Jakub Cieplak. Zaśpiewał  piosenkę pt. „Sen o Warszawie”. W dalszej części były pokazy układów tanecznych, koncerty  gry  na  keyboardzie i gitarze, występy młodych piosenkarzy. Zgromadzonych rozśmieszyły skecze szkolnego kabaretu „O! Kaszanka” którego opiekunem jest pani Magdalena Lemanowska. Piękny układ taneczny zaprezentował zespół  „Queen dance” pod kierunkiem pani Katarzyny Ornowskiej. Szkolny chór „Bemolki” pod kierunkiem pani Hanny Szymańskiej uświetnił Uczniowską Galę Talentów swoim występem.

        

       Wszystkie prezentacje uczniowskich umiejętności były bardzo ciekawe.  Zgromadzeni w sali widzowie nagradzali małych artystów gromkimi  brawami, a organizatorzy - drobnymi upominkami.

        

       Na scenie zaprezentowali się: Szkolny chór „Bemolki”, Kabaret „O! Kaszanka”, zespół taneczny „Queen dance”, Jakub Cieplak, Damian Dembiński, Alicja Artuszewska, Oliwia Kruszyńska, Michalina Dąbrowska, Olga Cielecka, Maja Cieplak, Filip Orłowski, Julia Wiśniewska, Maja Milz, Amelia Bedra, Natalia Korzeń, Julia Mróz, Natalia Kwiatkowska, Helena Malinowska, Karolina Kaczerzewska, Emilia Lewandowska, Michalina Mówińska, Amelia Idziak,  Agnieszka Nehring, Wiktoria Ankowska, Zofia Mączkowska

        

       Galę przygotowały i poprowadziły panie: Marzena Cieplak, Magdalena Ewertowska i Gizela Moczadło, dekoracje wykonała pani Marzena Cieplak, obsługa muzyczna pani Magdalena Lemanowska. Zdjęcia, które można obejrzeć w szkolnej galerii wykonała pani Mariola Lewalska. (enb)

     • "Elf" w przedszkolu
      • "Elf" w przedszkolu

      • W piątkowe przedpołudnie 9 lutego 2018 roku Szkolne Koło Teatralne - Teatrzyk "Elf" pod kierunkiem Anny Lendzion odwiedziło Przedszkole Miejskie przy ul. 1000-lecia. Mali widzowie z wielką uwagą śledzili losy Brzydkiego Kaczątka. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas V a i VI a w oparciu o baśń Hansa Christiana Andersena. Główną rolę zagrała Anna Samulewicz z klasy V a, która wykazała się nie tylko talentem aktorskim, ale i wokalnym. Mali aktorzy zachwycili wykonanymi przez siebie kostiumami oraz dopracowaną choreografią i ruchem scenicznym. Ich wysiłek został nagrodzony gromkimi brawami oraz zaproszeniem do wystawienia kolejnych przedstawień. Nad oprawą muzyczną czuwała pani Wiesława Markowska, która także zadbała o to, aby stroje aktorów prezentowały się w należyty sposób. Odwiedziny w Przedszkolu Miejskim sprawiły naszym uczniom dużą radość i pozwoliły na przedstawienie swych umiejętności aktorskich szerszej, bardzo wyjątkowej i wymagającej publiczności. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że maluszki w wielkim skupieniu i wyjątkowej ciszy obejrzały ten spektakl, co pozwala sądzić, że zrobił on na nich duże wrażenie. Przemiła atmosfera, z którą członkowie Koła Teatralnego zetknęli się w Przedszkolu Miejskim, na długo pozostanie w ich pamięci. (enb)

     • W karnawałowym nastroju
      • W karnawałowym nastroju

      • Uczniowie z klas I – III   bardzo miło i wesoło spędzili popołudnie.  W szkole zorganizowano zabawę karnawałową – bal przebierańców. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana kolorowymi balonami, wstążkami  i  serpentynami zachęcała do szampańskiej zabawy. Stroje dzieci były barwne i  wiernie oddawały wybrane postacie bajkowe i filmowe. Niektórzy byli nie do poznania, inni wzbudzali podziw, a niekiedy strach. Wszyscy bawili się znakomicie i wymyślali ciekawe tańce do skocznej muzyki. Podczas balu można było spróbować swoich sił w konkursach na spostrzegawczość, orientację  i szybkość.  Jednak największych  emocji i wrażeń dostarczył wszystkim konkurs, podczas którego uczestnicy nadmuchiwali balony. Na zwycięzców czekały nagrody. Humor dopisywał zarówno uczniom, jak i wychowawcom  oraz przybyłym rodzicom. Nagrody w konkursach i słodką niespodziankę dla dzieci ufundowała Rada Rodziców. (KZ)

     • Wyjazd na lodowisko
      • Wyjazd na lodowisko

      • W czasie ferii zimowych 24 stycznia 2018 r. grupa 58 osób z klas IV-VII oraz rodzice wybrali się na wycieczkę do Torunia. Głównym punktem programu była jazda na łyżwach na pełnowymiarowym lodowisku, a później film „Cudowny chłopak”. Przygotowania do wyjazdu trwały od połowy grudnia. Na wstępnie dokonano rezerwacji płyty lodowiska, zamówiono pancakes w naleśnikarni Manekin i zarezerwowano seans filmowy. Głównym celem wyjazdu było propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzenia czasu wolnego. Nauka i doskonalenie indywidualnych umiejętności jazdy na łyżwach, pokonywanie własnych słabości i lęków. Grupa miała całe lodowisko do dyspozycji. Każdy jeździł jak umiał, jedni lepiej inni słabiej, ale zabawa była super. Około 13-tej z żalem opuszczono lodowisko i udano się na posiłek. Później był czas na głęboką refleksję, płacz, śmiech i inne wzruszenia nie do opanowania podczas oglądania filmu pt. „Cudowny chłopak”. Chłopiec o imieniu Auggie  urodził się z chorobą genetyczną- cierpiał na zespół TCS.   Szybko przekonuje się jak okrutni bywają koledzy. Opiekunowie mają  nadzieję, że wielu po obejrzeniu filmu   zastanowi się nad swoim zachowaniem. Pocieszające jest to, że po wyboistej drodze zalanej łzami szkolne korytarze stały się miejscem, gdzie w końcu  zapanowała tolerancja, przyjaźń i solidarność. Trzynaścioro rodziców, którzy oglądali ze swoimi dziećmi ten film mogło przekonać się, że wspólna ciężka praca z czasem zostanie przekuta w sukces. Wyjazd zorganizowała Irena  Światkowska przy ogromnej pomocy Lucyny Ben Nasr i Anny Dombrowskiej. (KZ)

     • Otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”
      • Otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”

      • W dniu 5 grudnia 2017 r.  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała placówce Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Odbyło się to na wniosek Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu, która  liczyła 16 członków. Zespołowi przewodniczyła prof. Barbara Woynarowska.  Otrzymując Krajowy Certyfikat  Szkoły Promującej Zdrowie na 5 lat placówka musiała spełnić określone wymagania tj.

       • Praca całej społeczności szkolnej
       • Współpraca z wojewódzkim koordynatorem
       • Spełnienie wymagań z Procedury nadawania Krajowego Certyfikatu       

            a) działania w zakresie promocji zdrowia wpisane są w koncepcję pracy  szkoły

       b) szkoła jest członkiem wojewódzkiej sieci i posiada wojewódzki certyfikat co najmniej 3 lata

       c) prowadzi podstronę internetową: Szkoła Promująca Zdrowie

       d) dokonała autoewaluacji działań w zakresie 4 standardów

       e) dokonała  publicznej prezentacji wyników autoewaluacji

       f) uzyskała rekomendacje wojewódzkiego koordynatora

       • Zaopiniowanie wniosku przez członków Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu SPZ
       • Rekomendacja dla Ministra Edukacji Narodowej

       Placówka dołączyła do 8% szkół z Krajowym Certyfikatem- gdzie zdrowie całej społeczności szkolnej zajmuje czołowe miejsce. Pani prof. B. Woynarowska powiedziała  „… że są to szkoły, gdzie widzi się jakość pracy, działania wynikają z potrzeb placówki, są planowane i długofalowe…. Każdy członek społeczności szkolnej odnosi korzyści, ponieważ inwestuje w swoje zdrowie, które jest bezcenne..” W tym roku      Krajowy Certyfikat otrzymało 36 szkół z 11 województw. Historia  Szkół Promujących Zdrowie liczy 25 lat. Pierwsze spotkanie odbyło się  w Spale 04.12.1992 r. Przez ćwierćwicze tylko 246 szkół w Polsce zdobyło Krajowy Certyfikat SPZ.   Uroczystość  nadania certyfikatów miała  miejsce w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, którą otworzyła Marzenna Habib- wicedyrektor ORE. Pani Agnieszka Ludwin Zastępca Dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN odczytał list gratulacyjny od Pani Minister. W uroczystości wzięli udział miedzy innymi: prof. Barbara Woynarowska – współtwórczyni polskiej koncepcji szkoły promującej zdrowie, Krajowy Koordynator w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (1992- 1997), członek Szkoły dla  Zdrowia w Europie ( od 2012), Valentina Todorovska- Sokołowska- krajowy koordynator sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie, Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie,  Anna Zdaniukiewicz – koordynator szkół promujących zdrowie w woj. warmińsko- mazurskim i inni wojewódzcy koordynatorzy SPZ. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie, jest wyrazem uznania jej dotychczasowych osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Ideę Szkoły Promującej Zdrowie  w placówce wdrożyła dyrektor Ewa Kijora oraz jej zastępca Eleonora Lewalska.  Wniosek z podejmowanych przedsięwzięć przygotował  Szkolny Zespół Promocji Zdrowia,  w skład którego weszli dyrektor szkoły Jerzy Resicki,  Katarzyna Zapałowska, Wioleta Bączek- Samulewicz, Jarosław Kamiński, Zyta Sadowska, Iwona Kołecka, Magdalena Ewertowska, Zbigniew Gołębiewski, pielęgniarka szkolna – Krystyna Kwiatkowska. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była Irena Światkowska. (KZ)